6 Mayıs 2020 Senato Kararları Hakkında Duyuru

9 Mayıs 2020

Sevgili Öğrenciler,
6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında Akademik Takvim değişikliklerine ilişkin kararların alınıp duyurulmasını takiben sizlerden gelen değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarım:

1. Bilindiği gibi 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı‘nda 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebileceği kararı alınmış ve 5 Mayıs 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu tarihin “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” geçerli olacağı ifade edilmiş, bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen, özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçlerin; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren kurgulanabileceği belirtilmiştir. 

2. Akademik Takvim, 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında bu karar çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş ve daha önce oluşturmuş olan takvimde bazı değişiklikler yapılmıştır.

3. Birinci maddede belirtilen salgın kontrolüne ilişkin bilgiler ışığında daha önce “Laboratuvar ve Uygulama Dönemi” olarak belirlenmiş olan 01-11 Haziran tarihleri YÖK açıklamasında belirtilen tarih temel alınarak 15-25 Haziran arasına ertelenmiştir. Bu tarihlerde öğrencilerin hangi dersler için kampüslere gelerek katılmalarının zorunlu olacağı laboratuvar ve uygulamalı derslerin ilgili öğretim üyesi ve akademik birimi tarafından tespit edildikten sonra duyurulacaktır. 

4. Derslerin kısmen veya tamamen uzaktan eğitimle yapılmasından bağımsız olarak final sınavları da yine ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği yöntemle uzaktan veya zorunluluk halinde kampüslerde yapılabilecek şekilde planlanmış, final sınav tarihleri kültür ve dil dersleri (HUM dersleri dahil) için 26 – 29 Haziran, diğer tüm dersler için 30 Haziran - 13 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu derslere ilişkin değerlendirmenin uzaktan yöntemlerle yapılacak olması durumunda öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme yapılacak, sınav takvimi de Kayıt İşleri Şb. Md. tarafından duyurulacaktır. 

5. 6 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında karara bağlanan diğer bir değişiklik de derslerin bitiş tarihinin 29 Mayıs yerine, ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle 2 hafta ileriye alınarak 12 Haziran tarihine ertelenmesidir. Bu değişiklik, tüm derslerin 12 Haziran’a kadar sürdürülmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu süre, öğretim elemanının kararıyla, müfredatının tamamının işlenememiş olduğu durumlar için bir ek telafi süresi olarak değerlendirilmelidir. 

6. Sınav dönemi, Yaz Okulu başlangıcı vb. diğer akademik faaliyetlere ilişkin tarihler de yukarıda açıklamaya çalıştığımız çerçevede değiştirilmiş, 2 hafta ötelenmiştir. Bu durumda ders notları en son 24 Temmuz 2020 tarihinde verilecek ve yeni mezuniyet kararları (2020 Bahar) da bu tarihten sonra alınabilecektir.

7. ÇAP, Yan Dal, vb. başvuru tarihleri yeni takvime göre yeniden düzenlenmiştir ve en kısa zamanda akademik takvime yansıtılacaktır.

8. Yaz Dönemi şartlarda olumlu yönde bir değişiklik olmadıkça sadece uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabileceği konusunda görüş birliği vardır. Bu yöntemle hangi derslerin yapılacağı konusu ilgili kurullarda görüşülmektedir. Netlik kazandığında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

9. Staj konusu, mezuniyet koşullarında staj zorunluluğu olan ilgili bölüm ve fakültelerin/yüksekokulun görüşleri alındıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

10. “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla” ve gerekli tedbirler alınarak lab/uygulama derslerine katılacak ve/veya final sınavlarına kampüslerde girmesi zorunlu olan öğrencilerimizden yurtlarda yerleşik olanların yurda dönmelerine izin verilecektir. Yurda dönüşler önümüzdeki hafta açıklanacak tarihlerde sadece belirtilen gruptaki öğrenciler için mümkün olabilecektir. 

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı
Vice Rector