2019-2020 Akademik Yılı Bahar (COVID-19) Dönemi için ÜYK ve Senato Kararları Uygulama Esasları:

5 Nisan 2020

DÖNEM İZNİ TALEPLERİ (SÜREYE SAYILMADAN):

TÜM ÖĞRENCİLER:

- Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri* ve bilimsel hazırlık, ders ve yeterlik dönemlerindeki doktora öğrencileri** talep etmeleri durumunda süreye sayılmadan dönem izni alabilirler.

İzin başvuruları 2 ayrı dönemde yapılabilir:

4-11 Haziran 2020 (Perşembe – Perşembe)

6-17 Temmuz 2020 (Pazartesi – Cuma)

- *Yüksek lisans öğrencilerinden teze (690) kayıtlı olanların tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- **Tez dönemine kayıtlı (790) doktora öğrencileri tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından süreye sayılmadan izinli sayılabilirler.

- Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir.

- İlgili Yönetim Kurulunun karar alması için e-dilekçe yeterlidir. Ek bir belgeye ihtiyaç yoktur.

- 2019-2020 Akademik yılı bahar dönemine kayıt hakkı olan ancak kayıt döneminde işlemlerini tamamlayamayarak kayıtsız kalan öğrenciler de izin için başvurabilirler.

- Dönem izni alan YÖK Destek Bursu öğrencileri ile 100/2000 YÖK Doktora Programları bursiyerleri sadece 2020 bahar dönemi için izinli sayılacak, bursları dondurulacak, ancak öğrenimlerine başladıklarında burs almaya devam edebileceklerdir.

DERS BIRAKMA:

Öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (ÖBİKAS/BUIS) üzerinden istedikleri dersleri bırakabilirler (Drop):

4-29 Mayıs 2020 (Pazartesi – Cuma)

4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba) (Sadece F notu alınan dersler için)

- Ders yüküne ve yönetmelik kısıtlamalarına bakılmaksızın istenilen sayıda ders bırakılabilir. Bu derslere birinci sınıf dersleri de dahildir.

- Ders bırakma (drop) işlemi için Danışman onayı GEREKMEKTEDİR.

- Dersler kayıtlardan çıkarılacağından, bırakılan ders 2019/2020 II. dönem tekrar (R) olarak alınmamışsa daha sonradan alınması durumunda R ibaresi gerekmeden alınacaktır.

- Ayrıca Dersten Çekilme (Withdrawal) dönemi olmayacaktır.

DERSLERDE NOT SİSTEMİ:

- Aynı ders için öğrencilerin ders notlarının Pass/Fail (Başarılı/Başarısız) veya Harf Notu olacak şekilde verilebileceği bir sistem kullanılacaktır.

- Derslerde not verme Harf Notu ile olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde bazı derslerin notlaması Senato kararı ile Pass/Fail olarak değiştirilebilecektir. 2020 Bahar döneminde Senato tarafından Pass/Fail not sistemi kullanılmasına karar verilen derslerde kayıtlı olup, Harf Notu sistemi üzerinden değerlendirilmek isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt sistemi (BUIS) üzerinden başvuruda bulunmalıdırlar. Bu öğrencilerin notlarının dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek ek değerlendirmeler (sınav, ödev vb.) sonucu belirlenecektir. 

- Lisans derslerinde öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için kullanılacak not sistemini izin almaya gerek olmadan bir kereye mahsus olmak üzere (Harf Notu veya Pass/Fail) değiştirme hakkı vardır. Aynı derste birden fazla değişiklik talep edilmesi durumunda ilgili yönetim kurullarına başvurulması gerekmektedir.

- Halen Harf Notu ile değerlendirilen lisansüstü derslerde talep etmesi durumunda öğrencinin ders notu bir kereye mahsus olmak üzere Pass/Fail notuna dönüştürülecektir.

- Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde not sisteminde değişiklik yapılması için başvuru yapmalıdırlar:

Pass/Fail notunun Harf Notuna çevrilmesi için:  04-11 Mayıs 2020 (Pazartesi – Pazartesi)

Harf Notunun Pass/Fail notuna çevrilmesi için: 4-8 Temmuz 2020 (Cumartesi – Çarşamba)

Önümüzdeki hafta lisansüstü öğrencilerin tez süreçleri ile ilgili bir duyuru ayrıca yapılacaktır.

Prof. N. Zeynep Atay Gök

Rektör Yardımcısı