Not sistemi hakkındaki soru ve cevaplar

5 Nisan 2020

S1: İsteyen her öğrenci dönem izni alabilir mi?

Evet. Aşağıdaki maddeler hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin izin alma haklarını özetlemektedir.

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

S2: Ders bırakma için neden iki farklı tarih var?

Öğrencilere daha fazla fırsat vermek için. Bazı derslere harf notu ile devam etmek isteyen öğrenciler dönemin ilerleyen tarihlerinde değişik nedenlerden dersten alacakları notu P/F ye çevirmek isteyebilirler. Başka bir deyişle, öğrencilere sadece F notu aldıkları dersi bırakabilmeleri için not verme dönemi sonrasında bir tarih daha eklenmiş oldu.

S3: Devamsızlıktan dolayı F alacağımı düşündüğüm dersi bırakmak için takvimde belirtilen Temmuz ayı mı beklenecek?

Hayır. 4-29  Mayıs tarihleri arasındaki ilk ders bırakma döneminde bırakılabilir.

S4: İstediğimiz dersi P/F, istediğimiz dersi harf notu olarak tercih edebiliyor muyuz? Bunun için herhangi bir koşul veya gerekçe aranacak mı?

Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin/onay almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) olarak değiştirmeyi talep etme hakkı verilmiştir.

Ancak bazı dersler (örn., bazı kitle dersleri) baştan ilgili Bölüm/Fakülte/Enstitü önerisiyle Senato tarafından bu dönem için P/F dersi olarak belirlenebilir. Bu derslerde harf notu almak isteyen öğrenciler, ilan edilen 4-11 Mayıs tarihleri arasında kendi bölümlerine/akademik birimlerine  e-dilekçe ile başvurarak o derste harf notu almayı talep etmelidir. Bu derslerde harf notu öğretim üyesi ve ilgili bölümün belirleyeceği sınav vb. gibi ek değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.

S5: Neden harf notu tercihini final sınavlarından önce P/F’yi final sınavlarından sonra tercih ediyoruz?

Bir derste notlar P/F olarak veriliyorsa ve öğrenci mutlaka harf notu istiyorsa, dersi veren öğretim üyesi öğrenciden ek çalışma isteyebilir. Öğrencinin bu ek okumaları, ödevleri vb. notlar verilmeden tamamlayabilmesi için  zamana ihtiyaç olacaktır. Notlu bir derste ise öğrenci notundan memnun kalmayıp P/F isteyebilir. Bunun için önce notunu görmelidir.

S6: “Derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlar” ne demek?

Bazı dersler içerikleri ya da çok büyük kitle dersleri olmaları nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle harf notu verilebilecek biçimde değerlendirilemeyebilir. Bu derslerin neler olduğu ilgili akademik birimlerin önerisini takiben Senato kararı ile belirlenecektir. Bu derslerden de harf notu almak isteyen öğrenciler ayrıca başvuru yapabilecektir.

S7: Öğrenci talebiyle P/F’den harf notu almaya dönüştürülen bir ders değerlendirmesi, tekrar P/F sistemine çevrilebilir mi?

Hayır. Bir ders için bir kez not türü değişikliği yapılabilir. Ancak çok özel durumlarda bu tür bir değişiklik için ilgili yönetim kurullarına başvurulabilir.

S8: Bitirme projeleri de bu sisteme dahil mi?

Bu notlandırma sistemi tüm lisans dersleri için geçerlidir.

S9: Tekrar alınan derslerden F notu alındığında dersi bırakmak mümkün mü?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S10: Ders tekrarı yapan öğrenciler de bu dersleri bırakabiliyor mu?

Evet. Belirlenen tarihler içinde bırakmak mümkündür.

S11: Ders bırakma durumunda “undercredit” kalınırsa ne olur?

Bu dönem için undercredit olunsa bile ders bırakılabilir.

S12: P veya F kriteri nedir?

Harf notu sisteminde DD ve üstü notlar P, diğer notlar F’ye karşılık gelir. Bunun dışında ders için değerlendirme ve ölçütler dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir.

S13: Öğrencilerin yapacağı P/F veya harf notu tercihi öğretim üyeleri veya Senato tarafından mı belirlenecek?

Normal dönemlerde harf notlu olan ve bu dönem de harf notlu olarak kalacak tüm dersler için öğrencilerin kendi notlarının P/F’ye çevrilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Sadece bu derslerden bazıları yönetim kurulu ve Senato kararlarıyla P/F ders olarak belirlenecektir. Bu derslerden harf notu almak isteyenlerin ayrıca başvuru yapması gerekmektedir.

S14: “Repeat” veya sınamalı öğrenciler için önümüzdeki iki dönem “repeat” sistemi uygulanacak mı?

Kurallarda değişiklik yok. Öğrenci bu dönem izin alırsa, bir sonraki dönem kayıt yaptırdığında bu dönem (Bahar dönemi) başında olduğu statüde başlayacak.

S15: DC tekrarı yapılan dersler P/F olarak tercih edilebilir mi? Bu durumda DC tekrarı yapmamış gibi mi olunacak? Ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S16: Bir ders yandal ve anadal transkriptinde ayrı ayrı varsa, birinde P/F diğerinde harf notu talep edebilir miyiz?

Hayır. Tek bir ders alındığından o derste tek bir not uygulaması olmalıdır.

S17: Tüm dersler P olduğu takdirde ortalama aynı mı kalacak?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S18: “Repeat” edilen derslerin tümü de P olursa, ortalama nasıl etkilenecek?

Lütfen BUIS sayfanızdaki GPA Calculator seçeneğini kullanarak P notunun ortalamanıza etkisine bakın.

S19: Okulun uzatılması/dondurulması durumunda TÜBİTAK lisans/lisansüstü burslarının zorunlu kıldığı mezuniyet tarihlerinde esneme olacak mı?

TÜBİTAK bursları izin alınan dönem için dondurulup daha sonra devam edebilecektir. Dönem izni alan bursiyer öğrencilerin COVID-19 sebebiyle dönem izni aldıklarına dair belgeyi eğitime başladıkları dönemde kanıtlayıcı belge olarak TÜBİTAK'a sunmaları gerekmektedir.

S20: Dersin not verme sistemi önceki dönemlerde de P/F ise, bu ders için de harf notu istenebilir mi?

Hayır, bu mümkün değil. Söz konusu olan sadece bu dönem Senato kararı ile bir dönemlik P/F sistemine geçen derslerde ortalama sorunu olan öğrencileri mağdur etmemek için verilen bir haktır.

S21: Not değişikliği başvurumu nasıl ileteceğim?

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirileceksiniz.

S22: Hem ders almaya devam eden hem de teze kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinin doğrudan dönem dondurmaya başvurmasıyla tez danışmanı görüşü alarak dönem dondurmaya başvurması arasında fark var mı? Tez danışmanı görüşüyle dönem dondurmaya başvurursak, bu dönem ders almaya devam edip tez icin bir dönem ekstra hakkımız mı olacak?

Ders dönemine kayıtlı olup aynı zamanda 690 kodlu tez dersine de kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi dönem izni aldığında kendisine bu döneme karşılık olarak bir dönem daha süre verilir ve aynen bu dönem olduğu gibi hem derse hem de tez dersine kayıt olur. Ayrıca bir dönem de tez için süre verilmez. İzinli olduğu süre boyunca ders alamaz.

S23: Pass/fail de olsa bu dersler mezuniyet kredisi için sayılır mı?

P olan dersler mezuniyet kredisine sayılır.

S24: Birinci sınıflara da “drop” hakkı verildi mi

Yönetmelikteki kısıtlar kalktı, birinci sınıf dersleri de “drop” edilebilir.

S25: Bu süreçte ders eklemek mümkün mü?

Ders eklemek mümkün değildir.

S26: Bahar 2020 döneminde ders almaya başlamış bir öğrenci P/F sistemine geçerse ortalaması nasıl hesaplanacak? Eğer bu ortalama sıfır olursa sınamalı öğrenci statüsüne mi girecek?

Bahar 2020  döneminde ders almaya başlayan ve o dönem tüm dersleri P/F olan öğrenci, başka dersi yoksa, derslerinin tamamını  transfer etmiş bir öğrenci gibi olur. O dönem ortalama hesap edilmez. Ortalaması daha sonraki dönemlerde aldığı Harf Notları ile belirlenir.

S27: P/F notlu ders ile ÇAP ve Yan Dal başvurusu yapabilir miyim?

ÇAP ve Yan Dal başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.

S28: P/F notlu ders ile kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Kurum içi yatay geçiş veya merkezi puanla yatay geçiş başvurularında içinde bulunduğumuz dönemde notlama sistemi P/F olarak değişen derslerde P notu aldığınız dersler başvuru yapmanıza engel değildir, ancak bu dersler transfer edilen dersler arasında sayılamaz. Kurum içi yatay geçişte bu dersler dışında (HTR ve TK hariç)  en az 6 kredilik transfer edilebilir dersinizin olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca başvuru yapacağınız bölümün belli bir grup derste harf notu ve/veya ortalama gibi özel şartları var ise, 2020 Bahar yarıyılı derslerindeki notlama tercihinizi buna göre yapabilirsiniz.