Duyurular

2 Şubat 2022

COVID19 VAKALARI İLE İLGİLİ KARANTİNA, YERLEŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ

2021-2022 Akademik Yılı 1. Dönemi’nde yurtlarda ikamet eden öğrenciler için Covid19 pozitif olması ihtimaline karşı dönem başında daire tipi yurtlarda karantina odaları/daireleri tahsis edilmiştir. Aralık 2021 öncesinde Covid19 pozitif vakalar için ayrılan kontenjan yeterli olmasına rağmen Aralık 2021 itibariyle vakalardaki yoğun artış nedeniyle karantina alanları yetersiz kalmıştır. Sorunun krize dönüşmemesi için üniversitenin ilgili ve yetkili birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmış ve bu süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır. Günlük vakaların azalması ve karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürülmesi üzerine artırılan karantina kapasiteleri indirilmiş ve yurtlar arasında yapılan vaka transferine son verilmiştir.

Covid19 pozitif vakaların karantina odalarına/dairelerine yerleştirilmesi ve bu odaların/dairelerin yönetimi ile ilgili aşağıdaki iş ve işlemler yapılmıştır:

 1. Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs’te erkek yurtlarında ikamet eden öğrenciler 4.Kuzey Yurdu’nda, kız yurtlarında ikamet eden öğrenciler ise 3. Kuzey Yurdu’nda; Kilyos Kampüs’teki yurtlarda ikamet eden erkek öğrenciler 3. Kilyos Yurdu’nda, kız öğrenciler ise 1. Kilyos Yurdu’nda ve Kandilli Yurdu’nda kalan öğrenciler ise kendi yurtlarında karantinaya alınmaktadır.
 2. Ocak ayı boyunca Covid19 vaka sayısı hem öğrencilerde hem de yurtlarda çalışan personelde görülmüştür. Ocak ayında yurtlarda çalışan 4 erkek ve 4 kadın personel Covid19 pozitif olmuştur.
 3. Karantinayı yurtlarda geçirmek istemeyen öğrenciler karantinaya girmeden evlerine gitmiştir. Ayrıca yurtlarda karantinaya giren öğrencilerden karantina süreçlerini yurdun dışında başka bir adreste tamamlamak isteyenlere tutanak tutturularak yurttan ayrılmalarına imkân tanınmıştır.
 4. Karantina odalarında bulunan öğrencilerden isteyenlere yurt amirlerinin koordinasyonuyla günde üç öğün yemek imkânı sunulmuş, yemekhaneden gelen yemekler yurt görevlilerince karantina dairelerinin/odalarının kapısında teslim edilmiştir.
 5. Karantina odasında olan öğrencilerin diğer kişisel ihtiyaçlarının temini yurt amirlerinin katkılarıyla gerçekleşmiştir.
 6. Karantina odalarının temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren personel, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınıp tulum, maske ve siperlik kullanarak çalışmalarına devam etmiştir. Ayrıca karantina odalarına temizlik, dezenfektan ve bakım onarım için gelen personel karantina odasına/dairesine girmeden önce oda/daire önceden havalandırılmış ve odadaki öğrencilerin gelen personelle yakın teması engellenmeye çalışılmıştır.
 7. Yurt amirleri Covid19 pozitif öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri gün içinde Genel Sekreterlik Makamı olmak üzere tüm ilgili birimlere iletmiştir.
 8. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in oluruyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 05.01.2022 tarihli toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantina işlemlerinde uygulanmak üzere aşağıdaki maddeler çerçevesinde işlem yapılmaya başlanmıştır:
 • Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günü doldurup hafif ya da hiç semptom göstermediğini ifade eden öğrenciler sıhhi, hukuki ve idari tüm sorumluluğu üzerlerine almak kaydıyla "Covid19 Karantinasından Çıkış Formu"nu doldurup imzaladıktan sonra karantina süreçlerini sona erdirebilir.
 • Pozitif vakaların 5. gün test yaptırmaları ve test sonucunun negatife dönmesi durumunda karantina süresi sona erer.
 • Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuşsa ya da hastalığı geçirmişse karantinaya alınmaz. Bu kişiler semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder.
 • Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilir.

 

Grafik 1.

Grafik 2.

 

 

11 Ocak 2022

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

Vaka artış sayılarına bağlı olarak kişisel korunmanın ve kalabalık ortamlardan uzak durmanın önemi daha da artmış bulunmakta. Bilim Kurulu’nun salgının seyri, karantina kuralları ile ilgili gerçekleşen toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

Öğrenci yurtlarımızda da karantina süresi 7 güne düşürülmüştür. 11.01.2022 tarihi itibarıyla öğrenci yurtlarımızda karantinada bulunan öğrenci sayısı 22 kişidir.

27 Aralık 2021

Değerli Mensuplarımız,

Kampüslerimizdeki Covid 19 vakaları dikkatle takip edilmekte, gelişmelere göre hızlı kararlar alınarak önlemler hayata geçirilmektedir. Bugüne kadar özellikle öğrenci yurtlarımızda ikamet eden öğrencilerimizde ortaya çıkan hastalığın ağır vakalara dönüşmediği gözlenmekte, hastalık görülen kişilerle temaslı olanlar belirti gösteriyorsa PCR testi talep edilmekte, belirti göstermeyen kişilerin 5 gün sonra test yaptırması istenmektedir. Kampüs girişlerimizde risk durumu kontrolü yapılmaya devam edilmektedir. Bilindiği gibi kampüsümüzde PCR testine uygun fiyatlarla erişmek mümkün hale getirilmiştir.

2021-22 Güz Dönemi derslerinin tamamlandığı 4.01.2022 tarihine kadar derslerin çevrimiçi yapılması kararına ek olarak, bulaş riskini azaltmak amacıyla 28.12.2021 - 4.01.2022 tarihleri arasında yapılması planlanan ara sınavların yüz yüze yapılmaması, dersi veren öğretim üyesinin kararına bağlı olarak ertelenmesi, son sınavın ağırlığının artırılması, ya da çevrimiçi veya ödev/proje şeklinde yapılması uygun görülmüştür.

Kampüslerimizde mesafe kuralına uyum amacıyla artan vakalar göz önüne alınarak, kütüphane, yemekhane ve kantinlerde sandalye sayısı azaltılacak, yemekhanelerde isteyenlere paket yemek servisi sağlanacaktır.

Ayrıca daha önce 4.01.2022 tarihine kadar çevrimiçine alınan öğrenci etkinliklerinin, 2021-22 Bahar eğitim öğretim dönemi başlangıcı olan 23.02.2022 tarihine kadar çevrimiçi yapılması kararlaştırılmıştır.

Uygulamalar gelişmelere göre güncellenerek, duyurulacaktır.

Tüm mensuplarımızın kapalı alanlarda maske takmalarını ve mesafe kurallarına uymalarını rica ederiz.

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

25 Aralık 2021

Değerli mensuplarımız,

Artan Covid 19 vakaları nedeniyle Üniversitemizde yapılmakta olan dersler 27.12.2021-4.01.2022 tarihleri arasında çevrim içi yapılacaktır. Aynı tarihler arasında etkinlik mekanlarında yapılması planlanan öğrenci etkinlikleri ile akademik etkinlikler de çevrim içi yapılacak veya etkinlik sahiplerinin talepleri doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

5 Kasım 2021

Boğaziçi Üniversitesi yetkili kurulları Coronavirus (COVID-19) salgını ile alakalı ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakinen ve dikkatle takip etmeye devam etmektedir. Üniversite yönetimi olarak önceliğimiz yüz yüze eğitim sürecinin başladığı 2021-2022 Güz döneminde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığı ve güvenliğidir.

Sağlık Bakanlığı, YÖK ve BÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin tavsiyeleri doğrultusunda Rektörlüğümüz tarafından kampüslerimizde Covid-19 salgını ile ilgili uygulamaya geçirilen önlemler şu şekildedir:

Kampüsler

Sadece e-Nabız koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlayanlar, son 72 saat içinde alınmış PCR testi negatif olanlar ve son altı ay içinde Covid-19 hastalığını geçirenler kampüslere girebileceklerdir. Bunun denetimi kampüs girişlerinde BUCard’ın okutulmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Kampüslerimizde kapalı mekânlarda maske takmak zorunludur.

Derslikler

 • Derslikte en az 1 metre sosyal mesafe ile yerleşim düzeni belirlenmiştir ve buna göre oturmaya uygun koltuklar işaretlenmiş durumdadır. Öğrencilerimiz sadece işaretli koltuklara oturma konusunda özen göstermelidir.
 • Yüz yüze ders saati olarak belirlenmiş zamanlarda, öğretim üyeleri fiziksel olarak vermeleri gereken dersleri herhangi bir sebepten çevrimiçi verseler bile öğrencilerimiz bu derslerine dersliklerden katılabilecektir. Bunun için gereken yansıtıcı ve diğer imkânlar öğrencilerimizin kullanımına sunulacak, bina amirleri bu konuda öğrencilere yardımcı olacaktır.
 • Derslikler sürekli havalandırılmalı, soğuk veya rüzgârlı havalarda çift açılımlı pencereler üstten açılmalıdır.
 • Dersliklerde, yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
 • Ders sürelerinin 45 dakikayı aşmaması tavsiye edilmektedir.
 • Teneffüslerde koridorlarda toplanılmamalıdır.

 

Yemekhane ve Kantinler

 • Tüm yemekhanelerde periyodik olarak hijyenik olarak ilaçlanmakta ve temizlenmektedir
 • Kuzey Kampüs, Güney Kampüs, Kilyos Kampüs, Kandilli Kampüs yemekhaneleri haftasonu dahil sabah, öğle, akşam yemeği servisi verilmektedir.
 • Hisar Kampüs yemekhane haftaiçi dahil öğle yemeği servisi verilmektedir.
 • Yemekhane masaları pleksi ile ayrılmış olup temas mesafeleri azaltılmaktadır.
 • Yemekler Covid-19 kurallarına uygun kıyafetli giyimli personeller tarafından yapılmaktadır.
 • Karantinaya giren öğrencilerimiz için karantina süreci bitene kadar yurtlara paketli yemek servisi yapılmaktadır.
 • Kennedy Lodge Öğretim Üyeleri Merkezi 01.09.2021 tarihinden itibaren yemek dağıtımı hizmetine başlamış olup açık büfe hizmeti kaldırılarak Covid-19 kurallarına uygun giyimli personel tarafından yemek servisi yapılmaktadır.
 • Yemek esnasında maske çıkarıldığı için salgın bulaşı açısından riskli bir süreçtir. Bu nedenle yemeğinizi mümkün olduğunca paket olarak alıp açık alanda ve yalnız yemeyi tercih ediniz.
 • Yemekhane ve kantinlere girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabunla en az 20 saniye yıkanmalı ya da dezenfekte edilmelidir.
 • Yemekhane ve kantinlere maske ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmış olarak girilmelidir.
 • Maske sadece yemek yerken çıkartılmalıdır.
 • Mevcutsa, açık alanlardaki yeme-içme yerleri kullanılmalıdır.
 • Sıra beklerken fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yemekhanelerdeki uyarıcı levhalarak uyarak mesafelerin aralıklı olması sağlanmıştır. Girişlere dezenfektasyon istasyonları konulmuştur.
 • Yemek yerken mümkün olduğunca konuşmayınız.
 • Kişisel eşyalarınızı (kaşık, çatal, bıçak, peçete) ortak kullanmayınız.
 • Yemekhane ve kantinlerde mümkün olduğunca az zaman geçiriniz.

 

Öğrenci Yurtları

Covid-19 salgın riskine karşı Üniversitemizde alınan sağlık tedbirleri kapsamında yurtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır:

 1. Yurt girişinden itibaren çalışma salonu, tuvalet, lobi, koridor ve asansör dahil ortak alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takınız.
 2. Covid-19 salgınına karşı alınan temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranınız.
 3. Ortak mekânlarda sosyal mesafe kuralına uygun davranınız.
 4. İkamet ettiğiniz daireyi/odayı sık sık havalandırınız.
 5. İkamet ettiğiniz daireye/odaya başka dairelerden ve odalardan misafir kabul etmeyiniz.
 6. Kullanmış olduğunuz maskeleri koridorlarda bulunan maske kutularına atınız.
 7. Tuvalet ve banyo kullanımında hijyen kurallarına özen gösteriniz.
 8. Çalışma salonlarında bir metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ediniz.
 9. Çalışma salonlarına, kitap dahil, herhangi bir eşya bırakmayınız.
 10. Oda/daire temizliği ile ilgili kurallara uygun davranınız. Temizlik hizmeti öncesinde ve sonrasında odanızı/dairenizi 15 dakika havalandırınız.
 11. Yurtların lobi alanlarına ve katlarına, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dahil, misafir kabul etmeyiniz.
 12. Yurda gelen her türlü kargo ve siparişlerinizi (yiyecek, içecek, damacana su dahil) yurdun dışında teslim alınız.
 13. Kendinizde veya bir arkadaşınızda Covid-19 belirtisi görürseniz derhal yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine haber veriniz.
 14. Covid-19 belirtisi gösterirseniz bir sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırınız. PCR testiniz negatif çıkmış ise; bu durumu yerleşmiş olduğunuz yurt amirine e-posta yoluyla PCR test sonuç belgenizi gönderiniz. PCR testleri negatif çıkan öğrencilerimiz karantinaya alınmaz. Ancak bu öğrenciler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmelidir.
 15. PCR pozitif vakalarda karantina süresi, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 14 günlük karantina süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda kişilerin karantinası sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur.
 16. PCR testiniz pozitif çıkmış ise; durumunuz ile ilgili vakit kaybetmeksizin yerleşmiş olduğunuz yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine e-posta veya telefon ile bilgi veriniz. Tedaviniz sağlık kurumunun kararıyla yurtta yapılabilecekse; Yurtlar Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu karantina odasına/dairesine salgın koşulları dikkate alınarak geçişiniz gerçekleştirilecektir.
 17. Karantinaya alınan öğrenciler karantina kurallarına uygun davranmak zorundadır.
 18. Bir Covid-19 vakasında yakın temaslı olan öğrenci durumuyla ilgili yerleşmiş olduğu yurdun amirine bilgi vermelidir.
 19. Önerilen aşı şemasını tamamlamış (2 doz aşı olanlar) öğrencilerin COVID-19 pozitif kişi ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) yakın teması (yüksek riskli) olması durumunda;
  1. Bu öğrencilerin HES kodları riskli olarak görülmediği için koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Öğrencilerin semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır.
  2. Öğrencide semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır. PCR testleri negatif çıkan öğrenci karantinaya alınmaz. Ancak bu öğrenci kendisini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmesi gerekir. Eğer öğrenci; temasın 5. günü PCR testi yaptırmaz ise karantinaya alınır.

 

Kütüphane

 • Kütüphane her gün 8.30-24.00 saatleri arasında, çalışma salonları ise 7/24 sosyal mesafe ve diğer pandemi kurallarına uygun olarak sadece BÜ mensuplarının ve kütüphane üyelerinin kullanımına açıktır.
 • Kampüs girişlerinde uygulanan kurallar gereği, YALNIZCA
  • 2 doz aşısını tamamlamış olanlar,
  • Son 72 saat içinde PCR test sonucu negatif çıkanlar,
  • Son 6 ay içerisinde COVID-19 pozitif test sonucu olanlar “Bağışıklık Sertifikası” ile giriş yapabilir.
 • Kütüphanede içerisinde sürekli olarak maske takmak mecburidir.
 • Kütüphanede Covid 19 önlemlerine uygun olarak masa bölmelerinin yerleştirilmesi sonucu, mesafe oluşturmak amacıyla azaltılan sandalyeler eski haline getirilerek, sayısı arttırılmıştır.
 • 27 Ekim 2021 tarihinden itibaren kitapların otomatik olarak uzatılmasına son verilecektir. Bu tarihten sonra eskiden olduğu gibi öğretim elemanları dönemlik, diğer kullanıcılar 21 gün süreyle kitap ödünç almaya devam edeceklerdir.
 • Başka bir kullanıcı tarafından “hold” konulmadıkça kitapların süresi 6 defaya kadar uzatılabilmektedir. 27 Ekim 2021 tarihinden itibaren iade tarihi geçen kitaplar için günlük 1 lira gecikme cezası uygulanacaktır.
19 Eylül 2021

Değerli Boğaziçi Üniversitesi mensupları,

Üniversitemiz 2021-22 eğitim-öğretim yılını kampüslerinde öğrencileri ile birlikte karşılamaya hazırlanıyor. Öğrenci yurtlarımız başta olmak üzere, dersliklerimiz, kütüphanemiz, çalışma salonlarımız, kulüp odalarımız, etkinlik mekanlarımız ve yemekhanelerimiz yıl boyunca ilgili kurumların belirlediği önlemler çerçevesinde açık olacaktır. Amacımız geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını üniversiteden uzakta, evlerinde geçiren, pandeminin olumsuz sosyo-ekonomik ve psikolojik etkilerine maruz kalan öğrencilerimizi kampüslerine kavuşturmak ve böylece eğitim-öğretimin öğrencilerimizin özlemini duydukları sosyal ortamda gerçekleşmesini sağlamaktır.

Kampüslerimizde yüzyüze dersler esnasında alınacak önlemler belirlenmiştir ve Covid-19 komisyonumuz tarafından hazırlanmakta olan kılavuz sizlerle en kısa sürede paylaşılacaktır. Ayrıntıları söz konusu kılavuzda yer alacak başlıca önlemlerimiz şöyledir:

 1. Sadece e-Nabız koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlayanlar ve son 72 saat içinde alınmış PCR testi negatif olanlar kampüslere girebileceklerdir. Bunun denetimi kampüs girişlerinde BUCard’ın okutulmasıyla gerçekleştirilecektir. Bu amaçla aşı ve PCR testi bilgileri öğrencinin onayıyla BUcard’a yüklenecektir.
 2. Kampüslerimizde kapalı mekânlarda maske takmak zorunlu tutulacaktır.
 3. Mevcut dersliklerimizin kapasitesi ve havalandırma imkânları tespit edilmiştir:
  1. Her bir derslikte en az 1 metre sosyal mesafe ile yerleşime izin verecek sayıda kullanım için kapasite belirlenmiştir.
  2. Penceresi veya havalandırması bulunmayan derslikler kullanım dışı bırakılacaklardır.
  3. Hisar Kampüs amfileri gibi pencere sayısı yetersiz olan dersliklere pencere açılmaktadır.
  4. Pencereleri sadece yandan açılan dersliklerin pencereleri çift açılımlı hale getirilmektedir.
  5. Havalandırma sistemi bulunan salonlar için Hepa filtrelemesi için ihaleye çıkılmaktadır.
 4. Her bir bina için COVID-19 izlem ekipleri kurulacak, bu ekipler bina dezenfekte ekiplerinin takibinden ve olası pozitif vakaların izlenmesinden sorumlu olacaktır.
 5. Yerleşkelerimizde Zoom’a bağlanarak çevrim içi derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimizin sorun yaşamaması için internet alt yapımızı güçlendiriyoruz. Bant genişliğimiz 2 GBit/s’den 4 Gbit/s’e çıkarıldı. Kablosuz erişim noktalarının sayısını artırıyoruz.
 6. Öğrenci yurtlarımızda
  1. Yerleşim esnasında aşı zorunluluğu istenmektedir.
  2. Her bir öğrenci yurdunda karantina odaları belirlenmiş, pozitif vakaların bu odalarda ikameti planlanmıştır.
  3. Ortak alanlarda maske takılması zorunlu olacaktır.

Yukarıda ifade edildiği gibi bu ve benzeri önlemler detaylandırılmıştır ve kılavuz halinde sizlere sunulacaktır.

Öğrencilerimiz etkinliklerini yine kurallara uygun olarak yapabilecektir.

Yüz yüze ders saati olarak belirlenmiş zamanlarda, öğretim üyeleri fiziksel olarak vermeleri gereken dersleri herhangi bir sebepten çevrimiçi verseler bile öğrencilerimiz bu derslerine dersliklerden katılabilecektir. Bunun için gereken yansıtıcı ve diğer imkânlar öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.

Amacımız öğrencilerimizin kampüslerine kavuşmasıdır.

Tüm mensuplarımıza sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

 

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

Rektör

7 Eylül 2021

Sevgili Öğrenciler,

2021-22 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz, dersleri sağlık önlemlerini göz önüne alarak en yüksek oranda yüzyüze yapmayı hedeflemektedir. Derslerin hangilerinin yüzyüze, hangilerinin çevrim içi yapılacağına dair planlama çalışmaları devam etmektedir. Ders kayıtları öncesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize, Düzey Belirleme Sınavı sonrasında ise Hazırlık Okulu öğrencilerimize bu konuda bilgi verilecektir.

Kampüslerimize girişlerde BUCard’a entegre edilmiş aşı veya PCR testi bilgisi aranacağını, aksi halde kampüslerimize giriş yapılamayacağını hatırlatmak ve aşıların derslerin başlama tarihinden önce tamamlanmasının önemini vurgulamak isteriz.

İyi bir ders dönemi geçirmenizi dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

4 Eylül 2021

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

Covid 19 pandemisine yönelik önlemler çerçevesinde, kampüslerimize girişte HES kod kontrolünün kolaylıkla yapılabilmesi amacıyla BUCard ile HES kod entegrasyonu için gereken yazılım tamamlanmıştır. Öğrenci, akademik personel, idari personel ve mezunlarımız bundan böyle kimlik kartlarına entegre edilmiş, HES kod kontrolü ile kampüslerimize girebilecektir.

Uygulamanın hayata geçmesi için, kullanıcıların covidform.boun.edu.tr adresine girerek HES kodlarını forma eklemeleri ve formu onaylamaları veya daha önce HES kodlarını girenlerin formu onaylamaları gerekmektedir.

Uygulama test amaçlı olarak 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde açılacaktır. 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren HES kodu BUCard’larına entegre edilmemiş kullanıcıların kampüslere erişimi mümkün olmayacaktır.

Sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

12 Nisan 2021

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

Ülkemiz ve Dünya genelinde etkisi devam eden COVİD-19 salgın sürecinin halen devam etmesi özellikle son zamanlarda Üniversitemizde COVID-19 vaka sayılarının hızlı artış göstermesi sebebiyle, hareketliliğin ve yoğunluğun azaltılarak ek önlemlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu kapsamda kampüs içi yoğunluğun azaltılması amacı ile mümkün olduğunca çok katılımlı toplantıların bir süre online yapılması, ziyaretçi kabullerinin zorunluluk halleri dışında fiziki olarak gerçekleşmemesi, Üniversitemiz kampüslerine son giriş saatinin 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren 19.00’dan 17.30’a çekilmesine Rektörlüğümüzce karar verilmiştir.

Anlayışınız için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

GENEL SEKRETERLİK

24 Şubat 2021

Değerli mensuplarımız,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve yönetim organları COVİD 19 salgını ile ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek değerlendirmelerini yapmaktadır.

Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerimizin sağlığı en temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-21 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrimiçi yöntemlerle devam edecektir.

Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

 
19 Kasım 2020

Değerli mensuplarımız,

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda 17.11.2020 tarihinde alınan kararların ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Rektörlüğümüz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu kampüslerimizde Covid 19 salgını ile ilgili yeni önlemlerin uygulanması gereği doğmuştur.

Buna göre;

1.     Kampüslerimizde yüz yüze yapılmakta olan az sayıda ders ile BÜYEM eğitimlerinin tümü 31 Aralık 2020’ye kadar çevrimiçi devam edecektir.

2.     Üniversite yemekhanelerimiz açık servis yerine paket servis şeklinde hizmet verecek olup yemekhanede birden fazla kişinin biraraya gelerek masa kullanması mümkün olmayacaktır.

3.     Kennedy Lodge Öğretim Üyeleri Merkezi’ndeki yemek hizmeti 04 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

4.     Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde yüz yüze eğitim 04 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

5.     Kampüslerimizde bulunan salonlar ve kapalı alanlarda 31 Aralık 2020’ye kadar etkinlik yapılmayacaktır.

6.     Öğrenci kulüp odaları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. Açık havada gerçekleştirilebilecek kulüp etkinlikleri Öğrenci Dekanlığı’nın onayına bağlı olarak belirli sınırlamalarla yürütülebilecektir.

7.     Üniversitemiz kütüphanesi hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olup, hafta sonu 11:00-19:00 saatleri arasında açık olacaktır.

8.     Kütüphane binası yanındaki çalışma salonları hafta sonu dahil saat 24:00’e kadar açık olacaktır. Yurtlarda ikamet eden öğrencilerimiz sokağa çıkma yasağı bulunan saatlerde kütüphane çalışma salonunu kullanabilecektir.

9.     Öğrencilerin çalışma salonu ihtiyacını karşılamak üzere Kuzey Kampüs’te iki yeni alan hizmete açılacaktır. Kare Blok KBZ 001 numaralı sınıf her gün saat 24:00’e kadar, Kuzey Kampüs Personel Yemekhanesi ise her gün 18:00-24:00 saatleri arasında çalışma salonu olarak öğrencilerin kullanımına ayrılacaktır.

10.  İsteyen mensuplarımız Uçaksavar Spor Sahasını kullanmaya devam edebilecek olup, sahaya ait duş alanları kullanıma kapalı olacaktır.

11.  Üniversitemiz bünyesinde Covid 19 test merkezi kurulmuş olup, işleyişe ilişkin ayrıntılar en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.

Hepimizin sağlığı için alınan önlemlere uyma konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve anlayışa şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü   

19 Kasım 2020

Değerli Mezunlarımız,

Bildiğiniz gibi salgının başlangıcından bu yana virüs bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında üniversitemiz kampüslerine erişimde belirli kısıtlamalara gidilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel ile öğretim üyelerimiz belirli kurallara göre kampüslere kabul edilmekte, öğrencilerimiz saat 18:00’a kadar kampüslere girebilmekte ve saat 24:00’a kadar kütüphanedeki çalışma salonunu kullanabilmektedirler.

Mezunlarımız ve misafirlerimiz sadece davetli oldukları veya bizzat içinde bulundukları etkinliklere önceden katılacaklarını faaliyet sahiplerine veya ilgili birime bildirerek; günlük işleri için ise kampüs girişlerinde ilgili ofislere bilgi verilmesini sağlayarak (Kayıt İşleri Ofisi veya Mezunlar Ofisi) kampüslere giriş yapabilirler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu kütüphane üyelerinin ise kütüphaneye gelmeden bir gün önce bulib@boun.edu.tr adresine e-posta ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Kütüphanemiz haftaiçi 10:00-20:00 saatleri arasında, haftasonu ise 11:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Mezunlarımızın kampüslere girişini düzenleyen uygulamalarımız tasarlanırken bu konuda alınan tedbirlerle uyumuna özellikle dikkat edilmiştir. Bu çerçevede kampüslere girmek durumunda olan tüm mensuplarımız ile misafirlerimizin HES Kod entegre edilmiş günlük Covid-19 Beyan Formunu doldurmak zorunda olduğunu hatırlatırız. 2020-21 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte az sayıda da olsa öğrencilerimiz yurtlarda barınmakta, eğitim ve araştırma amacıyla akademik personel kampüslerde bulunmakta ve çalışanlarımız imkanlar el verdiği oranda hizmete devam etmektedir.

Siz değerli mezunlarımızın ve kampüslerde bulunması gereken öğrenci, öğretim üyesi ve personelimizin sağlığını koruma yönünde aldığımız tedbirlere uyumunuz ve anlayışınız için teşekkür eder, en kısa sürede sizlerle tekrar birlikte olma temennisi ile sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

16 Kasım 2020

Değerli mensuplarımız,

Kampüslerimizde alınan Covid 19 tedbirlerini ve uygulamaları içeren bilgiler grafik olarak duyurulmuştur. Bilgilerinize.

Boğaziçi Üniversitesi

25 Ekim 2020

Sevgili Öğrenciler, 

Yeni bir akademik dönemde bir kısmınızla yüz yüze, birçoğunuzla çevrim içi tekrar bir araya gelebiliyor olmanın heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Aramıza katılan 2020 girişli öğrencilerimizi tebrik ediyor, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum.

2020 Güz döneminde içinde bulunduğumuz pandemi şartlarını göz önünde tutarak sizlerin akademik ve sosyal gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunacak koşulları hazırlamak için yaptığımız çalışmalarla ilgili gelişmeleri bu mesajımla paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi süregiden Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem de akademik ve bilimsel faaliyetlerimizin büyük bölümünü çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Üniversitemizin ayırt edici özelliklerinden kültürel faaliyetlerimizin çoğunu da yine çevrim içi ortama uygun hale getirerek sürdüreceğiz. 

Geçtiğimiz aylarda çevrim içi akademik ve sosyal faaliyetlerimize etkin ve verimli şekilde devam edebilmek için gerekli iletişim altyapısı üzerine yoğun çalışmalar yürüttük. Tüm birimlerimizi kapsayan eğitim çalışmalarıyla akademik kadromuzun ve idari personelimizin çevrim içi çalışma deneyimlerini ve bilgilerini artırmayı hedefledik. Aldığımız önlemlerle pek çok araştırma laboratuvarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam etmeyi başardı. Bütün bu gelişmeler, bu dönem de derslerimizde ve diğer bilimsel faaliyetlerimizde sorunları en aza indirerek ilerleyebileceğimiz konusunda ümidimizi artırıyor. Bu yönde 2020 Bahar ve Yaz Döneminde edindiğimiz tecrübeler de olumlu anlamda büyük rol oynadı. Hiç kuşkusuz bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında sizlerin yeni koşullara uyum sağlamak için gösterdiğiniz gayretin ve anlayışın büyük katkısı oldu, her birinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de salgınla ilgili güncel bilgilere ve düzenlemelere https://coronavirus.boun.edu.tr sitesinden ulaşabileceksiniz. Siteden aynı zamanda yeni dönemde kampüslere giriş koşullarıyla ilgili yeni düzenlemeler ve kurallar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.  Güvene dayalı bir bilgi paylaşımıyla olası vakaların yayılmasına birlikte engel olacağız.

Bu dönem tüm öğrencilerimiz için uzaktan eğitim koşullarını iyileştirmek, uzakta olmanın yaratabileceği dezavantajları ortadan kaldırmak üzere yeni projeleri de hayata geçiriyoruz. Özellikle Üniversitemizde Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Öğrenci İşleri Dekanlığımız tarafından hazırlanan Bölüm Akranlığı programını başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmaya vereceğiniz destek sayesinde Hazırlık öğrencilerimizin üniversite ortamına uyumlarının kolaylaşacağını ümit ediyoruz. Yine bu yönde Psikolojik Danışmanlık (BÜREM/BÜSÖD) birimlerimizin de ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimize çevrim içi ortamda destek verebilmek için tam kapasiteyle çalışmalarına devam etmekte olduğunu ve ön görüşme için sıra beklemeksizin kendilerine ulaşabileceğinizi sizlere hatırlatmak isterim. 

Geçtiğimiz bahar döneminde uzaktan eğitime erişimde zorluklar yaşayan öğrencilerimiz için oluşturduğumuz internet destek bursu ve tablet/bilgisayar desteklerini bu dönem de sürdüreceğiz. Her yıl sınırlı kaynakla da olsa verdiğimiz kitap bursları da devem edecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için Burs Ofisimize gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

Yine geçen dönem olduğu gibi yurtlarımızda az sayıda öğrencimizi salgın şartlarında barındırmaya devam edeceğiz. Mevcut rakamlara göre açık bulunan daire tipi yurtlarımızda oda başına düşen öğrenci sayısı bir kişidir. Daireyi en fazla dört öğrenci paylaşmaktadır.  İçinde bulunduğumuz dönemde odalarda ve dairelerde daha fazla öğrenci barınmayacaktır. Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizin yanı sıra koşulları nedeniyle yurtlarda kalması gereken öğrencilerimizin de dilekçelerini değerlendirmekteyiz. Ancak yurtlarımız pandemi koşulları dikkate alınarak çok sıkı önlemlerle açık kalmaya devam edebilecektir. Yurtlara yerleşen öğrencilerimizin, imzaladıkları taahhütnamede yer alan Kovid-19 kurallarına, hem kendilerinin hem de yurtları ve kampüsleri kullanmaya devam eden herkesin sağlığını koruyabilmek için titizlikle uyacağından eminiz. 

Yeni dönemde kütüphanemizden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin de ortak çalışma alanlarıyla ilgili yeni düzenlemelere uyması son derece önemlidir. Genel olarak Kampüslere giriş saati 18:00’e kadar, Kuzey kampüs girişi, Kütüphane ana binası yanındaki çalışma salonlarının kapanış saati hafta sonları da dahil olmak üzere 24:00’e kadar uzatılmıştır. Kütüphane ana binası 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 20:00’ye kadar açık olacaktır. Bu uygulamanın devam edebilmesi, mekanlardaki genel kuralların yanı sıra, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da titizlikle uyulmasına bağlıdır.  

Öğrenci yemekhanelerimizde gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılmakta olup, sosyal mesafe önlemleri alınmıştır. Kuzey ve Kandilli yemekhanelerimizde öğle ve akşam yemeklerine ilaveten sabah kahvaltısı da sunulmaktadır. 

Öğrencilerimizin yurtdışı kaynaklı ders kitabı gereksinimlerini karşılamak üzere bir yayınevi ile işbirliği yapılmış ve öğrencilerimizin taleplerini yayınevinin web sitesi üzerinden yayınevine iletme olanağı sağlanmıştır. 

Bu dönem her ne kadar bulaş riski yüzünden Üniversitemizdeki sosyal ve sanatsal etkinliklerin birçoğunu yüz yüze yapamayacak olsak da birçok birimimizin ve bölümümüzün çevrim içi düzenleyecekleri faaliyetler sayesinde yine kültürel olarak zengin bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Dekanlığımızın farklı bölümlerden hocalarımızın katkılarıyla oluşturacağı Corona Günlerinde Hayat Dersleri’ne, Kariyer Merkezimizin düzenleyeceği Kariyer Sohbetleri ve toplantılarına, Mezunlar Ofisimizin Mezunlar Kampüste etkinliklerine ve Kurumsal İletişim Ofisimizin Kültür Sanat Komisyonumuz koordinasyonunda düzenlediği Açık Dersler’e özellikle dikkatinizi çekerim. Öğrenci kulüplerimizin, spor ve teknoloji takımlarımızın bu dönemde faaliyetlerini olabildiğince kesintisiz sürdürebilmeleri için de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. 

İlk haftamızda çevrim içi ortamda gerçekleşen Üniversiteyi Tanıma Günleri Programını özellikle yeni girişli öğrencilerimizin takip ettiğini memnuniyetle gördüm. BÜ öğrenci kulüpleri ve Üniversitemizin öğrenci destek birimleri ile tanışma imkanı bulduğunuz sanal fuarın yanı sıra Üniversiteyi Tanıma Dersleri ile uzaktan da olsa üniversite yaşamını tanıyıp parçası olma şansına sahip olduğunuzu umuyorum. 

Hiç kuşkusuz salgın döneminin her kesimden çok sayıda kişi üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Boğaziçi ailesi olarak dileğimiz ve gayretimiz bu etkilerin en aza indirilmesidir.  Sizlerle birlikte tüm kadromuzla bu görece zor günleri atlatmak için çalışıyoruz. Elbette en büyük dileğimiz de, pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi, tekrar yüz yüze akademik hayatımıza devam edebilir hale gelmemiz ve kampüslerimizin sizlerin neşesi ve coşkusuyla her zamanki canlılığına kavuşmasıdır.  Bu dönemi, ortak alanlarda alınan önlemlere uymakta göstereceğiniz çaba ve anlayışla dayanışma içinde geçireceğimize inancım tamdır. 

2020-2021 akademik yılınızın sağlık, mutluluk, esenlik ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. 

En içten sevgi ve selamlarımla, 

Prof. Dr. Mehmed Özkan 

Rektör 

25 Ekim 2020

20 Ekim 2020

Tüm 2020 girişli öğrencilerimizin dikkatine:
Kütüphane’nin sağladığı elektronik kaynaklara ulaşmak için, Kütüphane sistemine girişte kullanacağınız kütüphane numaranız 15 Ekim 2020 günü e-posta ile tarafınıza gönderilmiştir. Herhangi bir nedenle numaranızı alamadıysanız, aşağıdaki kanallardan Kütüphane’ye başvurarak öğrenebilirsiniz.
BÜ Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümü
Email: circ@boun.edu.tr
Tel: 0212 359 6921 veya 0212 359 4422

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

13 Ekim 2020

Değerli Öğrenciler,

Sizlerle 7 Ekim 2020 günü yapılan Senato toplantısı kararlarını paylaşıyorum:
2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde;
1. COVID19 salgını nedeniyle süreye sayılmadan izin almak isteyen ve akademik kaydını tamamlamış olan lisans öğrencilerinin ders ekleme/bırakma döneminin sonuna kadar verecekleri dilekçelerin ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine, (Ders ekleme/bırakma döneminin son günü 5 Kasım 2020, Perşembe günüdür.)
2. Ders ekleme/bırakma ve dersten çekilme (W) taleplerinin COVID19 dönemi öncesinde olduğu gibi BÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 
Ders ekleme/bırakma dönemi: 3-5 Kasım 2020
Dersten çekilme (Withdrawal) dönemi: 16-22 Aralık 2020
Dönem izni almak için son tarih: 13 Ocak 2021 (5 Kasım 2020 sonrasındaki başvurularda gerekçeye göre ilgili yönetim kurulu süreye sayılıp sayılmayacağına karar verir).

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

2 Ekim 2020

Değerli Öğrenciler,

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 gün, 2020/25 sayılı toplantısında, 2020/2021 Akademik yılı I. Yarıyılında 15-19 Ekim 2020 tarihleri arasındaki II. Kayıt Döneminde aşağıda belirtilen statüdeki öğrencilere kayıt hakkı tanınmıştır: 

• 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında akademik kayıtlarını TAMAMLAMAMIŞ ve akademik kayıt hakkı olan tüm öğrencilere (yeni karar)

• 23-30 Eylül 2020 tarihlerinde kayıtlarını tamamlamış ancak 2020/2021 Akademik yılı I. Yarıyıl başında ÇAP ve Yan Dal Programlarına yeni kayıt olmuş olan öğrencilere (yeni karar)

Daha önce belirtildiği gibi, lisansüstüne yeni kayıt olan tüm öğrenciler , dil yeterliğini 21 Eylül 2020 sonrası belgeleyen öğrenciler ve Kurumiçi Yatay Geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler (yeni öğrenci numaraları) ile II. Kayıt Döneminde kayıt sistemine erişerek kayıt olacaklardır.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

21 Eylül 2020

2020/2021-I DERS KAYIT SÜRECİ  

KAYIT DÖNEMLERİ VE KAYIT SİSTEMİNE ERİŞİM HAKLARI

I.KAYIT DÖNEMİ: 23-25 Eylül 2020 Çarşamba-Cuma

Halen esas sınıfta olan tüm öğrenciler I. Kayıt Döneminde akademik kayıtlarını tamamlamak zorundadır. I. Kayıt döneminde kayıt sistemine erişim hakkı  olan ancak bu dönemde sisteme girmemiş olanların II. kayıt döneminde kayıt sistemine erişimleri olmayacaktır. (Sadece Kurumiçi yatay geçiş yapanların yeni öğrenci numaraları ile II.Kayıt döneminde de sisteme erişimleri olacak)

II. Kayıt dönemi bu öğrencilerimize açılmayacağından, programlarında yapılacak tüm değişiklikler ders ekleme/bırakma (add/drop) döneminde (3-5 Kasım 2020) yapılmalıdır.

 • Erasmus, Değişim ve Misafir öğrenci olarak kabul edilenler I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır.
 • ÇAP veya Yan Dal başvurusu yapmış olanlar sisteme girecek, başvurdukları programa kabul edildikleri takdirde ders ekleme/bırakma (add/drop) döneminde programlarını yeniden düzenleyeceklerdir.
 • Kurumiçi Yatay Geçiş başvurusu yapanlar (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç) mevcut kayıtlarıyla sisteme girip kayıt olacaklardır.  Yatay geçişleri kabul edilip yeni bölümlerine kayıt beyanı vermeleri halinde I. Kayıt döneminde aldıkları tüm dersler arşivlenecek, kayıtları kapatılacak ve yeni öğrenci numarası ile  II. Kayıt döneminde kayıt sistemine erişerek kayıt olacaklardır.
 • Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç).
 • Yurtdışı Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç).
 • 2020/2021akademik yılı 1. Yarıyıl başında Dil yeterliğini sağlayan lisans öğrencileri ile 2019/2020-2. Yarıyıl Esas sınıfa kayıt hakkı alıp da aynı yarıyılda süreye /sayılmadan izin almış tüm lisans öğrencilerinin I. yarıyıl şablonunda yer alan  zorunlu dersleri kayıtlarına yüklenecek ve I. Kayıt döneminde sisteme girerek kayıt olacaklardır. Bu öğrencilerin zorunlu derslerini bırakmalarına izin verilmeyecek sadece seksiyon değişikliği yapabileceklerdir.

II.KAYIT DÖNEMİ:15-19 Ekim 2020 Perşembe-Pazartesi

 • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında yeni yerleştirilen tüm kurum içi ve kurum dışı öğrenciler II. Kayıt Döneminde kayıt olacaklardır.
 • Lisansüstüne yeni kayıt olan öğrencilerin tümü II. Kayıt Döneminde sisteme girip ders kayıtlarını yapacaklardır. (İngilizce Hazırlık sınıfına kayıt olacaklar dahil)
 • 12 Ekim 2020 tarihine kadar dil yeterliğini belgeleyen yeni girişli öğrenciler II. Kayıt Döneminde sisteme girerek ders seçimi yapacaklardır.
 • Kurumiçi Yatay Geçiş başvuruları kabul edilip yeni bölümlerine kayıt beyanı veren öğrenciler yeni öğrenci numaraları ile  II. Kayıt Döneminde kayıt sistemine erişerek kayıt olacaklardır. Bu öğrencilerin I. Kayıt Döneminde aldıkları tüm dersler kayıtlarından silinerek arşivleneceğinden tüm derslerini yeniden almalıdırlar.

---

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

1 Eylül 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

BUIS’ten ulaşabileceğiniz (https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx) 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ders programında verilecek derslerin veriliş yöntemlerini ve yarıyıl sonu sınavlarının hangi ortamda verileceğini (Çevrimiçi (Online) veya Derslikte (Classroom)) göreceksiniz. Not Applicable gördüğünüz durumlar için ders özetini (syllabus) inceleyiniz. Lütfen ders seçerken bu listeyi dikkate alınız. Katalogda P/F ile notlandırılacağı belirtilen dersler dışında notlamalar harf notu ile yapılacaktır (Bkz. http://boun.edu.tr/tr_TR/Content/Akademik/Lisans_Katalogu ve http://boun.edu.tr/tr_TR/Content/Akademik/Lisansustu_Katalogu)

Kayıt hakkı olan tüm öğrencilerimizin (İngilizce yeterliğini 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kanıtlayan ve esas sınıfa ilk kez kayıt yaptıracaklar da dahil) kayıtları 23-25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecektir. Kurum içi yatay geçiş ile ÇAP/Yandal için başvurusu henüz sonuçlanmayan öğrenciler de bu dönemde kendi bölümlerine kayıt yaptırmalıdırlar. Tarihler A) bendi altında belirtilmiştir.

Sadece ve sadece tüm yeni kabul edilen lisansüstü öğrencileri, esas sınıfa ilk kez kayıt yaptıracak ve İngilizce yeterliğini 21 Eylül 2020 sonrası kanıtlayan öğrenciler ile kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin kayıt işlemleri 15-19 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. Tarihler B) bendi altında belirtilmiştir.

A)   Kayıt hakkı olan tüm öğrencilerimizin (İngilizce yeterliğini 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kanıtlayan ve esas sınıfa ilk kayıt yaptıracaklar da dahil) kayıt tarihleri:

22 Eylül 2020 Salı

Online kayıt ödeme sistemi açılışı (10:00)

23-25 Eylül 2020 Çarşamba - Cuma

Online kayıt dönemi (kayıt hakkı olan tüm öğrenciler için)

23 Eylül 2020 Çarşamba

Akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00)

24 Eylül 2020 Perşembe

Akademik kayıt danışmanı ile görüşme günü

25 Eylül 2020 Cuma

Online kayıt ödeme sistemi kapanışı (17:00)

Akademik kayıt sisteminin öğrenci erişimine kapanışı (23:59)

28 Eylül 2020 Pazartesi

Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı  (23:59)

29 Eylül 2020 Salı

Online kayıt ödeme sistemi açılışı (09:00), kapanışı (17:00) (Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için)

Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar için akademik kayıt sisteminin açılışı  (10:00), öğrenciye kapanışı (23:59)

30 Eylül 2020 Çarşamba

Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59) (Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için)

22 Ekim 2020 Perşembe

Dersler başlıyor

Akademik takvimin devamı daha sonra bildirilecektir.

B)   Yeni kabul edilen tüm lisansüstü öğrencileri, esas sınıfa ilk kez kayıt yaptıracak ve İngilizce yeterliğini 21 Eylül 2020 sonrası kanıtlayan öğrenciler ile kurumiçi yatay geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin kayıt tarihleri:

14 Ekim 2020 Çarşamba

Online kayıt ödeme sistemi açılışı (10:00)

15-19 Ekim 2020 Perşembe - Pazartesi

Online kayıt dönemi (yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için)

15 Ekim 2020 Perşembe

Akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00)

16 Ekim 2020 Cuma

Akademik kayıt danışmanı ile görüşme günü

19 Ekim 2020 Pazartesi

Online kayıt ödeme sistemi kapanışı (17:00)

Akademik kayıt sisteminin öğrenci erişimine kapanışı (23:59)

20 Ekim 2020 Salı

Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59)

22 Ekim 2020 Perşembe

Dersler başlıyor

Online kayıt ödeme sistemi açılışı (09:00); kapanışı (17:00) (Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için)

Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar için akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00), öğrenciye kapanışı (23:59)

23 Ekim 2020 Cuma

Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59) (Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için)

Akademik takvimin devamı daha sonra bildirilecektir.

---

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

28 Ağustos 2020

Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemizde 2020-21 güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlanmış, uygulamalar şekillenmiştir.

COVID 19 salgınının etkisiyle geçtiğimiz Bahar döneminde akademik takvimimizin değiştirilmesine bağlı olarak 2020-21 Güz dönemi akademik takvimi de ötelenerek yenilenmiştir.  Daha önce duyurulduğu gibi  derslerimizin 22 Ekim 2020 günü başlaması kararlaştırılmıştır. Her bir öğrencimizin ders durumunu yurt başvurusundan önce yapabilmeleri amacıyla ders kayıtları da yurt başvurularının önüne çekilmiştir. Buna göre ders kayıtları 23 Eylül-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sadece ve sadece yeni kabul edilen tüm lisansüstü öğrencileri, esas sınıfa ilk kez kayıt yaptıracak ve İngilizce yeterliliğini 21 Eylül 2020 sonrası belgeleyen öğrenciler ile kurumiçi yatay geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin kayıt işlemleri 15-19 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Yaz boyunca yapılan çok sayıda hazırlık çalışması ve Senato toplantıları sonucunda, bölümlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda 2020-21 Güz döneminin ağırlıklı olarak uzaktan (çevrimiçi) yapılacağı ancak yüz yüze (sınıfta) derslerimizin de olacağı görülmektedir. Hangi derslerin uzaktan (çevrimiçi), hangi derslerin yüz yüze (sınıfta) yapılacağı belirlenmiş olup, bu derslerle ilgili bilgiler kayıt sisteminde yer alacağı gibi, derslerin listesi 31 Ağustos haftası içinde ayrıca duyurulacaktır. Bazı derslerimiz çevrimiçi olmasına rağmen final sınavları yüz yüze (derslikte) olabilecektir. Yine bu derslerle ilgili bilgi kayıt sisteminde ve duyuru listesinde yer alacaktır.

Öğrenci yurtlarına başvurular 26-28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders programları nedeniyle yurtlarda kalması gereken öğrencilerimizin yurt yerleştirme sonuçları Ekim ayının başında duyurulacaktır. 2020 girişli öğrencilerimizden dil yeterlik sınavını geçen ve ders programları kampüste olmayı gerektiren ve yurt başvurusunda bulunan öğrencilerimizin  yurt yerleştirme sonuçları 15 Ekim 2020 tarihinde duyurulacaktır.  Hazırlık sınıfı derslerimiz tümüyle çevrimiçi yapılacağından hazırlık öğrencilerimiz 2020-21 Güz dönemi için yurtlara yerleştirilmeyecektir. Bu öğrencilerimiz salgın koşullarının gidişatına göre belirlenecek planlamalar çerçevesinde  Bahar döneminde başvuru yapabilecektir.

Derslikte veya laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrencilerimizin kampüslere gelecekleri günler için, Eylül ayı içinde deneme kullanımına açılacak olan COVID 19 Beyan Formunu günlük olarak doldurmaları gerekmektedir. Kampüslerimize erişim ancak bu formun doldurulması ile mümkün olacaktır.

COVID 19 şüphesi tespit edilen öğrencilerimiz test merkezlerine yönlendirilecek veya üniversitemiz bünyesinde bulunan test altyapısını kullanabileceklerdir. Bu kişilerin durumu netleşene kadar kampüslere erişimi mümkün olmayacak, bu durumda bulunan ve yurtlarımızda ikamet eden öğrencilerimiz test sonuçları çıkana kadar yurtlarda sağlanacak izolasyon odalarında misafir edilecektir. Test sonuçları pozitif çıkanlar tedavi amacıyla sağlık merkezlerine yönlendirilecek, ayakta tedavi gerektiren durumlarda bu öğrencilerimiz kampüsteki karantina yurdunda  kalabilecek veya yurttan ayrılmak  istemeleri durumunda kontrollü olarak ayrılabilecektir. Testi pozitif çıkan öğrencilerimizin karantinaya alınması ile birlikte, filyasyon yöntemi uygulanarak bu kişilerle temas etmiş olanlar da teste tabi tutulacak veya test merkezlerine yönlendirilecektir.

Kampüslerimizde maske kullanmak ve fiziksel mesafe kurallarına uymak zorunludur. Yemekhane ve kantinler İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nun genelgeleri doğrultusunda servis vermeye devam edecektir.

Kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Sizlerle paylaştığımız kampüs önlemleri ve buna dair kurallar salgının yayılım sürecine ve ilgili mercilerin ülke çapında alacağı kararlar doğrultusunda gözden geçirilerek, yenilenebilir.

Üniversite kütüphanemiz ile çalışma salonlarının (study) kullanımına dair değişiklikler daha sonra açıklanacaktır.

Yukarıda paylaştığım tüm bu önlemler 2020-21 Güz dönemi için geçerli olacak, 2020-21 Bahar dönemi için salgının gidişatı izlenerek değerlendirmeler yapılacak ve planlamalar sonuçlandıkça sizlere duyurulacaktır.

Bu zor dönemi, kurallara uyarak sizlerin desteği ile geçirebilmemiz kampüs çalışanları, öğretim üyelerimiz ve sizlerin sağlığı açısından son derece önemlidir.

Şartların en kısa zamanda normale dönmesi ile sağlıklı günlerde birlikte olabilmeyi dilerim.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Rektör

12 Ağustos 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD 19 salgını nedeniyle Bahar 2020 eğitim-öğretim dönemimizi maalesef tümüyle çevrimiçi yöntemlerle tamamlamak zorunda kaldık. Şimdi Yaz Dönemi derslerimizi de aynı yöntemle sürdürmekteyiz.

Mevcut veriler salgının etkisinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu koşullarda Güz 2020 eğitim-öğretim döneminde akademik faaliyetlerimizde izlenecek yöntemlere dair bölümlerimiz, fakültelerimiz, yüksekokullarımız, enstitülerimiz ve Senatomuz bir süredir ayrıntılı çalışmalar yürütüyor. Bu mektupla sizlerle bu çalışmalarla bugüne kadar ulaşılan sonuçları ve alınan kararları paylaşmak istiyorum.

Salgının yayılma dinamikleri Üniversitemizin öğrenci yurtlarında ve sınıflarda bulaş riskinin güçlü olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemlere göre, derslerin yüz yüze yapılacak olması durumunda gerek yaklaşık 3600 öğrencilik yurt kapasitemizi gerekse sınıf yoğunluklarımızı ciddi oranda düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle, ülke çapında aksi yönde bir karar alınmadıkça, 2020-21 Güz döneminde de yüz yüze eğitimi sadece zorunlu hallerde yapabileceğiz.   

Alınan önlemler çerçevesinde Üniversite Senatomuz oybirliği ile Güz 2020 eğitim-öğretim döneminde Hazırlık Sınıfı eğitiminin tümüyle çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verdi. Bizi mutlu etmeyen ama mecbur kaldığımız bu kararın şimdilik sadece güz dönemiyle sınırlı olduğunun altını çizmek istiyorum.

2020-21 Güz dönemi lisans ve lisansüstü derslerimizin uygulanma yöntemleri üzerinde Üniversite yönetimimiz ve Senatomuzun çalışmaları devam etmektedir.  Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin çevrimiçi yöntemlerle yapılacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak ve sizlerle paylaşılacaktır. Kayıt tarihi erken bir tarihe çekilerek ders planlamalarınızı daha erken bir aşamada yapmanız, yüz yüze ve uzaktan eğitim ders yükünüzü önceden bilerek hareket etmeniz sağlanacaktır. Bu doğrultuda sadece derslerini uzaktan eğitimle sürdüremeyen başvuru sahibi öğrencilerimizin yurt yerleşimleri bu dönem için yeniden belirlenen kapasiteler dikkate alınarak yapılacaktır.

Önümüzdeki dönem kampüs nüfusunun artışına ve grip mevsimine girilmesine bağlı olarak  hastalığın yayılma riskine karşı kampüslerimizde KOVİD 19 belirtilerinin takibini sağlayacak BUIS uygulamasına geçilecek ve KOVİD 19 PCR testi yapılacaktır. Bu ve benzeri önlemlerin nasıl uygulanacağı hakkındaki bilgilendirmeler yeni dönemin başlayacağı 22 Ekim’den önce sizlere detaylı olarak aşamalar halinde duyurulacaktır.  

Üniversitemiz sadece üstün akademik birikimi ve başarılarıyla değil aynı zamanda kültürel faaliyetlere ve sosyal etkinliklere verdiği önemle de müstesna bir üniversite olma özelliği taşımaktadır.  Bu niteliğini yıllardır gururla sahiplenen bir kurum olarak karşı karşıya olduğumuz bu zorlu durumu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bu amaçla kampüslerimizde, belirli kurallar çerçevesinde sizlerin de gerek uzaktan gerekse yüz yüze sosyal ve kültürel etkinliklerinizi yapmanızı sağlayacak şartları oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzaktan etkinlikler için sağlanan altyapıyı geçtiğimiz dönemde olduğu gibi kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca kampüs içi  mekanlarda yapılacak etkinlikleriniz için KOVİD 19 kurallarını içeren yazılı bir yönerge de kısa zamanda sizlere ulaştırılacak.

Hepinizin yaz dönemini sağlıkla geçirmenizi ve yeni döneme sağlıkla başlayıp başarıyla tamamlamanızı  en içten duygularımla diliyor, bu olağanüstü dönemi elbirliği ve dayanışma içinde güçlü bir şekilde geçireceğimiz inancıyla iyi dersler ve iyi tatiller diliyorum.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Rektör

29 Haziran 2020

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamamış olan öğrencilerimiz, Mazeret Komisyonu’nda görüşülmek üzere ilgili belgelerle birlikte Mazeret Sınavı başvurusunu ÖBİKAS/BUIS üzerinden online yapabileceklerdir.

Yarıyıl sonu sınavları 26 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 13 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Mazeret Komisyonu toplantısı ise 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. 

Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına katılamamış öğrencilerimiz, mazeret başvurularını sistem üzerinden en geç 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’a kadar tamamlamış olmaları gerekir. Mazeret Komisyonu toplantısından sonra mazeret sınavı başvuruları alınmayacaktır. 

BAŞVURU ADIMLARI:

ÖBİKAS/BUIS üzerinden sayfanıza giriş yaptığınızda;
• “Applications/Other Systems”; “Excuse Exam Request” başlığını tıklayınız.
• Açılan sayfada yarıyıl sonu sınavı olan dersleriniz listelenecektir.
• Mazeretiniz nedeniyle girmediğiniz ders/dersleri işaretleyiniz. 
• “……….” kısmından mazeret nedeninizi işaretleyiniz. 
• “Add Document” kısmından mazeretinizi destekleyen belgeyi (sağlık raporu, özel neden, görevlendirme vb.) yükleyiniz. 
• Ekleyeceğiniz belge boyutu en fazla 1MB ve uzantısı .pdf, jpg, jpeg, png olmalıdır.
• “Save” butonunu tıklayınız. 
• Mazeret sınav hakkı isteğiniz dersler “Excuse Exam Request” başlığı altında listelenecek ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne iletilmiş olacaktır.
• Başvurunuz Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek, Mazeret Komisyonuna sunulacaktır. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra mazeret talebinizde değişiklik yapamazsınız. 

MAZERET KOMİSYONU: 

Mazeret Komisyonu, mazeret nedenlerine göre başvuruları değerlendirerek, “KABUL”, “RED” veya “BELGELEMEK ŞARTIYLA” karar alır.

“BELGELEMEK ŞARTIYLA” alınan karar için öğrencinin mazeret sınavı tarihinden önce istenilen şartı yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde “BELGELEMEK ŞARTIYLA”,” alınan karar “RED” kararına çevrilir.

Mazeret Komisyonu kararları, ÖBİKAS/BUIS sayfasında “Announcements” başlığı altında ilan edilir.

Mazeret Komisyonu tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler, Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde mazeret sınavlarına girerler. Mazeret sınavına katılmayan öğrencilere yeniden sınav hakkı verilmez.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

8 Haziran 2020

Değerli Öğrenciler,

Sizleri Üniversitemizdeki bazı akademik kararlar hakkında bilgilendirmek istiyorum:

1. Üniversite Senatosunun 03.06.2020 tarih ve 2020/11 sayılı toplantısında alınan kararlara göre;

-Yaz Öğrenimi derslerinin tamamı uzaktan eğitimle yapılacaktır.

-Yaz Öğreniminde açılan her ders için kullanılacak notlama sistemi (harf notu veya P/F) gelecek hafta Senato tarafından görüşülerek karara bağlanacaktır.

-Senato tarafından belirlenmiş ders notlama sisteminde öğrenciler tarafından değişiklik yapılamayacaktır.

Buna göre akademik takvimde aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:

19 Haziran 2020 Cuma:

Yaz Öğreniminde açılacak derslerin ilanı ve ön kayıt için online ödeme sisteminin açılması

22-24 Haziran 2020 Pazartesi-Çarşamba:

Yaz Öğrenimi ön kayıtları

(Akademik takvimde belirtildiği gibi Yaz Öğrenimi kayıtları 28-29 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak ve dersler 4 Ağustos 2020 Salı günü başlayacaktır)

2. 15-25 Haziran tarihlerinde uzaktan eğitimle yapılacak laboratuvar/uygulamalı derslerin listesi BUIS giriş sayfasındaki (https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx) Duyurular’da ilan edilmiştir. Lütfen derslerinizin gün ve saatlerini buradan kontrol edin.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) 24 Haziran 2020 Çarşamba günü çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Sınavla ilgili detaylar size daha sonra iletilecektir.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

3 Haziran 2020

Değerli Öğrenciler,
4-11 Haziran 2020 (Perşembe 10:00 – Perşembe 10:00) tarihleri arasında 2020 Bahar (Covid-19) Dönemi için süreye sayılmadan izin başvurusu yapabilirsiniz.
BUIS sayfanızdan:
• Genel/E-dilekçe seçeneğine gidin
• New Petition (Yeni Dilekçe) seçeneğine tıklayın
• Subject içinden Covid-19 Term Leave of Absence seçeneğini seçip Send (Gönder) butonuna basın
• Talebiniz doğrudan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gidecek ve işleme konulacaktır.
Teze (690, 790) kayıtlı lisansüstü öğrencilerin başvuruları tez danışmanın onayı alınarak ilgili enstitü yönetim kuruluna yönlendirilecektir.
Aynı şekilde II. Öğretim Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuruları da danışmanlarının onayı ile enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. 
6-17 Temmuz 2020 tarihlerinde ikinci bir Süreye Sayılmadan Dönem İzni başvuru dönemi olacaktır.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

30 Mayıs 2020

Bilindiği üzere 16 Mart 2020’den itibaren Üniversitemiz Kampüsleri sınırlı şekilde, sadece öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, yurtlarda kalmaya devam  eden öğrencilerimiz, laboratuvar çalışması yürüten öğrencilerimiz ve lojman sakinlerimizin erişimine açıktı. Kampüslerimiz 15 Haziran 2020 tarihinden başlayarak haftanın her günü saat 10:00-16:00 arasında tüm öğrencilerimizin erişimine de açılacaktır.

1. Kampüslerin kısmi açılışı:

a.     Bu dönemde belirtilen saatlerde öğrencilerimiz kampüslerde kendi temin ettikleri maskeleri takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak bulunabilirler. Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş ölçümü yapılabilecektir.

b.    Laboratuvar çalışmaları, araştırma projeleri vb görev alan öğrencilerimizin kampüs ve bina giriş-çıkışları daha önceden olduğu gibi sorumlu öğretim üyesinin bilgisi ve bölüm başkanının izni ile aynı kurallar çerçevesinde devam edecektir   Bu öğrencilerin maske takması ve fiziki mesafeyi koruması son derece önemlidir.

c.     15 Haziran 2020 tarihi itibariyle akademik takvimde yapılması öngörülen uygulama derslerinde yüz yüze uygulama yapması gereken öğretim üyeleri ve öğrencilerin çalışmalarını 10:00-16:00 saatleri arasında yürütmeleri mümkün olacaktır.

d.    Kampüslerde bulunan bilgisayar laboratuvarları 10:00-16:00 saatleri arasında maske takılması ve fiziki mesafe kuralı uygulanması şartıyla açık olacaktır.

e.     Kampüslerimizdeki lojmanlara gelenler dışında misafir ve mezun girişi henüz mümkün değildir.

2. Üniversite kütüphanesinin açılışı:

a.     Üniversitemiz kütüphanesi saat 10:00-16:00 arasında aşağıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren kullanıma açılacaktır.

b.    Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak mecburi olacaktır.

c.     Kütüphane masalarının kullanımında fiziki mesafenin sağlanması amacıyla masa başına kullanıcı kişi sayısı sınırlandırılacaktır. Buna göre bölmeli masalarda 2, yuvarlak masalarda 1, 4 ve 6 kişilik masalarda 2 kullanıcı bulunabilecek, ayrıca bilgisayar tarama ve film izleme kapasitesi de fiziksel mesafeye dikkat edilerek belirlenecektir. Buna göre kütüphane ve çalışma salonu aynı anda en fazla 350 kişiye hizmet verecektir.

3. Çalışma salonları:

a.     Üniversitemiz kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonu (study) 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Çalışma alanında kullanıcı sayısı kısıtlaması ve mesafeli oturma kuralları uygulanacak, maske takmak mecburi olacaktır.

c.     Üniversitemizin diğer alanlarında bulunan çalışma salonları kullanıma kapalıdır.

4. Öğrenci yurtları:

a.     Öğrenci yurtları halihazırda mücbir sebeplerle ikamet eden sınırlı sayıdaki öğrencimiz dışında kullanıma kapalıdır ve yurtlarda ikamet etmeyen öğrencilerin yurt alanlarına girişi mümkün değildir. Ancak daha önce duyurulduğu gibi izin ve randevu alınarak öğrencilerimiz yurt odalarında bulunan eşyalarını alabilmektedir.

b.    Öğrenci yurtlarında eşyaları kalmış olan öğrencilerin yurt amirlerinden randevu alarak 20 Temmuz 2020 tarihine kadar kalan eşyalarını almaları  ve yurt odalarını boşaltmaları gerekmektedir. Eşyalarını almak için gelen öğrencilerin eşyalarını kendilerine ayrılan zaman diliminde alarak yurttan ayrılmaları gerekmektedir.

c.     Öğrenci yurtlarında halihazırda ikamet etmeye devam eden öğrencilerimizin en geç 20 Temmuz 2020 tarihine kadar yurtlardan ayrılmaları gerekmektedir.

5. Spor Tesisleri:

a.     Uçaksavar spor sahasının sadece açık bölümü 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 09:00-17:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Üniversitemizde bulunan diğer spor alanları ve havuzlar bir süre daha  kapalı kalmaya devam edecektir.

6. Yemekhane ve kantinler:

a.     Halihazırda yemek hizmeti veren yemekhaneler kampüsü ziyaret eden tüm öğrencilere hizmet verecektir.

b.    Yemekhanelere sınırlı sayıda öğrenci ve personel alınacak, maske ve fiziki mesafe kuralları uygulanacaktır.

c.     Hizmet verecek olan kantinlerde oturma alanları kapalı olacak, sadece ürün satın alınabilecek, kapalı alanda tüketim olmayacaktır.

d.    Hizmet verecek kantinlerde ödeme ve alışveriş bekleme esnasında maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun ortam sağlanacaktır.

7. Kuluçka Merkezi:

a.     Güney Kampüste bulunan Kuluçka Merkezi 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açılacaktır.

b.    Kuluçka Merkezi’nde maske takmak ve fiziki mesafe kurallarını uygulamak mecburidir.

8. İbadethaneler:

a.     Üniversitemiz kampüslerinde bulunan ibadethaneler 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında ibadete açılacaktır.

b.    İbadethanelere maske takılarak ve fiziki mesafe kuralı uygulanarak girilebilecek ve bireysel ibadet amaçlı kullanım esas olacaktır.

9. Etkinlikler:

a.     Sınıf/oda/kapalı salon kullanımı gerektiren spor, sosyal vb. etkinliklerin yapılması yeni bir duyuruya kadar mümkün değildir.

b.    Öğrenci kulüplerinin kampüste etkinlik yapması ve kulüp odalarını kullanması henüz mümkün değildir.

Sağlıklı günler dileriz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

29 Mayıs 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 13.3.2020 tarih  ve E.12362 sayılı yazısı ile diğer ilgili yazılar uyarınca:

Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izinli sayılmaları uygun bulunmuştu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması bildirilmişti. Daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı genelgesiyle kamu çalışanlarına esnek çalışma ve mümkünse uzaktan çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği uygun görülmüştü.

28 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda,Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 13.3.2020 tarihli yazısıyla idari izinli sayılanlar hariç olmak üzere, Üniversitemizde  tüm personelimizin 01 Haziran 2020 tarihinde tam zamanlı olarak mesailerine devam etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Gereği için bilgilerinizi arz/rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Genel Sekreterlik

9 Mayıs 2020

Sevgili Öğrenciler,
6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında Akademik Takvim değişikliklerine ilişkin kararların alınıp duyurulmasını takiben sizlerden gelen değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarım:

1. Bilindiği gibi 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı‘nda 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararı alınmış ve 5 Mayıs 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu tarihin “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” geçerli olacağı ifade edilmiş, bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen, özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçlerin; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren kurgulanabileceği belirtilmiştir. 

2. Akademik Takvim, 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında bu karar çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş ve daha önce oluşturmuş olan takvimde bazı değişiklikler yapılmıştır.

3. Birinci maddede belirtilen salgın kontrolüne ilişkin bilgiler ışığında daha önce “Laboratuvar ve Uygulama Dönemi” olarak belirlenmiş olan 01-11 Haziran tarihleri YÖK açıklamasında belirtilen tarih temel alınarak 15-25 Haziran arasına ertelenmiştir. Bu tarihlerde öğrencilerin hangi dersler için kampüslere gelerek katılmalarının zorunlu olacağı laboratuvar ve uygulamalı derslerin ilgili öğretim üyesi ve akademik birimi tarafından tespit edildikten sonra duyurulacaktır. 

4. Derslerin kısmen veya tamamen uzaktan eğitimle yapılmasından bağımsız olarak final sınavları da yine ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği yöntemle uzaktan veya zorunluluk halinde kampüslerde yapılabilecek şekilde planlanmış, final sınav tarihleri kültür ve dil dersleri (HUM dersleri dahil) için 26 – 29 Haziran, diğer tüm dersler için 30 Haziran - 13 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu derslere ilişkin değerlendirmenin uzaktan yöntemlerle yapılacak olması durumunda öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme yapılacak, sınav takvimi de Kayıt İşleri Şb. Md. tarafından duyurulacaktır. 

5. 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında karara bağlanan diğer bir değişiklik de derslerin bitiş tarihinin 29 Mayıs yerine, ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle 2 hafta ileriye alınarak 12 Haziran tarihine ertelenmesidir. Bu değişiklik, tüm derslerin 12 Haziran’a kadar sürdürülmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu süre, öğretim elemanının kararıyla, müfredatının tamamının işlenememiş olduğu durumlar için bir ek telafi süresi olarak değerlendirilmelidir. 

6. Sınav dönemi, Yaz Okulu başlangıcı vb. diğer akademik faaliyetlere ilişkin tarihler de yukarıda açıklamaya çalıştığımız çerçevede değiştirilmiş, 2 hafta ötelenmiştir. Bu durumda ders notları en son 24 Temmuz 2020 tarihinde verilecek ve yeni mezuniyet kararları (2020 Bahar) da bu tarihten sonra alınabilecektir.

7. ÇAP, Yan Dal, vb. başvuru tarihleri yeni takvime göre yeniden düzenlenmiştir ve en kısa zamanda akademik takvime yansıtılacaktır.

8. Yaz Dönemi şartlarda olumlu yönde bir değişiklik olmadıkça sadece uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabileceği konusunda görüş birliği vardır. Bu yöntemle hangi derslerin yapılacağı konusu ilgili kurullarda görüşülmektedir. Netlik kazandığında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

9. Staj konusu, mezuniyet koşullarında staj zorunluluğu olan ilgili bölüm ve fakültelerin/yüksekokulun görüşleri alındıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

10. “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” ve gerekli tedbirler alınarak lab/uygulama derslerine katılacak ve/veya final sınavlarına kampüslerde girmesi zorunlu olan öğrencilerimizden yurtlarda yerleşik olanların yurda dönmelerine izin verilecektir. Yurda dönüşler önümüzdeki hafta açıklanacak tarihlerde sadece belirtilen gruptaki öğrenciler için mümkün olabilecektir. 

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı
Vice Rector

8 Mayıs 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli BAP Proje Yürütücüleri,

BAP projeleri kapsamında bursiyer olarak yer alan veya araştırmacı personel olarak çalışan ve dönem izni alan öğrencilere, proje yürütücüsünün adı geçen öğrencinin proje çalışmalarına devam ettiği beyanı çerçevesinde, burs ödemeleri veya araştırmacı personel maaşları ödenmektedir. Bu beyanın şimdiye kadar olageldiği şekilde her ayın 1’i ve 5’i arasında Bilim İnsanı Portalı  üzerinden verilmesi gerektiğini önemle hatırlatırım.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Ayşın Ertüzün

8 Mayıs 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK, COVID-19 sürecinde kayıt donduran öğrencilerin TÜBİTAK destekli projelerden burs alabileceklerini duyurmuştur. İlgili duyuruya https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-surecinde-kayit-donduran-ogrenciler-tubitak-destekli-projelerden-burs-alabilecek linkinden ulaşmak mümkündür.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Ayşın Ertüzün

7 Mayıs 2020

Öğrencilerimizin dikkatine:
Üniversite Senatosu’nun 3 Nisan 2020 tarih ve 2020/7 sayılı ile 15 Nisan 2020 tarih ve 2020/9 sayılı toplantılarında alınan kararlar uyarınca “Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisans derslerinden 2020 Bahar Döneminde Pass/Fail not sistemi kullanılarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin; Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği’nin 9(3) ve 23 (3) maddeleri ile ilgili uygulaması Akademik Kurallar Komisyonu’nun 30 Nisan 2020 tarih ve 2020/10 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda görüşüldü. Kurum İçi Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemlerinde, 2020 Bahar Döneminde “Pass” olarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin sayılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. 
(Senato kararı 6 Mayıs 2020)

7 Mayıs 2020

Sevgili Öğrenciler,
COVID-19 salgını sürecinde üniversitelerin akademik takvimlerine 15 Haziran 2020 tarihinden sonra dönülebileceği yönündeki Cumhurbaşkanlığının ve YÖK’ün resmi açıklamaları üzerine Üniversitemiz Senatosu 6 Mayıs 2020 tarihli toplantısında aldığı kararla Haziran ayı itibarıyla akademik takvimi güncellemiştir. Bu takvimin işleyişi sürecinde yurtların, finallerin, yaz dönemi derslerinin durumu ile ilgili çalışmalar tamamlandıkça ve netlik kazandıkça sizlere bilgi verilecektir.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

7 Mayıs 2020

12 Haziran/June 2020 Cuma/Friday
Derslerin son günü / Last day of classes

15-17 Haziran/June 2020 Pazartesi- Çarşamba/Monday -Wednesday
Yaz Öğretimi ön kayıtları / Pre-registration for Summer Term

15-25 Haziran/June 2020 Pazartesi – Perşembe/Monday - Thursday 
Laboratuvar ve uygulama dersleri / Lab and applied courses

24 Haziran/June 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

26 Haziran/June -13 Temmuz/July 2020 Salı-Pazartesi/Tuesday-Monday
Yarıyıl sonu sınavları / Final exams

6-17 Temmuz/July 2020 Pazartesi – Cuma/Monday-Friday
2020 Bahar Dönemi için süreye sayılmadan izin alma süreci II / Leave of Absence (not counted toward the overall number of semesters) request period for 2020 Spring Term II
13 Temmuz/July 2020 Pazartesi/Monday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program I, II ve III derslerinin başlaması / First day of SFL Summer Term for Programs I, II and III

14, 16, 17 Temmuz/July 2020 Salı, Perşembe, Cuma/Tuesday, Thursday, Friday
E ve Mazeret Sınavları / E and excuse exams

22-27 Temmuz/July 2020 Çarşamba-Pazartesi/Wednesday - Monday
a) Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma (drop) dönemi / Drop period for courses with F grade
b) Harf notunu Pass/Fail notu ile değiştirmek için başvuru dönemi / Letter Grade to Pass/Fail grade change request period
27-28 Temmuz/July 2020 Pazartesi –Salı/Monday-Tuesday
Yaz Öğretimi kesin kayıtları / Summer Term registration

4 Ağustos/August 2020 Salı/Tuesday
Yaz Öğretimi derslerinin başlaması (II. Öğretim dahil)/ First day of Summer Term courses (Including executive and other graduate programs)

18-20 Ağustos/August 2020 Salı – Perşembe/Tuesday - Thursday
Mezuniyet Töreni / Graduation

21 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday 
YADYOK Yaz Öğretimi Program II ve III derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Programs II and III

28 Ağustos/August 2020 Cuma/Friday
YADYOK Yaz Öğretimi Programı I derslerinin son günü / Last day of SFL Summer Term for Program I 

8 Eylül/September 2020 Salı/Tuesday
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

14 Eylül/September 2020 Pazartesi/Monday
Yaz Öğretimi derslerinin son günü (II. Öğretim dahil) / Last day of Summer Term (Including executive and other graduate programs)

15-17 Eylül/September 2020 Salı- Perşembe/Tuesday-Thursday 
Yaz Öğretimi dönem sonu sınavları (II. Öğretim dahil) / Summer Term final exams (Including executive and other graduate programs)

30 Eylül/September 2020 Çarşamba/Wednesday 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) / English Proficiency Exam (BUEPT)

15 -19 Ekim/October 2020 Perşembe – Pazartesi/Thursday - Monday
Online kayıt dönemi / Online registration period

19 Ekim/October 2020 Pazartesi/Monday
YADYOK Hazırlık sınıfı derslerinin başlaması / First day of SFL English Prep classes

22 Ekim/October 2020 Perşembe/Thursday
2020 Güz Dönemi derslerinin başlaması / First day of classes for 2020 Fall Term

https://akademiktakvim.boun.edu.tr/
https://academiccalendar.boun.edu.tr/

14 Nisan 2020

Sevgili öğrenciler,

Sizlerden yoğunlukla gelen sorular doğrultusunda bir “Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı hazırlanmıştır. Yaşadığınız bu zorlu süreci en az kayıpla atlatabilemeniz için elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi; yetkimizi aşan durumlarda ise yetkili merci ve kuruluşlarla (örn., ulusal ajans) temas halinde olduğumuzu ve bazı konularda Uluslararası İlişkiler Ofisi olarak yetkimizin bulunmadığını bildirmek isteriz.

Sıkça sorulan sorular ve cevaplarını şuradan inceleyebilirsiniz. İlgili talepleriniz için aşağıda belirtilen danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yerleştirme ve Akademik Konular için: erasmus-outgoing@boun.edu.tr

Hibe ve Belgeler Konusunda: erasmus-accounting@boun.edu.tr

adresleriyle iletişime geçebilirsiniz.

8 Nisan 2020

Bu metin BÜREM ve BÜSÖD tarafından hazırlanmıştır. Daha geniş bir çalışma için İngilizce sayfaya gidiniz.

Merhaba sevgili öğrenciler,

Bildiğiniz gibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO, DSÖ) COVİD-19 salgınının tüm dünyadaki yayılma hızı ve oluşturduğu tehlike nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etti. Bu olağandışı bir durum. Olağandışı günler yaşıyor, hiç alışkın olmadığımız çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Virüsün yarattığı tehditten korunmanın ve yayılmasını önlemenin en temel yolu olarak önerilen sosyal (fiziksel) mesafelenme, yaşamımızın her alanı gibi ruhsal durumumuzu da etkiliyor. Bu farklı ve zorlayıcı koşullar altında psikolojik sağlamlığımızı korumak ve  desteklemek her zamankinden daha da önemli. Peki, neler yapabiliriz?

- Öncelikle bilmeliyiz ki içinde bulunduğumuz durumla ilgili bilgilenmeye, tam olarak ne olduğunu anlamaya gereksinim duymamız bütünüyle sağlıklıdır. Karşımızdaki riskleri ne abartmalı, ne de hafife almalıyız. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek bizi güvende ve denetimde hissettirir. Bunun için güvenilir kaynakların bilgilendirmelerini ve önlem önerilerini izleyin (DSÖ, Sağlık Bakanlığı, Tabibler Odası, vb. ). Her önünüze gelen aktarıma kapılmayın. Hekimler adına da sahte bilgiler yayılabilmektedir. Kendinizi bilgi kirliliğinden korumaya çalışın.

- Gelişmelerle ilgili güncel haberleri izlemek yaşadığımız belirsizliği azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak bunu da makul ölçüde yapın; gününüzün büyük kısmını bu şekilde geçirmeyin.           

- Evde kapalı olmamız fiziksel etkinliğimizi azaltabilir ama yine de fiziksel canlılığımızı korumalıyız. Zira fiziksel hareket hem bedenimizi hantallıktan korur, güçlenmesine yardım eder, hem de gerginliğimizi dağıtır. Koşu, yürüyüş ya da yüzme yapamıyor olmamız tüm gün yatacağız ya da oturacağız demek değildir. Sınırlı mekanda mümkün olabilecek çeşitli fiziksel etkinlikler planlayın. Başkalarıyla birlikte spora alışkınsanız mümkünse birkaç arkadaşınızla bağlantı kurarak aynı anda bazı hareketleri yapabilirsiniz.

- Gününüzün belli bir zamanını gevşemeye, kendi başınıza kalmaya ayırın. Örneğin, bedensel kas gevşemesi ve diyafram nefesi deneyin. Bunlara ait tekniği bilmiyorsanız güvenilir kaynakları araştırıp internet yoluyla öğrenebilirsiniz. Manevi yönü güçlü insanlar meditasyon ya da duayı yararlı bulabilirler.  

- Zihninizi ihmal etmeyin. Zihinsel etkinliklerinizi sürdürmeye çalışın. Üniversitemiz 6 Nisan tarihinde uzaktan eğitim sürecine başlıyor. Bu kapsamda akademik sorumluluklarınızı yürütün. Kitap okuyun ya da daha önce zaman bulamadığınız yeni bir dili öğrenmeye başlayın. Bu şekilde zihninizi canlı tutmanız kendinizi iyi hissetmenize yardım edebilir.

- İçinde bulunduğumuz koşullar bize günlük bir rutin dayatmıyor olabilir. Ancak mümkün olabildiğince bir rutin kurun ve onu sürdürmeye çalışın. Uyku, yemek, fiziksel hareket, ders izleme, ders çalışma, vb. bir düzeniniz olsun. Tüm günü uyuyarak ya da ekran başında geçirip güneş ya da gün ışığından mahrum olmayın. Kalkıp sokağa çıkamayacak olmanız tüm günü pijamalarınız içinde geçireceksiniz demek değildir. Giysi değiştirin. Banyo yapın. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyin.

- Günlük programınıza keyif aldığınız etkinlikleri dahil etmeyi unutmayın. Örneğin, müzik, dans, resim, yoga, film izleme vb. Birçok etkinlik ücretsiz olarak internet erişimine açıldı. Müze, sergi gezebilir, sanal konser dinleyebilirsiniz.

- Daha önce, olağan günlük rutininizde fırsat kolladığınız halde evde yapmaya zaman bulamadığınız için ertelediğiniz işlerinizi yapabilirsiniz. Odanızı, kitaplarınızı, albümlerinizi düzenlemek, vb.

- Arkadaşlarınızla buluşamıyor ya da yan yana oturamıyor olmak bütünüyle yalnız kalacağınız anlamına gelmez. Aslında “sosyal mesafelenme” ile sosyalleşmemek değil, “güvenli fiziksel mesafeyi korumak” kast edilmektedir. Sevdiklerinizle uzaktan da olsa bağlantıda kalmaya çalışın. Sosyal etkileşimlerinizi sürdürmeye zaman ayırın. Bu etkileşimler ve karşılıklı duygu paylaşımı herkes için iyileştirici olabilir. Yalnızca son gelişmeleri değil, evde kolayca yapabileceğiniz bir yemek tarifini, bir fıkrayı ya da size iyi gelen bir etkinliği onlarla paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizin desteğini hissetmenin de onlara destek vermenin de iyileştirici olduğunu unutmayın.

- Bu öneri listesi elbette uzayabilir ama ana hatlarıyla paylaşmaya çalıştık. Siz de hali hazırda kendi yaratıcılığınızla pek çok etkinlik düşünmüş ve yapıyor olabilirsiniz. Lütfen sağlığınıza risk almadan ve kimseyi riske atmadan onları sürdürün.  

- Bu liste size yük gibi gelmesin. Eskisine göre daha fazla zamanımızın olması, onu yeterince etkili değerlendirebileceğiz demek olmayabilir. Bunu hedefleseniz de yapamıyorsanız kendinizi suçlamayın. Olağandışı koşullarda olağan verimi beklemek gerçekçi olmayabilir. Elinizden geleni yapmaya çalışın. Bu olağanüstü durumun geçici olduğunu kendinize anımsatın.

Bizler, BÜREM ve BÜSÖD ekibi olarak, bu zorlu dönemde fiziken yanınızda olamasak da sizleri düşündüğümüzü bilmenizi istiyoruz. Her ne kadar karşılıklı bireysel görüşmelerimizi ve planlamış olduğumuz grup çalışmalarımızı gerçekleştiremiyor olsak da, uzaktan destek verebilmek için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Görüşme sürecine başlamış olan öğrencilerimizin süreçlerini uzaktan görüşmeler ile sürdürebilmek, yeni oluşan gereksinimlere de karşılık verebilmek üzere Üniversitemizdeki altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. İlerleyen günlerde bizlere uzaktan başvurabilmenizi ve ardından görüşmelerinizi çevrim içi olarak yürütebilmeyi planlıyoruz. Bu geçiş mümkün olduğunda sizleri internet sitemizden ve e-posta ile bilgilendiriyor olacağız.

Kendi kendine yardım kaynaklarımız için: https://burem.boun.edu.tr/node/17

Acil durumlar için: Psikiyatrist Görkem Yılmaz’a yilmazgork@gmail.com adresinden e-posta ile erişebilir ve çevrimiçi görüşme randevusu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler diliyoruz.

BÜREM ve BÜSÖD ekibi

8 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler, 
Süreye Sayılmadan Dönem İzni başvuruları, ders bırakma işlemleri, not sistemi değişiklik başvuruları ilan edilen tarihlerde BUIS/ÖBİKAS üzerinden yeni oluşturulacak bir sistem ile yapılacaktır. Açıklanan tarihe kadar yönetim kurullarına dilekçe vererek işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Lütfen duyurularımızı takip edin.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

6 Nisan 2020

Sevgili Öğrenciler,
BUIS sayfanıza girdiğinizde (https://registration.boun.edu.tr/buis) ekranınızdaki GPA Hesaplayıcı/GPA Calculator seçeneğine giderek listedeki tüm derslerinize istediğiniz notu verebilir (harf notu ya da P notu) ve dönemdeki genel not ortalamanızın ne olacağını hesaplayabilirsiniz. Remove butonunu kullanarak ders de bırakabilirsiniz. Reset’e basarak ilk hale dönebilir ve istediğiniz sayıda simülasyon yapabilirsiniz.
Böylece P notları ile harf notlarının genel not ortalamanıza olan etkilerini göreceksiniz.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı

5 Nisan 2020

S1: İsteyen her öğrenci dönem izni alabilir mi?

Evet. Aşağıdaki maddeler hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin izin alma haklarını özetlemektedir.

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

S2: Ders bırakma için neden iki farklı tarih var?

Öğrencilere daha fazla fırsat vermek için. Bazı derslere harf notu ile devam etmek isteyen öğrenciler dönemin ilerleyen tarihlerinde değişik nedenlerden dersten alacakları notu P/F ye çevirmek isteyebilirler. Başka bir deyişle, öğrencilere sadece F notu aldıkları dersi bırakabilmeleri için not verme dönemi sonrasında bir tarih daha eklenmiş oldu.

S3: Devamsızlıktan dolayı F alacağımı düşündüğüm dersi bırakmak için takvimde belirtilen Temmuz ayı mı beklenecek?

Hayır. 4-29  Mayıs tarihleri arasındaki ilk ders bırakma döneminde bırakılabilir.

S4: İstediğimiz dersi P/F, istediğimiz dersi harf notu olarak tercih edebiliyor muyuz? Bunun için herhangi bir koşul veya gerekçe aranacak mı?

Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin/onay almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) olarak değiştirmeyi talep etme hakkı verilmiştir.

Ancak bazı dersler (örn., bazı kitle dersleri) baştan ilgili Bölüm/Fakülte/Enstitü önerisiyle Senato tarafından bu dönem için P/F dersi olarak belirlenebilir. Bu derslerde harf notu almak isteyen öğrenciler, ilan edilen 4-11 Mayıs tarihleri arasında kendi bölümlerine/akademik birimlerine  e-dilekçe ile başvurarak o derste harf notu almayı talep etmelidir. Bu derslerde harf notu öğretim üyesi ve ilgili bölümün belirleyeceği sınav vb. gibi ek değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.

S5: Neden harf notu tercihini final sınavlarından önce P/F’yi final sınavlarından sonra tercih ediyoruz?

Bir derste notlar P/F olarak veriliyorsa ve öğrenci mutlaka harf notu istiyorsa, dersi veren öğretim üyesi öğrenciden ek çalışma isteyebilir. Öğrencinin bu ek okumaları, ödevleri vb. notlar verilmeden tamamlayabilmesi için  zamana ihtiyaç olacaktır. Notlu bir derste ise öğrenci notundan memnun kalmayıp P/F isteyebilir. Bunun için önce notunu görmelidir.

S6: “Derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlar” ne demek?

Bazı dersler içerikleri ya da çok büyük kitle dersleri olmaları nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle harf notu verilebilecek biçimde değerlendirilemeyebilir. Bu derslerin neler olduğu ilgili akademik birimlerin önerisini takiben Senato kararı ile belirlenecektir. Bu derslerden de harf notu almak isteyen öğrenciler ayrıca başvuru yapabilecektir.

S7: Öğrenci talebiyle P/F’den harf notu almaya dönüştürülen bir ders değerlendirmesi, tekrar P/F sistemine çevrilebilir mi?

Hayır. Bir ders için bir kez not türü değişikliği yapılabilir. Ancak çok özel durumlarda bu tür bir değişiklik için ilgili yönetim kurullarına başvurulabilir.

S8: Bitirme projeleri de bu sisteme dahil mi?

Bu notlandırma sistemi tüm lisans dersleri için geçerlidir.

S9: Tekrar alınan derslerden F notu alındığında dersi bırakmak mümkün mü?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S10: Ders tekrarı yapan öğrenciler de bu dersleri bırakabiliyor mu?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S11: Ders bırakma durumunda “undercredit” kalınırsa ne olur?

Bu dönem için undercredit olunsa bile ders bırakılabilir.

S12: P veya F kriteri nedir?

Harf notu sisteminde DD ve üstü notlar P, diğer notlar F’ye karşılık gelir. Bunun dışında ders için değerlendirme ve ölçütler dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir.

S13: Öğrencilerin yapacağı P/F veya harf notu tercihi öğretim üyeleri veya Senato tarafından mı belirlenecek?

Normal dönemlerde harf notlu olan ve bu dönem de harf notlu olarak kalacak tüm dersler için öğrencilerin kendi notlarının P/F’ye çevrilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Sadece bu derslerden bazıları yönetim kurulu ve Senato kararlarıyla P/F ders olarak belirlenecektir. Bu derslerden harf notu almak isteyenlerin ayrıca başvuru yapması gerekmektedir.

S14: “Repeat” veya sınamalı öğrenciler için önümüzdeki iki dönem “repeat” sistemi uygulanacak mı?

Kurallarda değişiklik yok. Öğrenci bu dönem izin alırsa, bir sonraki dönem kayıt yaptırdığında bu dönem (Bahar dönemi) başında olduğu statüde başlayacak.

S15: DC tekrarı yapılan dersler P/F olarak tercih edilebilir mi? Bu durumda DC tekrarı yapmamış gibi mi olunacak? Ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S16: Bir ders yandal ve anadal transkriptinde ayrı ayrı varsa, birinde P/F diğerinde harf notu talep edebilir miyiz?

Hayır. Tek bir ders alındığından o derste tek bir not uygulaması olmalıdır.

S17: Tüm dersler P olduğu takdirde ortalama aynı mı kalacak?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S18: “Repeat” edilen derslerin tümü de P olursa, ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S19: Okulun uzatılması/dondurulması durumunda TÜBİTAK lisans/lisansüstü burslarının zorunlu kıldığı mezuniyet tarihlerinde esneme olacak mı?

TÜBİTAK bursları izin alınan dönem için dondurulup daha sonra devam edebilecektir. Dönem izni alan bursiyer öğrencilerin COVID-19 sebebiyle dönem izni aldıklarına dair belgeyi eğitime başladıkları dönemde kanıtlayıcı belge olarak TÜBİTAK'a sunmaları gerekmektedir.

S20: Dersin not verme sistemi önceki dönemlerde de P/F ise, bu ders için de harf notu istenebilir mi?

Hayır, bu mümkün değil. Söz konusu olan sadece bu dönem Senato kararı ile bir dönemlik P/F sistemine geçen derslerde ortalama sorunu olan öğrencileri mağdur etmemek için verilen bir haktır.

S21: Not değişikliği başvurumu nasıl ileteceğim?

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirileceksiniz.

S22: Hem ders almaya devam eden hem de teze kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinin doğrudan dönem dondurmaya başvurmasıyla tez danışmanı görüşü alarak dönem dondurmaya başvurması arasında fark var mı? Tez danışmanı görüşüyle dönem dondurmaya başvurursak, bu dönem ders almaya devam edip tez icin bir dönem ekstra hakkımız mı olacak?

Ders dönemine kayıtlı olup aynı zamanda 690 kodlu tez dersine de kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi dönem izni aldığında kendisine bu döneme karşılık olarak bir dönem daha süre verilir ve aynen bu dönem olduğu gibi hem derse hem de tez dersine kayıt olur. Ayrıca bir dönem de tez için süre verilmez. İzinli olduğu süre boyunca ders alamaz.

S23: Pass/fail de olsa bu dersler mezuniyet kredisi için sayılır mı?

P olan dersler mezuniyet kredisine sayılır.

S24: Birinci sınıflara da “drop” hakkı verildi mi

Yönetmelikteki kısıtlar kalktı, birinci sınıf dersleri de “drop” edilebilir.

S25: Bu süreçte ders eklemek mümkün mü?

Ders eklemek mümkün değildir.

S26: Bahar 2020 döneminde ders almaya başlamış bir öğrenci P/F sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? Eğer bu ortalama sıfır olursa sınamalı öğrenci statüsüne mi girecek?

Bahar 2020  döneminde ders almaya başlayan ve o dönem tüm dersleri P/F olan öğrenci, başka dersi yoksa, derslerinin tamamını  transfer etmiş bir öğrenci gibi olur. O dönem ortalama hesap edilmez. Ortalaması daha sonraki dönemlerde aldığı Harf Notları ile belirlenir.

S27: P/F notlu ders ile ÇAP ve Yan Dal başvurusu yapabilir miyim?

ÇAP ve Yan Dal başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

S28: P/F notlu ders ile kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurularında içinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir, ancak bu dersler transfer edilen dersler arasında sayılamaz. Kurum içi yatay geçişte bu dersler dışında (HTR ve TK hariç)  en az 6 kredilik transfer edilebilir dersinizin olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

5 Nisan 2020

DÖNEM İZNİ TALEPLERİ (SÜREYE SAYILMADAN):

TÜM ÖĞRENCİLER:

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

İzin başvuruları 2 ayrı dönemde yapılabilir:

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

- İlgili Yönetim Kurulunun karar alması için e-dilekçe yeterlidir. Ek bir belgeye ihtiyaç yoktur.

- 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemine kayıt hakkı olan ancak kayıt döneminde işlemlerini tamamlayamayarak kayıtsız kalan öğrenciler de izin için başvurabilirler.

- Dönem izni alan YÖK Destek Bursu öğrencileri ile 100/2000 YÖK Doktora Programları bursiyerleri sadece 2020 bahar dönemi için izinli sayılacak, bursları dondurulacak, ancak öğrenimlerine başladıklarında burs almaya devam edebileceklerdir.

DERS BIRAKMA:

Öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (ÖBİKAS/BUIS) üzerinden istedikleri dersleri bırakabilirler (Drop):

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba) (Sadece F notu alınan dersler için)

- Ders yüküne ve yönetmelik kısıtlamalarına bakılmaksızın istenilen sayıda ders bırakılabilir. Bu derslere birinci sınıf dersleri de dahildir.

- Ders bırakma (drop) işlemi için Danışman onayı GEREKMEKTEDİR.

- Dersler kayıtlardan çıkarılacağından, bırakılan ders 2019/2020 II. dönem tekrar (R) olarak alınmamışsa daha sonradan alınması durumunda R ibaresi gerekmeden alınacaktır.

- Ayrıca Dersten Çekilme (Withdrawal) dönemi olmayacaktır.

DERSLERDE NOT SİSTEMİ:

- Aynı ders için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilebileceği bir sistem kullanılacaktır.

- Derslerde not verme Harf Notu ile olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde bazı derslerin notlaması Senato kararı ile Pass/Fail olarak değiştirilebilecektir. 2020 Bahar döneminde Senato tarafından Pass/Fail not sistemi kullanılmasına karar verilen derslerde kayıtlı olup, Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmek isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (BUIS) üzerinden başvuruda bulunmalıdırlar. Bu öğrencilerin notlarının dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (sınav, ödev vb.) sonucu belirlenecektir. 

- Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) değiştirme hakkı vardır. Aynı derste birden fazla değişiklik talep edilmesi durumunda ilgili yönetim kurullarına başvurulması gerekmektedir.

- Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisansüstü derslerde talep etmesi durumunda öğrencinin ders notu bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülecektir.

- Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde not sisteminde değişiklik yapılması için başvuru yapmalıdırlar:

Pass/Fail notunun Harf Notuna çevrilmesi için:  04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

Harf Notunun Pass/Fail notuna çevrilmesi için: 4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

Önümüzdeki hafta lisansüstü öğrencilerin tez süreçleri ile ilgili bir duyuru ayrıca yapılacaktır.

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

3 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler,

Üniversite Senatosu 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleri ile sürdürülmesi gereken Bahar 2020 dönemi ile sınırlı olmak koşulu ile derslerimizde kullanılacak notlama sistemi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

-Halen harf notu ile değerlendirilen dersler için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

-Halen harf notu ile değerlendirilen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilerin ders notlarının bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

-Sadece lisans dersleriyle sınırlı olmak üzere, derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlarda, dersin  not sisteminin Pass/Fail olarak değiştirilmesi mümkündür. İlgili akademik birim tarafından yapılacak not sistemi değişikliği önerisi Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin ilgili kurullarının görüşleri alındıktan sonra Senato tarafından karara bağlanacaktır. Notlama yöntemi Pass/Fail olarak değiştirilen bu derslerden harf notu almak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen takvim içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda, öğrencilerin öğretim üyesi ve ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (örn. sınav) sonucunda harf notu alması mümkün olacaktır.

Belirtilen  hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ait takvim aşağıda yer almaktadır.

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının nasıl uygulanacağını içeren ikinci bir duyuru da kısa zamanda paylaşılacaktır.

Saygılarımla,

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

ÖNEMLİ TARİHLER

-Senato tarafından Pass/Fail sistemi kullanılarak notlandırılmasına karar verilen derslerde notlarının Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

-Ders bırakma  (drop) dönemi: 4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma I. Dönemi: 4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

-Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma(drop) dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma II. Dönemi: 6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

-Harf notu ile değerlendirilen derslerde notlamasının Pass/Fail sistemi kullanılarak değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi) [(4-11 Mayıs 2020 tarihinde harf notu talep edenler hariç)]

3 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler,
Üniversitemizde Uzaktan Eğitim hakkında bilgiler içeren yeni web sitesini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://distancelearning.boun.edu.tr/

Prof. N.Z. Atay Gök
Rektör Yd.

3 Nisan 2020

Değerli Meslektaşlarım,

Üniversite Senatosu 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleri ile sürdürülmesi gereken Bahar 2020 dönemi ile sınırlı olmak koşulu ile derslerimizde kullanılacak notlama sistemi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

-Halen harf notu ile değerlendirilen dersler için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

-Halen harf notu ile değerlendirilen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilerin ders notlarının bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

-Sadece lisans dersleriyle sınırlı olmak üzere, derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlarda, dersin not sisteminin Pass/Fail olarak değiştirilmesi mümkündür. İlgili akademik birim tarafından yapılacak not sistemi değişikliği önerisi Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin ilgili kurullarının görüşleri alındıktan sonra Senato tarafından karara bağlanacaktır. Notlama yöntemi Pass/Fail olarak değiştirilen bu derslerden harf notu almak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen takvim içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda, öğrencilerin öğretim üyesi ve ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (örn. sınav) sonucunda harf notu alması mümkün olacaktır.

Belirtilen  hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ait takvim aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı

İŞLEM

TARİH

Senato tarafından Pass/Fail sistemi kullanılarak notlandırılmasına karar verilen derslerde notlarının Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi 

4-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

 

Ders bırakma  (drop) dönemi

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma I. dönemi

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

 

Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma(drop) dönemi

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma II. dönemi

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

Harf notu ile değerlendirilen derslerde notlamasının Pass/Fail sistemi kullanılarak değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi 

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

 

3 Nisan 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz sürece dair Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) tarafından hazırlanan bilgilendirme notuna BÜREM web sayfasından ulaşabilirsiniz: https://burem.boun.edu.tr/node/212

Sağlıklı günler dileğiyle,

Öğrenci Dekanlığı

3 Nisan 2020

Üniversitemiz yemekhanelerinde 04.04.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde hizmet verilecektir. 
Kuzey, Güney, Kandilli ve Kilyos kampüsleri hafta içi öğle yemek hizmetlerine devam edecektir. Kuzey Kampüs yemekhanede hafta içi ve hafta sonu sabah, öğle ve akşam yemeği hizmetine devam edilecek olup Kilyos ve Kandilli kampüslerinde de öğle ve akşam yemeği hizmeti verilecektir. Kilyos ve Kandilli yemekhanelerde sabah kalvaltısı almak isteyenler yemekhanede görevli arkadaşlardan akşam yemeğine geldiklerinde sabah kahvaltısı için kumanya alabileceklerdir. Hafta sonları Güney Kampüs yemekhane kapalı olacak olup hafta içi sabah ve akşam yemeği hizmeti verilmeyecektir. 
Bilgilerinize sunulur.

31 Mart 2020

Sevgili Öğrenciler;

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yoğun çalışmalarımız sürerken sizlerle bu çalışmaları paylaşmak, 6 Nisan’da başlayacak uzaktan eğitim dönemi öncesi Üniversitemiz ile ilgili son durumu size bizzat iletmek istedim.

11 Mart’ta hızlanan ve bugüne kadar yoğunlaşarak devam eden bu çalışmaları başlıca dört ana başlık altında özetleyebiliriz.

1-  Kovid-19 salgınının yayılmasına, Üniversitemize ulaşmasına engel olacak önlemleri almak;

2-  İçinde bulunduğumuz bu olağan dışı durumun zorluklarına rağmen öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerini sürdürecek yöntemler geliştirmek; 

3-  Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırmaların devamını sağlayacak güvenli ortamlar oluşturmak;

4-  Tüm çalışanlarımıza, önce kendi güvenliklerini sağlayarak, Üniversitemizin işleyişini sürdürebilecekleri ortamları sağlamak.

Kampüslere Giriş ve Üniversite Mekanlarının Kullanımı

Bu çalışmalar kapsamında kampüslerimize giriş; görevli akademik ve idari personel ile Üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, tüm öğrenci, mezun ve emekli personelimiz için ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Acil ihtiyaçlar nedeniyle kampüse erişim özel izine tabidir. Kampüslerimize bir süreliğine misafir kabul edilmemektedir. 

Her türlü kampüs içi etkinlik iptal edilmiş olup, kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları ve sosyal tesisler ikinci bir duyuruya kadar kapalıdır. 

Sınırlı sayıda gönüllü için, hayvan barınağına önceden belirlenmiş zamanlarda erişim izni verilmektedir.

Öğrenci Yurtları

Kovid-19 salgınına karşı önlemlerinin açıklanması ve hemen ardından Bahar Tatilinin başlaması nedeniyle 11 Mart’tan bu yana Üniversitemiz yurtlarında barınmakta olan çok sayıda öğrencimiz geçici süreyle evlerine dönmüştür. Bu öğrencilerimiz yurtlarına tekrar dönene kadar geçen süre için bir yurt ödemesi yapmayacaklardır. Yurtlardan ayrılan bu öğrencilerimiz ikinci bir duyuruya kadar yurtlara giriş yapamayacaktır.

Halen yurtlarda kalmak zorunda olan az sayıda öğrencimiz, aksi yönde bir zorunluluk olmadıkça yurtlarda kalmaya devam edebileceklerdir. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin zorunlu olmadıkça odalarından çıkmamalarını önemle hatırlatırız. Bu öğrencilerimiz ve görevli personel dışında yurtlara giriş olmayacaktır. Bunun dışında, çok acil ve zorunlu durumlarda yurtlara giriş Rektörlüğün özel izniyle, yurt amirinden randevu almak suretiyle ve görevli gözetiminde yapılabilecektir.

Yurtlarda barınan öğrencilerimiz ve Üniversitemizin işleyişini sağlayan akademik ve idari personelimiz için üç öğün yemek kapalı kaplarda çıkmaya devam etmektedir. Yemekhanelerde her masada en çok bir kişi olacak şekilde, tercihen yemekhanede değil ayrı mekanlarda tek kişi halinde yenmesini önemle hatırlatırız.

Uzaktan Eğitim

Üniversitelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin durum ve kararların hızla değişebildiği bir ortamda Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Rektörlük, yetki alanlarındaki konularda öncelikle öğrencilerimizin ve akademik/idari kadromuzun sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alırken, bir yandan da Üniversitemizin temel faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

Senatomuz, içinde bulunduğumuz Bahar 2020 döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim (örgün eğitim) yapılamayacağından hareketle, bu aşamada sadece bu olağan dışı dönem ile sınırlı kalmak kaydıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılmasına karar vermiş, ayrıca yaşanan kesintinin olası sonuçlarını dikkate alarak Bahar ve Güz 2020 dönemleri ile Yaz Okulu’nu kapsayacak şekilde akademik takvim değişikliği yapmıştır. Bu değişikliklere ek olarak, lisansüstü programlar için takvimde yapılacak değişiklikler konusunda Enstitülerimizin geliştirmekte olduğu öneriler yakında ilgili üst kurullarımızda karara bağlanacak ve duyurulacaktır. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilemeyecek laboratuvar, uygulamalı dersler, staj gibi çalışmalar, Haziran başında şartların normalleşeceği varsayımı ile, yaz aylarına ötelenmiştir.  Değişen şartlar sürekli değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yaz döneminde izlenecek yöntem revize edilerek önceden duyurulacaktır. 

13 Mart 2020 tarihinden itibaren hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerimizin mümkün olduğunca hızlı ve etkin biçimde uyum sağlayıp kullanabilecekleri bazı araçların devreye alınması kararlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bahar 2020 dönemi başında öğretim üyelerimizce yaklaşık 600, yıl içinde de toplam 1200’den fazla ders için aktif olarak kullanılan Moodle tabanlı Öğrenim Yönetim Sistemimize doğrudan https://moodle.boun.edu.tr/login/login.php veya https://registration.boun.edu.tr/buis/Login.aspx BUIS içinden erişilebilmektedir. Moodle farklı biçimlerde destek sağlayacak yeni yazılımlar ile zenginleştirilmiştir. İlk olarak eşzamanlı (senkron, canlı) ders anlatmaya, bunu yaparken de öğrenciler ile görsel (örn., powerpoint) bilgi paylaşımına olanak veren Zoom sistemi lisansı satın alınmıştır. İkinci olarak, yine Moodle içine entegre edilebilen ve önceki yıllarda bazı öğretim üyelerimizin aktif olarak kullandığı Panopto adlı sistemin lisansı yenilenerek kapasitemiz arttırılmıştır. Bu sistemle ders vermeyi planlayan öğretim üyelerinin derslerine kayıtlı öğrenciler diledikleri zamanda izleyebilecekleri ders videolarına yine Moodle üzerinden erişebileceklerdir. Moodle’ın öğrenciler ile ders malzemesi paylaşma, forum özelliği ile konu tartışma, ödev, sınav yapma gibi özelliklerinin yanı sıra, sunduğu bilgi güvenliği ve kapalı kullanım olanakları, açık kaynak yapısı, açık erişimli eğitim materyal zenginliği önemli tercih nedenlerimiz arasındadır. İlk zamanlarda yoğun kullanım nedeniyle teknik sıkıntılar yaşanması olası olmakla birlikte, bunların olmaması için güçlü bir teknik ekiple yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimize yönelik, bu sistemler hakkında deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından, 23 Mart - 27 Mart 2020 tarihleri arasında üç seviyede (Moodle 101, Moodle 201 ve Moodle 301) düzenlenen dokuz eğitime toplam 2224 katılım sağlanmıştır. Ayrıca 30 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretim üyeleri için soru-cevap oturumları düzenlenmektedir.

Bunlar dışında Moodle hakkındaki soruları yönetmek üzere Bilgi İşlem Merkezi’nde görev yapmakta olan teknik ekibimize moodle@boun.edu.tr adresi üzerinden ulaşıp destek alınması mümkündür. Ayrıca her akademik birimden ikişer araştırma görevlisi yürütülen uzaktan eğitim dersleriyle ilgili sorulara yanıt vermek üzere görevlendirilmiştir.

6 Nisan’dan itibaren dönemin geri kalan kısmında yapılacak uzaktan eğitim dersleri kapsamında yer alabilecek canlı bağlantılı oturumlar var olan haftalık ders programınıza sadık kalınarak düzenlenmektedir. Teknik nedenlerden dolayı ders programlarında herhangi bir yer değişikliğine gerek duyulması durumunda bu değişikliğin yeni çakışmalara neden olmadan düzenlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Her ders için ayrılan canlı oturum zamanı haftalık ders programı şeklinde duyurulacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde Moodle sistemine erişim için BOUN uzantılı e-posta adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıt sistemi BUIS’te BOUN uzantılı e-posta adreslerini kullanmayan öğrencilerimize hatırlatma amacıyla bu adresleri sisteme ikinci adres olarak yüklenmiştir. Sayıları on bine varan bu öğrencilerimiz, gerek duymaları durumunda, BUIS’de yer alan ilgili yönergeleri izleyerek erişim şifrelerini güncelleyebilirler. BOUN uzantılı (@boun.edu.tr) e-postanızla Zoom ( zoom.us )  hesabı edinmeniz durumunda sizler de arkadaşlarınızla 300 kişiye kadar aynı anda, 40 dakikayla sınırlı oturumlar yönetebilecek, sesli ve görüntülü iletişim kurabileceksiniz.

Bu çerçeve kararlar dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından üzerinde düşünülmesi gereken – öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin de farklı öneriler geliştirerek tartıştığı – dönem içi ve sonu sınavlarının yapılma biçimleri, dönem sonu notlarının nasıl verileceği, öğrencilerin dönem izni ve derslerden çekilme haklarına ilişkin farklı konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 2020 Bahar döneminde akademik faaliyetlere şimdiye kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri emeği göz ardı etmeden, ancak içinde bulunduğumuz koşulların, belirsizliklerin öğrencilerimizin üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri ve yol açacağı sıkıntıları da en aza indirecek biçimde çözümlerin ortaya çıkması için yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Uygun modellerin belirlenmesi ve uygulanması çalışmalarında amaçlanan, öğrencilerimize kariyerleri boyunca gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılması, dönem kaybı yaşanmaması ve öğrenci ders performansının adil ve şeffaf yöntemlerle yürütülmesidir. Senatomuz ve ilgili üst kurullar yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olup, yeni kararlar alındıkça hızla duyurulacaktır. 

 

Sevgili Öğrenciler,

Bizim en öncelikli konumuz sizlerin sağlığıdır. Bu nedenle hızlı bir şekilde Bahar Tatili öne çekilmiş ve uzatılmıştır. Tekrar bir araya gelebileceğimiz günler için çok sevdiğimiz Boğaziçi Üniversitemizden bir süreliğine uzak olacağız ama ayrı kalmayacağız. Her zaman olduğu gibi, Boğaziçi bizi kalben ve zihnen bir arada tutacak, değerli hocalarınız ve arkadaşlarınızla derslerde, kulüp etkinliklerinde yüz yüze görüşeceksiniz.

O zamana kadar, ihtiyaç duymanız halinde BÜREM/BÜSÖD ve psikiyatristlerimiz de sizlerle çevrimiçi görüşmeler yapabilmek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz sizlere duyuracağız.

Sağlığınız gibi akademik ve bilimsel gelişiminiz de sizler için olduğu kadar bizler, ülkemiz ve tüm insanlık için farklı bir önem taşımaktadır. Çok yakın zamanda, en fazla birkaç yıl içinde her biriniz birer lider araştırmacı, bilim insanı olarak rol alacak, zor veya güzel günlerde farklı kurumlarda önemli görevler üstlenerek özgün ve akılcı yaklaşımlarla çözümler üreteceksiniz. Bizim öncelikli görevimiz bu gelişimi sağlayacak güvenli, özgür, bilimsel ortamları sunmaktır. Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesindeki tüm meslektaşlarım, idari personelimizin de özverili destekleriyle, sadece bir görev olarak değil aynı zamanda ilkelerini, ideallerini ve bilimsel hedeflerini gerçekleştirmek adına, inanarak azimle çalışmalarını sürdürüyorlar. Birçoğu sizlerle Moodle veya başka araçlar üzerinden temasa geçtiler bile. Geri kalanı da 6 Nisan’da sizlerle görüşmenin heyecanı ve hazırlığı içindeler.

İyi ve kötü zamanda her zaman yanımızda olan Mezunlarımız bu kez de bizi yalnız bırakmadılar. İnternet erişimi maddi yetersizlikler nedeniyle eksik olabilecek öğrencilerimiz için BÜVAK öncülüğünde bir İnternet Bursu çalışması başlattık. Gereksinim bursu alan öğrencilerimizden internet desteğine de ihtiyacı olanlara cevap verebilecek duruma geldik. Bu öğrencilerimizden internet desteğine ihtiyacı olanlarhttps://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/internet-destek-bursu-hk adresinden gerekli başvuru bilgilerine ulaşabilirler. İçinde bulunduğumuz şartlar, Senatomuzun kararı ve Akademik Takvim göz önüne alındığında, önümüzdeki iki ayın uzaktan eğitim desteği ile geçeceği kesinleşmiş durumda. Bu iki ay için, desteklenmesi uygun bulunan öğrencilerimizin hesaplarına ilk ayın ödemeleri yapılmaya başlandı.

Bu küresel zorluk içinde doğrudan veya dolaylı olarak virüsten az veya çok etkileniyoruz.  En azından bu tehdidin endişesini hep birlikte farklı boyutlarda yaşıyoruz. Her şey eskisi gibiymiş gibi yaşamak mümkün olmamakla birlikte yaşadığımız ve sağlıklı olduğumuz sürece bu virüsle olduğu gibi her türlü olumsuzlukla mücadelemizi elbirliği ile yürüteceğiz. Bu mücadelenin başarılı olabilmesinin önemli gereği, birer Boğaziçi Üniversitesi mensubu olduğumuzu unutmadan bağımızı güçlü tutabilmektir. Dönemin geri kalan kısmında derslerle, bizlerle ve birbirinizle bağınızı sıkı tutmanız birlikte başarabilmemizin en önemli gereğidir. Size inanıyor ve güveniyoruz.

Sağlık ve başarı haberlerinizi almak ve en kısa zamanda görüşmek dileği ile,

 

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Rektör

27 Mart 2020

Moodle erişimi için @boun.edu.tr uzantılı e-posta adresiniz gerekmektedir. E-posta adresinizi bilmiyorsanız veya şifrenizi hatırlamıyorsanız buradan yardım alınız.

25 Mart 2020

Uzaktan eğitim başlıyor.

İnternet desteğine ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Haydi Boğaziçili!

100 TL ……… 1 burs

Hedef: 2 ay, 1250 öğrenci,

Toplam 250.000 TL

Burs havuzumuza destek için: https://www.buvak.org.tr/internet_bagis.php

24 Mart 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

KOVİD19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 6 Nisan 2020 itibariyle Üniversitemizde uzaktan eğitime başlıyoruz. Sizlere daha önce gönderdiğimiz ankette uzaktan eğitimi en iyi şekilde yürütebilmek için özellikle bulunduğunuz yerdeki internet erişiminizle ilgili bilgiler istemiştik. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bursları kapsamında maddi imkansızlık nedeniyle internet erişimi olmayan veya gerekli internet bağlantısını temin etmekte zorlanan kampüs dışındaki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim süresince devam edecek bir internet destek bursu oluşturduk. Hali hazırda Burs Ofisinden gereksinim bursu almakta olan öğrencilerimiz başta olmak üzere, internet destek bursundan yararlanmak isteyenlerin bu formu doldurarak Burs Ofisine mail ile başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemizde uzakta eğitim süreci 6 Nisan 2020’den başlayarak en fazla 2 ay sürecek şekilde tüm teorik derslerin içeriklerinin tamamlanabileceği bir yaklaşımla planlanmış, bu kapsamda internet destek bursu da 2 ay olarak tasarlanmıştır. Şartların ve gereksinimlerin değişmesi durumunda yeni düzenlemelere gidilebilecektir.

İnternet destek bursu verilen öğrencilerin Burs Ofisinde kayıtlı hesaplarına bir ay için peşin ödeme derhal yapılacak, ikinci ayın ödemeleri ise birinci aya ait faturanın aslını veya kopyasını Burs Ofisine iletmelerinden sonra yine hesaplarına gönderilecektir. Bursiyer öğrenciler Üniversiteye geldiklerinde imzalı burs başvuru formlarının asıllarını, fatura ekleriyle birlikte Burs Ofisine teslim etmelidirler.

Sağlıklı günler dileğiyle,
Öğrenci Dekanlığı

23 Mart 2020

Değerli Mensuplarımız,

Üniversitemiz Kuzey Kampüste bulunan D Kapı (kütüphane arkasında bulunan kapı) içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle geçici süreyle kapalı olacaktır. 

Bilgilerinize.

Genel Sekreterlik

23 Mart 2020

05.03.2020 tarihinde http://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka-103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yayımlanan SSS belgesi Komisyon tarafından gönderilen yeni tedbirler ve bilgilendirmeler çerçevesinde revize edilmiştir. Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği (KA 103) ile ilgili olarak https://www.ua.gov.tr/haberler/corona-virus-covid-19-salgininin-ka103-ogrenci-ve-personel-hareketligine-yonelik-etkileriyle-ilgili-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari/ linkinde yer alan 23.03.2020 tarihli revize SSS belgesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

22 Mart 2020
Dear Colleagues,
 
As we noted in our earlier announcements, training workshops for Moodle and the associated software for faculty members and assistants will be held starting on Tuesday, March 24. Please find here the description of and the syllabi for the workshops prepared by the faculty members who will facilitate those workshops.
 
Schedule for the workshops and registration information will be sent to you on Monday, March 23, 2020, but please be ready to participate in the workshops on March 24th, 25th and 26th. You will need an Internet access ( 10Mbits/sec or more), a computer with a microphone and a camera. You can join the workshops from your home or from the university premises. These trainings will take place over the next two weeks, during which the three workshops (Moodle 101, 201, and 301) will be offered at least twice. Therefore, you will need to attend between only 1-3 sessions in this two week period. The number of sessions you will need to attend is entirely up to you. Please have a look at the attached document, which may help you determine your level and the workshops that you feel you need to attend. 
If you are actively teaching this semester (Spring 2020), you will have access to all Moodle Training workshops. Registration information for the sessions will be provided soon. In addition, it will be mandatory  for all the assistants (araştırma görevlileri) to attend these trainings, as you will probably need their assistance, especially in your large scale courses. For those of you who are not teaching this semester, additional sessions will be organized in the coming months. Recorded copies of the workshops will also be accessible by all the faculty members. 
 
We thank you sincerely for your cooperation and understanding during these relatively hard times. 
 
Best regards,
Ali İ. Tekcan
Provost
20 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarım,

COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan eğitim-öğretim faaliyetlerimiz hakkında bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere yazıyorum.

Bildiğiniz gibi Üniversite Senatomuz 11 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile akademik takvim değişikliği yapmış ve Bahar Tatili’ni 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında olacak şekilde öne almıştı. Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) 13 Mart 2020’de aldığı karar ile yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

YÖK’ün 19 Mart 2020 tarihinde duyurduğu kararlar, bu dönem ile sınırlı kalmak üzere bütün üniversitelere tüm derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada süregiden salgına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde, Üniversitemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılacak şekilde planlanmıştır. Bu, öğrencilerimizin dönem kaybetmemesi için tek çözümdür.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlarının ardından, Rektörlük uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi öğretim üyelerimizin de desteğiyle bazı çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar, içinde bulunduğumuz zorlu dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin olabildiğince etkin biçimde sürdürülmesi amacına yöneliktir. Üniversitemizin en güçlü yönlerinden biri olan yüz yüze eğitim ve öğretim yaklaşımının kalıcı biçimde değiştirilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, bu süreçte elde edilecek kazanımların gelecek dönemlerde eğitim ve öğretim süreçlerine olumlu katkılarda bulunması da mümkündür.

Üniversitemizde zorunluk nedeniyle geçici olarak yürürlüğe konan uzaktan eğitim konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Üniversitemizde yapılacak uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management System) BUİS/ÖBİKAS ile bütünleşik Moodle üzerinden yürütülecektir.

 2. Bu çerçevede donanım altyapısının güçlendirilmesi ve yazılım altyapısının Zoom ve Panopto gibi Moodle’a etkin biçimde entegre olabilecek senkron/asenkron görüntülü eğitim imkanı veren modüller ile desteklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 3. Moodle ve bağlantılı kullanılabilecek diğer modüllerin kullanımına ilişkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine verilecek eğitim çalışmalarının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlatılması planlanmış olup, tekrarlanacak olan bu eğitimlerin ayrıntılı bilgisi ve takvimi sizlere yakında iletilecektir. 

 4. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek derslerin yanısıra uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar ve uygulama derslerine ilişkin planlama yapılabilmesi için akademik takvim ve ders programlarında meydana gelebilecek değişikliklerin 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak Senato toplantısında görüşülmesi planlanmaktadır. 

Son olarak 06 Nisan 2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen ara verilmiş olması nedeniyle bu tarihler arasında sınav vb. öğrenci değerlendirmesi yapılmaması konusunu da hatırlatmak isterim.

Hepinize bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı

19 Mart 2020

19 Mart 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle 6 Nisan 2020 Pazartesi gününe kadar ara verilmiş olan eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz hakkında güncel gelişmeleri paylaşmak üzere yazıyoruz. Tüm duyurular güncel haliyle https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/announcements adresinde yer almaktadır. 

Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. 3 Nisan 2020 itibarıyla tekrar 7/24  çalışma planına geçeceği duyurulan kütüphanenin 7/24 çalışmaya geçişi de ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Ödünç alınan kitapların geri getirilmesi ertelenmiştir, gecikme cezası uygulanmayacaktır.

Ülkemizde ve dünyada salgının belirsizlik hali düşünülerek 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olabildiğince etkin biçimde ve aksamadan sürdürülmesi amacıyla zorunlu uzaktan eğitime geçiş için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1-) Uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi  (Learning Management System – LMS) Moodle üzerinden yürütülecektir.

2-) Moodle’a erişim için tüm öğrencilerimizin BOUN uzantılı e-posta adreslerini aktif olarak kullanmaları gerekmektedir. Henüz Moodle deneyimi olmayan öğrenciler BUIS sayfalarından BOUN uzantılı e-posta adreslerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

3-) Zoom ve Panopto video görüntülü ders uygulamaları, Moodle sistemine modül olarak entegre edilecektir. Zoom ve Panopto uygulamalarına erişim Moodle sistemi üzerinden sağlanacaktır. Bu sistemlerin lisansları Üniversite tarafından toplu olarak alındığından öğrenci veya öğretim üyelerinin ayrıca bir ücret ödemeleri gerekmemektedir.

4-) Derslerin başlama tarihi 6 Nisan’dır.  Ancak 23 Mart haftasından başlayarak öğretim üyelerine ve araştırma görevlilerine yönelik uzaktan eğitim çalıştayları yapılacaktır. Bu kapsamda öğretim üyeleri öğrencilerinden de katılım talep edebileceklerdir. Sizlere yollanan mesajları dikkatle takip etmenizi ve deneme sürecine katkı sağlamanızı rica ederiz.

5-) Derslerin yoğunluklu olarak uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek olması sebebiyle ders programlarında ve akademik takvimde yapılacak değişiklikler 23 Mart haftasında yapılacak Senato toplantısı sonrasında duyurulacaktır.

6-) Uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar, staj ve diğer uygulama derslerinin telafisi için ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

Gelişmelerden sizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Hepinize sabrınız ve bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

16 Mart 2020
 1. Komisyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın başkanlık yapmasına karar verilmiştir.
 2. Olası gelişmeler gözününe alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan eğitime hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
 3. Akademik ve idari personelin çok sayıda kişinin katılacağı yurtiçi toplantılara katılımlarını  sınırlandırmaları kuvvetle önerilmektedir.
 4. Değişim programları ile yurtdışındaki üniversitelere gitmek üzere karar alınmış olduğu halde henüz Türkiye’den ayrılmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun 10.03.2020 tarihli kararı çerçevesinde yurtdışına çıkmaları mümkün olmayacak, bu öğrencilere ilişkin kararlar iptal edilecektir. Değişim programlarında eğitimin uzaktan yapılıyor olması durumunda öğrencilerin Türkiye’den ayrılmadan programa devam etmeleri mümkündür.
 5. Üniversitemiz personeline hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Birimi’nin faaliyetleri 17.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.
 6. Akademik ve idari personel 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında yıllık izinlerini kullanabileceklerdir. Yıllık izinleri bulunmayanların mazeret izni için birim amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.
 7. Aptullah Kuran Kütüphanesi 16.03.2020-06.04.2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınmış kitapların geri getirilmesi için süre 13.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 8. Aptullah Kuran Kütüphanesi yanında bulunan çalışma salonları 17.03.2020 tarihinden itibaren 24:00’e kadar açık olacaktır.
 9. 17.03.2020 - 06.04.2020 tarihleri arasında kütüphane hizmetlerinden sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli yararlanabilecektir.
 10. 11 Mart 2020 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği Üniversitemiz öğrenci yurtlarında ikamet edip 06.04.2020 tarihine kadar yurtlarda kalmayacak olan öğrencilerden kalmadıkları sürenin ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle yurttan ayrılan öğrencilerin yurt müdürlüklerine bilgi vermeleri gerekmekte olup, yurttan ayrılma bilgisi vermeyen öğrencilerden yurt ücreti tahsil edilecektir.
 11. Hizmet vermekte olan yemekhanelerde yoğunluğun azalması nedeniyle boş tutulan masalar tümüyle kullanıma açılarak, yemek yiyenlerin mesafeli yerleşimine imkan sağlanacak ve mesafeli oturma düzeni teşvik edilecektir.
 12. Etiler Kapı – Güney Kampüs ve Hisar Kampüs – Güney Kampüs arasında çalışan “shuttle” lar  17.03.2020 – 06.04.2020 tarihleri arasında çalışmayacaktır. Güney Kampüs – Kuzey Kampüs arası saatte bir sefer yapan engelli servis aracı hizmet vermeye devam edecektir.
 13. Mezunlarımızın resmi işlemler için hariç kampüslerimizi ziyaretleri 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 14. Öğrencilerimizin misafirlerini kampüse alabilme uygulaması 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
 15. Resmi bir amaçla gelenler veya lojmanlarda yaşayanları ziyaret edenler hariç akademik ve idari personelimiz ya da öğrencimiz olmayanların kampüslere girişi 06.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Tarih: 16.03.2020

Sayı: 2020/01

16 Mart 2020
Değerli mezunlarımız, 
 
Kampüslerimizde salgın riskini en aza indirmek ve siz değerli mezunlarımız da dahil olmak üzere üniversitemiz mensuplarının sağlığını en üst seviyede koruyabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde bu yönde yapılan tüm çalışmalara ve bu yöndeki bildirimlere https://coronavirus.boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Üniversitemizde bu çerçevede alınan önlemler arasında acil bir gereksinimi bulunmayan mezunlarımızın 6 Nisan’a kadar kampüslerimize kabul edilmemesi de yer almaktadır. Üniversitemizin Yeni Corona Virüs Salgını Danışma Komisyonu tarafından bu kararın alınmasına neden olan ve kamu sağlığını tehdit eden olağanüstü koşulların bir an önce ortadan kalkması hiç şüphesiz en büyük dileğimizdir.
 
Ayrıca üniversitemizde iptal edilen mezunlarımızın da ilgilenebileceği  etkinliklerle ilgili duyuruları ve durumun normale dönmesi durumunda yeni gelişmeleri web sitemizden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 
 
Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür eder, en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
16 Mart 2020
Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,
 
COVID-19 salgın tehlikesi nedeniyle Okul Öncesi Eğitim Birimimiz 17 Mart 2020 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Okul Öncesi Eğitim Birimi'nde çocuğu bulunan personelimiz istedikleri takdirde, yıllık izin talebinde bulunabilirler.
Bilgilerinize sunulur.
 

Saygılarımızla,
Genel Sekreterlik

16 Mart 2020
Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,
 
COVID-19 salgın tehlikesi nedeniyle Okul Öncesi Eğitim Birimimiz 17 Mart 2020 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Okul Öncesi Eğitim Birimi'nde çocuğu bulunan personelimiz istedikleri takdirde, yıllık izin talebinde bulunabilirler.
Bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
Genel Sekreterlik
16 Mart 2020

COVID-19 (Coronavirüs) önlemleri çerçevesinde 16 Mart 2020 (Pazartesi) – 05 Nisan 2020 (Pazar) tarihleri arasında Hisar Spor Tesisi kullanımınıza kapalı olacaktır.

14 Mart 2020

Konferans, sempozyum vb. akademik etkinlikler yanında öğrenci kulüplerinin tüm etkinlikleri ile kampüslerimize ziyaret içeren lise, lisansüstü vb. tanıtım faaliyetleri de bu kapsamdadır.

14 Mart 2020

Coronavirüsün (COVID-19) yayılma tehlikesi nedeniyle zorunlu kalınmadıkça yurt içi ve yurt dışı tüm şahsi seyahatlerin iptal edilmesi kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yine de seyahatiniz mutlaka çok gerekli ise, EBYS üzerinden doldurulan izin talebine bu seyahat kayıt formunu ekleyerek sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı uyarıları çerçevesinde yurt dışından dönen tüm akademik ve idari personelin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) gerekmektedir.

14 Mart 2020

Coronavirüsün (COVID-19) yayılma tehlikesi nedeniyle zorunlu kalınmadıkça yurt içi ve yurt dışı tüm şahsi seyahatlerin iptal edilmesi kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yine de seyahatiniz mutlaka çok gerekli ise, EBYS üzerinden doldurulan izin talebine bu seyahat kayıt formunu ekleyerek sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı uyarıları çerçevesinde yurt dışından dönen tüm akademik ve idari personelin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) gerekmektedir.

13 Mart 2020

73112577-000-E.21113  sayılı YÖK duyurusu

COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda yapılan görüşmeler neticesinde öncelikli olarak uygulanmak üzere Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,
 2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul , Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,
 3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
 4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,
 7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,
 8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,
 9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,
 10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,
 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,
 12. Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,
 13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
13 Mart 2020

73112577-000-E.21113  sayılı YÖK duyurusu

COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir. Bu bağlamda yapılan görüşmeler neticesinde öncelikli olarak uygulanmak üzere Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşlarında Başkan, Başkan Vekili, yürütme kurulu üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,
 2. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul , Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına,; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,
 3. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
 4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 6. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,
 7. Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,
 8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun yükseköğretim kurumlarınca değerlendirilmesine, sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına,
 9. Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,
 10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,
 11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,
 12. Tıp fakültesindeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,
 13. Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için konuya ilişkin belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
13 Mart 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgın tehlikesi nedeniyle daha önce sizlere duyurulan uygulamalara ek olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 13.03.2020 tarihinde alınan kararlar uyarınca Üniversitemizce aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir:

 1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığını belgelendirenler, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izin kullanabileceklerdir.  

 2. Akademik ve idari personelden izinlerini önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

 3. Özel durumları nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda olanlar rektörlük izni ile birlikte valilikten de izin almak durumundadırlar. Bu türden izin alarak yurtdışına çıkanlar, yurtdışından dönüşte geçirilecek olan 14 günlük izolasyon süresini de göz önüne alarak izin planlamaları yapmalıdır.

13 Mart 2020

Akademik Takvime göre 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında planlanmış olan Bahar Tatili, COVID-19 (Coronavirüs) önlemleri çerçevesinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun ortak kararı ile 16 Mart 2020 (Pazartesi) - 29 Mart 2020 (Pazar) tarihleri arasına alınmıştır.

Ayrıca, Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu Üniversitemiz kampüslerinde ve üniversitemiz tarafından kampüsler dışında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ile üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Belirtilen tarihler arasında yapılması planlanan etkinlik ve seyahatlere ilişkin ayrıntılar şöyledir:

ETKİNLİKLER

 • Üniversitemiz mekanlarında yapılacak olan tüm etkinlikler durdurulmuştur. Konferans, sempozyum vb. akademik etkinlikler yanında öğrenci kulüplerinin tüm etkinlikleri ile kampüslerimize ziyaret içeren lise, lisansüstü vb. tanıtım faaliyetleri de bu kapsamdadır.

SEYAHATLER        

 • Tüm akademik seyahatler durdurulmuş olup, ulusal ve uluslararası akademik toplantılara katılım için görevlendirme yapılmayacaktır. Bu kapsamda daha önce onay verilmiş seyahatlere ilişkin görevlendirmeler de iptal edilmiştir.
 • Akademik ve idari kadrolardaki mensuplarımızın özel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle önerilmektedir.
 • Yurtdışından dönen mensuplarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemler çerçevesinde 14 gün süreyle evlerinde kalmaları (tedbiri izolasyon) kuvvetle önerilmektedir.
 • Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı yayınladığı ülkelere seyahat edip dönen mensuplarımız ile özel nedenlerle yurtdışına gidecek mensuplarımızın akademik ve idari birimlere iletilecek olan seyahat formunu doldurmaları gerekmektedir

Bunlar dışında, kampüslerimizdeki yurtlarda ikamet eden öğrencilerimiz için yurtlarımız açık olmaya devam edecek, yemekhane ve kütüphane hizmetleri sürecektir. Üniversitemiz yurtları, derslikler ve toplu çalışma mekanlarının dezenfeksiyon işlemleri artırılarak devam edecek, daha önce binalarımıza ve toplu geçiş noktalarına yerleştirilen dezenfeksiyon aparatları daha da yaygınlaştırılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler,  YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlar yakından takip edilerek  gerektiğinde yeni önlemler alınacaktır.

13 Mart 2020

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

COVID19 salgın tehlikesi nedeniyle daha önce sizlere duyurulan uygulamalara ek olarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 13.03.2020 tarihinde alınan kararlar uyarınca Üniversitemizce aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilecektir:

 1. Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığını belgelendirenler, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde yıllık izin kullanabileceklerdir.  

 2. Akademik ve idari personelden izinlerini önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

 3. Özel durumları nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda olanlar rektörlük izni ile birlikte valilikten de izin almak durumundadırlar. Bu türden izin alarak yurtdışına çıkanlar, yurtdışından dönüşte geçirilecek olan 14 günlük izolasyon süresini de göz önüne alarak izin planlamaları yapmalıdır.

13 Mart 2020

Sevgili Erasmus ve Exchange Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgını nedeniyle, 13.03.2020 tarihinde Üniversite Yönetimi’nin aldığı kararları aşağıda paylaşıyoruz.

 1. Yurtdışında değişim öğrencisi (Erasmus veya Exchange) olarak bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen tüm öğrencilerimiz eğer şu anda ders aldıkları üniversite, online öğretime geçiyorsa bu dersleri takip ederek değişim programını tamamlayabilirler.
 2. Yurtdışında bir değişim programına kayıtlı olup, henüz gitmemiş ve şu anda Türkiye’den derslerini online takip eden öğrencilerimiz fikirlerini değiştirip Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmek isterlerse Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasının duyurular kısmında bulunan formu bölüm danışmanları ile doldurup ilgili Dekanlığa/Yüksekokula/Enstitüye (bir kopyasını da Uluslarası İlişkiler Ofisi’ne) 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla derslere girebilirler.
 3. Yurtdışında bulundukları üniversite online öğretim olanağı sağlamıyorsa veya herhangi başka bir nedenden dolayı geri dönmeye karar veren öğrencilerimiz, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasının duyurular kısmında bulunan formu bölüm danışmanları ile doldurup ilgili Dekanlığa/Yüksekokula/Enstitüye (bir kopyasını da Uluslarası İlişkiler Ofisi’ne) 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin 6 Nisan 2020 itibarıyla derslere katılabilmeleri için 14 günlük karantina süresini Türkiye’de geçirmiş olması gerekiyor. Öğrencilerimizden seyahatlerini açıklamasını ve duruma bağlı olarak, öğrencinin üniversiteye dönebilmesi için 14 gün evde istirahatini ve dönüşünde doktor raporu almasını isteyebiliriz. 
 4. Bulundukları üniversite online öğretim olanağı sağlamıyorsa ve bu dönemde Boğaziçi Üniversite’sinde derslere kayıt olmak istemeyen öğrenciler, 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar süreye sayılmadan izin talep edebilirler.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliği Hibesi Hakkında

Türkiye’ye dönecek Erasmus değişim hibeli öğrencileri Türkiye Ulusal Ajansının web sayfasında ilan etmiş olduğu Sık Sorulan Sorular (SSS) belgesini inceleyerek hibe konusunda tarafımıza dilekçe vermeleri gerekmektedir. İlgili proje bütçesi çerçevesinde dilekçeler değerlendirilecektir.

12 Mart 2020

Değerli Öğretim Üyeleri,

Değerli Araştırmacılar,

Bildiğiniz üzere Üniversite Yönetim Kurulu 11 Mart 2020 tarihli toplantısında yaptığı değerlendirmeler sonucu COVID-19 önlemleri çerçevesinde  üniversite bağlantılı tüm seyahatlerin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar vermiştir.

Adı geçen tarihe kadar olan bilimsel toplantılara katılım için alınmış/yapılmış görevlendirmeler için ağadaki plan dahilinde ödemeler yapılabilecektir:

Yolluk giderleri

 • Öncelikle biletin  iadesi konusunda havayolu/ulaşım şirketi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin bilet iadesini kabul etmesi durumunda iade sırasında doğan iade vergisi vb masraflar varsa Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.
 • Şirketin bileti açığa  alması durumunda biletin ileriki bir konferans görevlendirilmesinde kullanılacağı taahhütünü içeren ve EBYS üzerinden Rektörlük Makamına gönderilen bir yazı ile bilet ücreti Üniversite (görevlendirme talep yazısında belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Kayıt ücreti

 • Bilimsel toplantı, organizatörler tarafından iptal edilmiş ise konferans ücretinin organizasyon tarafından iade edilmesi gerekir.
 • Üniversitenin kararları doğrultusunda bilimsel toplantıya gidilemeyecek ise kayıt ücretinin iadesi konusunda organizasyon komitesi ile yazışma yapılır, iade talep edilir.
 • Bilimsel toplantı organizatörlerinin iade talebini kabul etmemeleri durumunda ise yazışmaların eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük Konferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.  
 • Uzaktan erişim ile yapılan bilimsel toplantı sunumları için, durumun belgelerinin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; kayıt ücreti Üniversite (görevlendirme talep yaısıznda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Otel ön ödemeleri

 • İadeli rezervasyonlar için otel idaresi ile temasa geçilerek iadenin alınması gerekmektedir.
 • İadesiz rezervasyonlar için belgelerin eklendiği bir dilekçe Rektörlük Makamına hitaben yazılarak EBYS üzerinden sunulur; otel ön ödemeleri Üniversite (görevlendirme talep yazınızda belirtilen kaynak (BAP, Rektörlük donferans destek fonu, Fakülte/Ensitütü/Bölüm kurum payları, Döner Sermaye vb))  tarafından ödenir.

Saygılarımla bilginize sunarım.

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün

12 Mart 2020

COVID-19 KAPSAMINDA YURTLARDA ALINAN SAĞLIK TEDBİRLERİ

Coronavirüs Covid-19 salgın riskine karşı Üniversitemizde alınan sağlık tedbirleri kapsamında yurtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır.

 

Genel Hususlar:

 1. Yurt girişinden itibaren çalışma salonu, tuvalet, lobi, koridor ve asansör dahil ortak alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takınız. Maske takma kuralına uymayanlar hakkında bir kez uyarı yapılır ve tutanak tutulur. Bu kurala ikinci kez uymayanların yurttan ilişiği kesilir.
 2. Covid-19 salgınına karşı alınan temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranınız.
 3. Covid-19 bağlamında Yurtlar Müdürlüğü’nün ve yerleşmiş olduğunuz Yurt Amirliğinin yazılı ve/veya sözlü olarak size yapacakları tüm bilgilendirmeleri takip ediniz ve bu bilgilendirmelere uyunuz.
 4. Ortak mekanlarda sosyal mesafe kuralına uygun davranınız.
 5. İkamet ettiğiniz daireyi/odayı sık sık havalandırınız.
 6. İkamet ettiğiniz daireye/odaya başka daire ve odalardan misafir kabul etmeyiniz.
 7. Kullanmış olduğunuz maskeleri koridorlarda bulunan maske kutularına atınız.
 8. Tuvalet ve  banyo kullanımında hijyen kurallarına azami özen gösteriniz.
 9. Çalışma salonlarında bir metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ediniz.
 10. Çalışma salonlarına, kitap dahil, herhangi bir eşya bırakmayınız.
 11. Temizlik öncesinde odanızı/dairinizi 15 dakika havalandırınız.
 12. Oda/daire temizliği ile ilgili kurallara uygun davranınız.
 13. Oda/daire temizlik hizmeti, yurt görevlileri tarafından haftada iki kez aksatılmadan ve öğrenci odada yokken yapılması gerektiği için temizlik öncesinde tüm eşyalarınızı toplayınız ve temizlik işlemi sırasında odada/dairede bulunmayınız.
 14. Yurtların lobi alanlarına ve katlarına Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dahil misafir kabul edilmeyecektir. Bu konuda ısrar etmeyiniz.
 15. Öğrenciye gönderilen veya öğrenci tarafından sipariş edilmiş olup yurda gelen kargo, yiyecek, içecek, su (damacana su dahil) ve diğer siparişler yurda giriş yapmadan yurdun girişinde öğrencilerce bizzat teslim alınacaktır. Öğrencinin bulunmadığı durumlarda; kargo veya diğer siparişler için yurt girişinde ayrılan bölüme/masaya kargolar veya siparişler bırakılabilir veya ilgili şirket temsilcisi doğrudan telefon kullanarak öğrenciyle iletişime geçebilir.
 16. Kargo ve siparişlerinizi kendiniz teslim alınız. Kargonuzun veya siparişinizin yurt amirliği tarafından teslim alınması için ısrarcı olmayınız.
 17. Paketli olarak gelen kargoların veya siparişlerin paketlerinin açılmadan önce bir süre havalandırılması/güneşlendirilmesi önerilir.
 18. Tatil döneminde yurtta kalmayacaksanız yurttan çıkış sırasında resepsiyon görevlilerine veya yurt amirinize bilgi veriniz.
 19. Tatil döneminde yurtta kalmaya devam edecekseniz resepsiyon görevlilerine adınızı not ettiriniz.
 20. Yurttan ayrılırken odanızı toplayınız ve eşyalarınızı dolabınıza koyunuz. Tatil döneminde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacağından buzdolabı dahil ortak alanlarda eşya, yiyecek, içecek gibi maddeler bırakmayınız.
 21. Tatil süresince yurt değişikliği yapılmayacağı için öğrenciler yerleşmiş olduğu yurtta ve odada kalabilecektir.

Covid -19 Vakası Olması Durumunda Alınacak Tedbirler

 1. Kendinizde veya bir arkadaşınızda Covid-19 belirtisi görürseniz derhal yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine haber veriniz.
 2. Covid-19 belirtisi gösterirseniz bir sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırınız. PCR testiniz negatif çıkmış ise; bu durumu yerleşmiş olduğunuz yurt amirine e-posta yoluyla PCR test sonuç belgenizi  gönderiniz. PCR testleri negatif çıkan öğrencilerimiz izolasyona alınmaz. Ancak bu öğrenciler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmelidir.
 3. PCR pozitif vakalarda izolasyon süresi, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 14 günlük izolasyon süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda kişilerin izolasyonu sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur.
 4. PCR testiniz pozitif çıkmış ise; durumunuz ile ilgili Yurtlar Müdürlüğüne veya yerleşmiş olduğunuz yurt amirliğine e-posta veya telefon ile bilgi veriniz. Testi pozitif çıkan öğrencimizin tedavisi sağlık kurumunun kararıyla yurtta yapılabilecekse; bu öğrencimiz Yurtlar Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu karantina odasına/dairesine salgın koşulları dikkate alınarak karantinada kalması için yerleştirilir.
 5. Bir öğrencinin karantina odasına/dairesine yerleştirilirken Yurtlar Müdürlüğü’nün onayı, öğrencinin yerleştiği yurdun amirinin takibi ve karantina odasının/dairesinin olduğu yurdun amirinin gözetimi gerekmektedir. Karantina odasına/dairesine alınan öğrencinin karantina kurallarına uyup uymadığının tespiti karantina odasının/dairesinin bulunduğu yurdun amirinin, öğrencinin sağlığıyla ilgili takibinin yapılması ise öğrencinin yerleşmiş olduğu yurdun amirinin sorumluluğundadır.  
 6. Önerilen aşı şemasını tamamlamış öğrencilerimizin COVID-19 pozitif kişi ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) yakın teması (yüksek riskli) olması durumunda;
  1. Bu öğrencilerimizin HES kodları riskli olarak görülmediği için koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Öğrencilerimiz semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır.
  2. Öğrencimizde semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır. Öğrencimizin PCR testleri negatif çıkarsa; öğrencimiz izolasyona alınmaz. Ancak bu öğrencimizin kendisini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmesi gerekir. Eğer öğrencimiz; temasın 5. günü PCR testi yaptırmaz ise  karantinaya alınır. Yakın temaslı olan öğrencilerin takibi o öğrencinin yerleşmiş olduğu yurdun amirinin sorumluluğundadır. Eğer öğrenci 5. gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırmamışsa ilgili yurt amiri konuyla ilgili öğrenciye ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bilgi verir. Yurtlar Müdürlüğü öğrenciyle temasa geçerek kendisine bir tarih belirterek hangi yurtta ve hangi odada/dairede karantinada olacağını yazılı olarak bildirir. Eğer öğrenci kendisine yazılı olarak iletilen zamanda karantinaya girmezse yurttan ilişiği kesilir.

Detaylı bilgi için bakınız:

 • “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyone...

 • “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon”

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41623/0/covid-19rehberitemaslitaki...

 • “Boğaziçi Üniversitesi Covid 19 Salgınında Sağlıklı Yerleşke Rehberi 2021-2022”

https://coronavirus.boun.edu.tr/sites/coronavirus.boun.edu.tr/files/covi...

 • “Acil Yurt Tedbirleri”

https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/acil-yurt-tedbirleri

 

12 Mart 2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilindiği gibi tüm üniversitelerin 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla 3 hafta boyunca tatil edildiği duyuruldu. Bu durumda Boğaziçi Üniversitesi dersleri 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

16 Mart 2020 (Pazartesi)- 5 Nisan 2020 (Pazar) tarihleri arasında:

 • Yurtlarda kalan öğrencilerimizin evlerine gitmeleri kuvvetle tavsiye edilir. Gidemeyecek durumdaki öğrencilerimiz için yurtlar açık olacaktır.
 • Zorunlu ara tatil döneminde yurtta kalmayacak öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulu kararınca kalmadıkları süre boyunca yurt ücreti alınmayacaktır.
 • Hisar Kampüs yemekhanesi hariç diğer yemekhanelerde yemek servisi yapılacaktır.
 • Kütüphane 6 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar 8:30-17:00 saatleri arasında açık olacaktır. Kütüphane 21 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları kapalı olacak, hafta içi ise saat 10:00-13:00 arası sadece kitap alıp verme işlemleri için açık kalacaktır. Ödünç alınan kitapların geri getirme günü ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. En güncel bilgiler için kütüphane duyurularını takip ediniz.
 • Uçaksavar açık saha dışında bütün kapalı spor alan ve tesisleri kapalı olacaktır.
 • Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi (Revir) açıktır.
 • Laboratuvar çalışmaları için  ilgili öğretim üyesi ile görüşülmelidir.
 • Mekikler 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında  devam edecek, 23 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında servis olmayacaktır. Sarıtepe ve Kandilli Kampüs ile engelli mekikleri hariç mekikler 30 Mayıs'a kadar çalışmayacaktır.
 • BİM’e bağlı laboratuvarlar  8:30-17:00 saatleri arasında açık bulunacaktır.
 • Kuzey ve Güney Kampüs ibadethaneleri 6:00-21:00 saatleri arasında açık bulunacaktır. Yurtlardaki ibadethanelerde değişiklik yoktur.