Mazeret Sınavı Başvurusu Hakkında

29 Haziran 2020

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına katılamamış olan öğrencilerimiz, Mazeret Komisyonu’nda görüşülmek üzere ilgili belgelerle birlikte Mazeret Sınavı başvurusunu ÖBİKAS/BUIS üzerinden online yapabileceklerdir.

Yarıyıl sonu sınavları 26 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 13 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Mazeret Komisyonu toplantısı ise 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. 

Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına katılamamış öğrencilerimiz, mazeret başvurularını sistem üzerinden en geç 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’a kadar tamamlamış olmaları gerekir. Mazeret Komisyonu toplantısından sonra mazeret sınavı başvuruları alınmayacaktır. 

BAŞVURU ADIMLARI:

ÖBİKAS/BUIS üzerinden sayfanıza giriş yaptığınızda;
• “Applications/Other Systems”; “Excuse Exam Request” başlığını tıklayınız.
• Açılan sayfada yarıyıl sonu sınavı olan dersleriniz listelenecektir.
• Mazeretiniz nedeniyle girmediğiniz ders/dersleri işaretleyiniz. 
• “……….” kısmından mazeret nedeninizi işaretleyiniz. 
• “Add Document” kısmından mazeretinizi destekleyen belgeyi (sağlık raporu, özel neden, görevlendirme vb.) yükleyiniz. 
• Ekleyeceğiniz belge boyutu en fazla 1MB ve uzantısı .pdf, jpg, jpeg, png olmalıdır.
• “Save” butonunu tıklayınız. 
• Mazeret sınav hakkı isteğiniz dersler “Excuse Exam Request” başlığı altında listelenecek ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne iletilmiş olacaktır.
• Başvurunuz Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek, Mazeret Komisyonuna sunulacaktır. Kontrol işlemi tamamlandıktan sonra mazeret talebinizde değişiklik yapamazsınız. 

MAZERET KOMİSYONU: 

Mazeret Komisyonu, mazeret nedenlerine göre başvuruları değerlendirerek, “KABUL”, “RED” veya “BELGELEMEK ŞARTIYLA” karar alır.

“BELGELEMEK ŞARTIYLA” alınan karar için öğrencinin mazeret sınavı tarihinden önce istenilen şartı yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde “BELGELEMEK ŞARTIYLA”,” alınan karar “RED” kararına çevrilir.

Mazeret Komisyonu kararları, ÖBİKAS/BUIS sayfasında “Announcements” başlığı altında ilan edilir.

Mazeret Komisyonu tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler, Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde mazeret sınavlarına girerler. Mazeret sınavına katılmayan öğrencilere yeniden sınav hakkı verilmez.

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök
Rektör Yardımcısı