Covid-19 vakaları ile ilgili karantina yerleşim ve süreç yönetimi

2 Şubat 2022

COVID19 VAKALARI İLE İLGİLİ KARANTİNA, YERLEŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ

2021-2022 Akademik Yılı 1. Dönemi’nde yurtlarda ikamet eden öğrenciler için Covid19 pozitif olması ihtimaline karşı dönem başında daire tipi yurtlarda karantina odaları/daireleri tahsis edilmiştir. Aralık 2021 öncesinde Covid19 pozitif vakalar için ayrılan kontenjan yeterli olmasına rağmen Aralık 2021 itibariyle vakalardaki yoğun artış nedeniyle karantina alanları yetersiz kalmıştır. Sorunun krize dönüşmemesi için üniversitenin ilgili ve yetkili birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmış ve bu süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır. Günlük vakaların azalması ve karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürülmesi üzerine artırılan karantina kapasiteleri indirilmiş ve yurtlar arasında yapılan vaka transferine son verilmiştir.

Covid19 pozitif vakaların karantina odalarına/dairelerine yerleştirilmesi ve bu odaların/dairelerin yönetimi ile ilgili aşağıdaki iş ve işlemler yapılmıştır:

 1. Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs’te erkek yurtlarında ikamet eden öğrenciler 4.Kuzey Yurdu’nda, kız yurtlarında ikamet eden öğrenciler ise 3. Kuzey Yurdu’nda; Kilyos Kampüs’teki yurtlarda ikamet eden erkek öğrenciler 3. Kilyos Yurdu’nda, kız öğrenciler ise 1. Kilyos Yurdu’nda ve Kandilli Yurdu’nda kalan öğrenciler ise kendi yurtlarında karantinaya alınmaktadır.
 2. Ocak ayı boyunca Covid19 vaka sayısı hem öğrencilerde hem de yurtlarda çalışan personelde görülmüştür. Ocak ayında yurtlarda çalışan 4 erkek ve 4 kadın personel Covid19 pozitif olmuştur.
 3. Karantinayı yurtlarda geçirmek istemeyen öğrenciler karantinaya girmeden evlerine gitmiştir. Ayrıca yurtlarda karantinaya giren öğrencilerden karantina süreçlerini yurdun dışında başka bir adreste tamamlamak isteyenlere tutanak tutturularak yurttan ayrılmalarına imkân tanınmıştır.
 4. Karantina odalarında bulunan öğrencilerden isteyenlere yurt amirlerinin koordinasyonuyla günde üç öğün yemek imkânı sunulmuş, yemekhaneden gelen yemekler yurt görevlilerince karantina dairelerinin/odalarının kapısında teslim edilmiştir.
 5. Karantina odasında olan öğrencilerin diğer kişisel ihtiyaçlarının temini yurt amirlerinin katkılarıyla gerçekleşmiştir.
 6. Karantina odalarının temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren personel, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınıp tulum, maske ve siperlik kullanarak çalışmalarına devam etmiştir. Ayrıca karantina odalarına temizlik, dezenfektan ve bakım onarım için gelen personel karantina odasına/dairesine girmeden önce oda/daire önceden havalandırılmış ve odadaki öğrencilerin gelen personelle yakın teması engellenmeye çalışılmıştır.
 7. Yurt amirleri Covid19 pozitif öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri gün içinde Genel Sekreterlik Makamı olmak üzere tüm ilgili birimlere iletmiştir.
 8. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’in oluruyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 05.01.2022 tarihli toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda karantina işlemlerinde uygulanmak üzere aşağıdaki maddeler çerçevesinde işlem yapılmaya başlanmıştır:
 • Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günü doldurup hafif ya da hiç semptom göstermediğini ifade eden öğrenciler sıhhi, hukuki ve idari tüm sorumluluğu üzerlerine almak kaydıyla "Covid19 Karantinasından Çıkış Formu"nu doldurup imzaladıktan sonra karantina süreçlerini sona erdirebilir.
 • Pozitif vakaların 5. gün test yaptırmaları ve test sonucunun negatife dönmesi durumunda karantina süresi sona erer.
 • Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuşsa ya da hastalığı geçirmişse karantinaya alınmaz. Bu kişiler semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder.
 • Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilir.

 

Grafik 1.

Grafik 2.