Senato kararları hakkında bilgilendirme

13 Ekim 2020

Değerli Öğrenciler,

Sizlerle 7 Ekim 2020 günü yapılan Senato toplantısı kararlarını paylaşıyorum:
2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde;
1. COVID19 salgını nedeniyle süreye sayılmadan izin almak isteyen ve akademik kaydını tamamlamış olan lisans öğrencilerinin ders ekleme/bırakma döneminin sonuna kadar verecekleri dilekçelerin ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine, (Ders ekleme/bırakma döneminin son günü 5 Kasım 2020, Perşembe günüdür.)
2. Ders ekleme/bırakma ve dersten çekilme (W) taleplerinin COVID19 dönemi öncesinde olduğu gibi BÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 
Ders ekleme/bırakma dönemi: 3-5 Kasım 2020
Dersten çekilme (Withdrawal) dönemi: 16-22 Aralık 2020
Dönem izni almak için son tarih: 13 Ocak 2021 (5 Kasım 2020 sonrasındaki başvurularda gerekçeye göre ilgili yönetim kurulu süreye sayılıp sayılmayacağına karar verir).

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı