Acil Yurt Tedbirleri

12 Mart 2020

COVID-19 KAPSAMINDA YURTLARDA ALINAN SAĞLIK TEDBİRLERİ

Coronavirüs Covid-19 salgın riskine karşı Üniversitemizde alınan sağlık tedbirleri kapsamında yurtlarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır.

 

Genel Hususlar:

 1. Yurt girişinden itibaren çalışma salonu, tuvalet, lobi, koridor ve asansör dahil ortak alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takınız. Maske takma kuralına uymayanlar hakkında bir kez uyarı yapılır ve tutanak tutulur. Bu kurala ikinci kez uymayanların yurttan ilişiği kesilir.
 2. Covid-19 salgınına karşı alınan temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranınız.
 3. Covid-19 bağlamında Yurtlar Müdürlüğü’nün ve yerleşmiş olduğunuz Yurt Amirliğinin yazılı ve/veya sözlü olarak size yapacakları tüm bilgilendirmeleri takip ediniz ve bu bilgilendirmelere uyunuz.
 4. Ortak mekanlarda sosyal mesafe kuralına uygun davranınız.
 5. İkamet ettiğiniz daireyi/odayı sık sık havalandırınız.
 6. İkamet ettiğiniz daireye/odaya başka daire ve odalardan misafir kabul etmeyiniz.
 7. Kullanmış olduğunuz maskeleri koridorlarda bulunan maske kutularına atınız.
 8. Tuvalet ve  banyo kullanımında hijyen kurallarına azami özen gösteriniz.
 9. Çalışma salonlarında bir metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ediniz.
 10. Çalışma salonlarına, kitap dahil, herhangi bir eşya bırakmayınız.
 11. Temizlik öncesinde odanızı/dairinizi 15 dakika havalandırınız.
 12. Oda/daire temizliği ile ilgili kurallara uygun davranınız.
 13. Oda/daire temizlik hizmeti, yurt görevlileri tarafından haftada iki kez aksatılmadan ve öğrenci odada yokken yapılması gerektiği için temizlik öncesinde tüm eşyalarınızı toplayınız ve temizlik işlemi sırasında odada/dairede bulunmayınız.
 14. Yurtların lobi alanlarına ve katlarına Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi dahil misafir kabul edilmeyecektir. Bu konuda ısrar etmeyiniz.
 15. Öğrenciye gönderilen veya öğrenci tarafından sipariş edilmiş olup yurda gelen kargo, yiyecek, içecek, su (damacana su dahil) ve diğer siparişler yurda giriş yapmadan yurdun girişinde öğrencilerce bizzat teslim alınacaktır. Öğrencinin bulunmadığı durumlarda; kargo veya diğer siparişler için yurt girişinde ayrılan bölüme/masaya kargolar veya siparişler bırakılabilir veya ilgili şirket temsilcisi doğrudan telefon kullanarak öğrenciyle iletişime geçebilir.
 16. Kargo ve siparişlerinizi kendiniz teslim alınız. Kargonuzun veya siparişinizin yurt amirliği tarafından teslim alınması için ısrarcı olmayınız.
 17. Paketli olarak gelen kargoların veya siparişlerin paketlerinin açılmadan önce bir süre havalandırılması/güneşlendirilmesi önerilir.
 18. Tatil döneminde yurtta kalmayacaksanız yurttan çıkış sırasında resepsiyon görevlilerine veya yurt amirinize bilgi veriniz.
 19. Tatil döneminde yurtta kalmaya devam edecekseniz resepsiyon görevlilerine adınızı not ettiriniz.
 20. Yurttan ayrılırken odanızı toplayınız ve eşyalarınızı dolabınıza koyunuz. Tatil döneminde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacağından buzdolabı dahil ortak alanlarda eşya, yiyecek, içecek gibi maddeler bırakmayınız.
 21. Tatil süresince yurt değişikliği yapılmayacağı için öğrenciler yerleşmiş olduğu yurtta ve odada kalabilecektir.

Covid -19 Vakası Olması Durumunda Alınacak Tedbirler

 1. Kendinizde veya bir arkadaşınızda Covid-19 belirtisi görürseniz derhal yurt amirliğine veya resepsiyon görevlisine haber veriniz.
 2. Covid-19 belirtisi gösterirseniz bir sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırınız. PCR testiniz negatif çıkmış ise; bu durumu yerleşmiş olduğunuz yurt amirine e-posta yoluyla PCR test sonuç belgenizi  gönderiniz. PCR testleri negatif çıkan öğrencilerimiz izolasyona alınmaz. Ancak bu öğrenciler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmelidir.
 3. PCR pozitif vakalarda izolasyon süresi, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 14 günlük izolasyon süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune alınabilir. 10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda kişilerin izolasyonu sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur.
 4. PCR testiniz pozitif çıkmış ise; durumunuz ile ilgili Yurtlar Müdürlüğüne veya yerleşmiş olduğunuz yurt amirliğine e-posta veya telefon ile bilgi veriniz. Testi pozitif çıkan öğrencimizin tedavisi sağlık kurumunun kararıyla yurtta yapılabilecekse; bu öğrencimiz Yurtlar Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu karantina odasına/dairesine salgın koşulları dikkate alınarak karantinada kalması için yerleştirilir.
 5. Bir öğrencinin karantina odasına/dairesine yerleştirilirken Yurtlar Müdürlüğü’nün onayı, öğrencinin yerleştiği yurdun amirinin takibi ve karantina odasının/dairesinin olduğu yurdun amirinin gözetimi gerekmektedir. Karantina odasına/dairesine alınan öğrencinin karantina kurallarına uyup uymadığının tespiti karantina odasının/dairesinin bulunduğu yurdun amirinin, öğrencinin sağlığıyla ilgili takibinin yapılması ise öğrencinin yerleşmiş olduğu yurdun amirinin sorumluluğundadır.  
 6. Önerilen aşı şemasını tamamlamış öğrencilerimizin COVID-19 pozitif kişi ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) yakın teması (yüksek riskli) olması durumunda;
  1. Bu öğrencilerimizin HES kodları riskli olarak görülmediği için koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Öğrencilerimiz semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır.
  2. Öğrencimizde semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırır. Öğrencimizin PCR testleri negatif çıkarsa; öğrencimiz izolasyona alınmaz. Ancak bu öğrencimizin kendisini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip etmesi gerekir. Eğer öğrencimiz; temasın 5. günü PCR testi yaptırmaz ise  karantinaya alınır. Yakın temaslı olan öğrencilerin takibi o öğrencinin yerleşmiş olduğu yurdun amirinin sorumluluğundadır. Eğer öğrenci 5. gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptırmamışsa ilgili yurt amiri konuyla ilgili öğrenciye ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bilgi verir. Yurtlar Müdürlüğü öğrenciyle temasa geçerek kendisine bir tarih belirterek hangi yurtta ve hangi odada/dairede karantinada olacağını yazılı olarak bildirir. Eğer öğrenci kendisine yazılı olarak iletilen zamanda karantinaya girmezse yurttan ilişiği kesilir.

Detaylı bilgi için bakınız:

 • “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41415/0/covid19-toplumdasalginyone...

 • “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon”

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41623/0/covid-19rehberitemaslitaki...

 • “Boğaziçi Üniversitesi Covid 19 Salgınında Sağlıklı Yerleşke Rehberi 2021-2022”

https://coronavirus.boun.edu.tr/sites/coronavirus.boun.edu.tr/files/covi...

 • “Acil Yurt Tedbirleri”

https://coronavirus.boun.edu.tr/tr/duyurular/acil-yurt-tedbirleri