Not sistemi hakkında duyuru (Öğrenciler)

3 Nisan 2020

Değerli Öğrenciler,

Üniversite Senatosu 03 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemleri ile sürdürülmesi gereken Bahar 2020 dönemi ile sınırlı olmak koşulu ile derslerimizde kullanılacak notlama sistemi ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

-Halen harf notu ile değerlendirilen dersler için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilmesi mümkün olacaktır.

-Halen harf notu ile değerlendirilen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilerin ders notlarının bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülmesi mümkün olacaktır.

-Sadece lisans dersleriyle sınırlı olmak üzere, derslerin notlandırılmasının uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci performansının harf notuyla değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı durumlarda, dersin  not sisteminin Pass/Fail olarak değiştirilmesi mümkündür. İlgili akademik birim tarafından yapılacak not sistemi değişikliği önerisi Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin ilgili kurullarının görüşleri alındıktan sonra Senato tarafından karara bağlanacaktır. Notlama yöntemi Pass/Fail olarak değiştirilen bu derslerden harf notu almak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen takvim içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda, öğrencilerin öğretim üyesi ve ilgili bölüm/anabilim dalı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (örn. sınav) sonucunda harf notu alması mümkün olacaktır.

Belirtilen  hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere ait takvim aşağıda yer almaktadır.

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının nasıl uygulanacağını içeren ikinci bir duyuru da kısa zamanda paylaşılacaktır.

Saygılarımla,

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı

ÖNEMLİ TARİHLER

-Senato tarafından Pass/Fail sistemi kullanılarak notlandırılmasına karar verilen derslerde notlarının Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

-Ders bırakma  (drop) dönemi: 4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma I. Dönemi: 4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

-Sadece F notu alınan dersler için ders bırakma(drop) dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi)

-2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için süreye sayılmadan izin alma II. Dönemi: 6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

-Harf notu ile değerlendirilen derslerde notlamasının Pass/Fail sistemi kullanılarak değerlendirilmesini isteyen öğrencilerin başvuru dönemi: 22-27 Temmuz 2020 (Çarşamba – Pazartesi) [(4-11 Mayıs 2020 tarihinde harf notu talep edenler hariç)]