COVID-19 ve Bahar 2020 Dönemi

20 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarım,

COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan eğitim-öğretim faaliyetlerimiz hakkında bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere yazıyorum.

Bildiğiniz gibi Üniversite Senatomuz 11 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile akademik takvim değişikliği yapmış ve Bahar Tatili’ni 16 Mart 2020 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında olacak şekilde öne almıştı. Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) 13 Mart 2020’de aldığı karar ile yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

YÖK’ün 19 Mart 2020 tarihinde duyurduğu kararlar, bu dönem ile sınırlı kalmak üzere bütün üniversitelere tüm derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim ile yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada süregiden salgına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde, Üniversitemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başlaması planlanan 2020 Bahar dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılacak şekilde planlanmıştır. Bu, öğrencilerimizin dönem kaybetmemesi için tek çözümdür.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlarının ardından, Rektörlük uzaktan eğitim konusunda bilgi ve deneyim sahibi öğretim üyelerimizin de desteğiyle bazı çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar, içinde bulunduğumuz zorlu dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin olabildiğince etkin biçimde sürdürülmesi amacına yöneliktir. Üniversitemizin en güçlü yönlerinden biri olan yüz yüze eğitim ve öğretim yaklaşımının kalıcı biçimde değiştirilmesi söz konusu değildir. Öte yandan, bu süreçte elde edilecek kazanımların gelecek dönemlerde eğitim ve öğretim süreçlerine olumlu katkılarda bulunması da mümkündür.

Üniversitemizde zorunluk nedeniyle geçici olarak yürürlüğe konan uzaktan eğitim konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1. Üniversitemizde yapılacak uzaktan eğitim çalışmaları halen kullanmakta olduğumuz Öğrenim Yönetim Sistemi (Learning Management System) BUİS/ÖBİKAS ile bütünleşik Moodle üzerinden yürütülecektir.

  2. Bu çerçevede donanım altyapısının güçlendirilmesi ve yazılım altyapısının Zoom ve Panopto gibi Moodle’a etkin biçimde entegre olabilecek senkron/asenkron görüntülü eğitim imkanı veren modüller ile desteklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

  3. Moodle ve bağlantılı kullanılabilecek diğer modüllerin kullanımına ilişkin öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine verilecek eğitim çalışmalarının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlatılması planlanmış olup, tekrarlanacak olan bu eğitimlerin ayrıntılı bilgisi ve takvimi sizlere yakında iletilecektir. 

  4. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek derslerin yanısıra uzaktan eğitim kapsamında verilemeyecek olan laboratuvar ve uygulama derslerine ilişkin planlama yapılabilmesi için akademik takvim ve ders programlarında meydana gelebilecek değişikliklerin 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak Senato toplantısında görüşülmesi planlanmaktadır. 

Son olarak 06 Nisan 2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine resmen ara verilmiş olması nedeniyle bu tarihler arasında sınav vb. öğrenci değerlendirmesi yapılmaması konusunu da hatırlatmak isterim.

Hepinize bu ortak çabaya katkılarınız için teşekkür eder, iyi ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Ali İ. Tekcan

Rektör Yardımcısı