Yatay geçişte P notunun kullanılması (Senato Kararı)

7 Mayıs 2020

Öğrencilerimizin dikkatine:
Üniversite Senatosu’nun 3 Nisan 2020 tarih ve 2020/7 sayılı ile 15 Nisan 2020 tarih ve 2020/9 sayılı toplantılarında alınan kararlar uyarınca “Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisans derslerinden 2020 Bahar Döneminde Pass/Fail not sistemi kullanılarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin; Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği’nin 9(3) ve 23 (3) maddeleri ile ilgili uygulaması Akademik Kurallar Komisyonu’nun 30 Nisan 2020 tarih ve 2020/10 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda görüşüldü. Kurum İçi Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemlerinde, 2020 Bahar Döneminde “Pass” olarak değerlendirilmesine karar verilen derslerin sayılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. 
(Senato kararı 6 Mayıs 2020)