Kayıt Süreci Bilgisi

21 Eylül 2020

2020/2021-I DERS KAYIT SÜRECİ  

KAYIT DÖNEMLERİ VE KAYIT SİSTEMİNE ERİŞİM HAKLARI

I.KAYIT DÖNEMİ: 23-25 Eylül 2020 Çarşamba-Cuma

Halen esas sınıfta olan tüm öğrenciler I. Kayıt Döneminde akademik kayıtlarını tamamlamak zorundadır. I. Kayıt döneminde kayıt sistemine erişim hakkı  olan ancak bu dönemde sisteme girmemiş olanların II. kayıt döneminde kayıt sistemine erişimleri olmayacaktır. (Sadece Kurumiçi yatay geçiş yapanların yeni öğrenci numaraları ile II.Kayıt döneminde de sisteme erişimleri olacak)

II. Kayıt dönemi bu öğrencilerimize açılmayacağından, programlarında yapılacak tüm değişiklikler ders ekleme/bırakma (add/drop) döneminde (3-5 Kasım 2020) yapılmalıdır.

  • Erasmus, Değişim ve Misafir öğrenci olarak kabul edilenler I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır.
  • ÇAP veya Yan Dal başvurusu yapmış olanlar sisteme girecek, başvurdukları programa kabul edildikleri takdirde ders ekleme/bırakma (add/drop) döneminde programlarını yeniden düzenleyeceklerdir.
  • Kurumiçi Yatay Geçiş başvurusu yapanlar (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç) mevcut kayıtlarıyla sisteme girip kayıt olacaklardır.  Yatay geçişleri kabul edilip yeni bölümlerine kayıt beyanı vermeleri halinde I. Kayıt döneminde aldıkları tüm dersler arşivlenecek, kayıtları kapatılacak ve yeni öğrenci numarası ile  II. Kayıt döneminde kayıt sistemine erişerek kayıt olacaklardır.
  • Yurtiçi Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç).
  • Yurtdışı Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla kayıt yaptıranlar I. Kayıt döneminde sisteme girerek ders kayıtlarını yapacaklardır (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapanlar hariç).
  • 2020/2021akademik yılı 1. Yarıyıl başında Dil yeterliğini sağlayan lisans öğrencileri ile 2019/2020-2. Yarıyıl Esas sınıfa kayıt hakkı alıp da aynı yarıyılda süreye /sayılmadan izin almış tüm lisans öğrencilerinin I. yarıyıl şablonunda yer alan  zorunlu dersleri kayıtlarına yüklenecek ve I. Kayıt döneminde sisteme girerek kayıt olacaklardır. Bu öğrencilerin zorunlu derslerini bırakmalarına izin verilmeyecek sadece seksiyon değişikliği yapabileceklerdir.

II.KAYIT DÖNEMİ:15-19 Ekim 2020 Perşembe-Pazartesi

  • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında yeni yerleştirilen tüm kurum içi ve kurum dışı öğrenciler II. Kayıt Döneminde kayıt olacaklardır.
  • Lisansüstüne yeni kayıt olan öğrencilerin tümü II. Kayıt Döneminde sisteme girip ders kayıtlarını yapacaklardır. (İngilizce Hazırlık sınıfına kayıt olacaklar dahil)
  • 12 Ekim 2020 tarihine kadar dil yeterliğini belgeleyen yeni girişli öğrenciler II. Kayıt Döneminde sisteme girerek ders seçimi yapacaklardır.
  • Kurumiçi Yatay Geçiş başvuruları kabul edilip yeni bölümlerine kayıt beyanı veren öğrenciler yeni öğrenci numaraları ile  II. Kayıt Döneminde kayıt sistemine erişerek kayıt olacaklardır. Bu öğrencilerin I. Kayıt Döneminde aldıkları tüm dersler kayıtlarından silinerek arşivleneceğinden tüm derslerini yeniden almalıdırlar.

---

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı