Salgın Dönemi Çalışmaları

 1. Uzaktan öğretim faaliyetleri:
  1. Senkron ve asenkron uygulamalar,
   Boğaziçi Üniversitesi’nde tüm programlarda derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine 06 Nisan 2020 tarihinde başlanmıştır. Üniversitemiz uzun yıllardır Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi’ni kullanmaktadır. Bu sistem öğretim üyelerinin basılı ders malzemelerinin öğrencinin uzaktan erişimini mümkün kılmaktadır. Bu sistem yanında içinde bulunduğumuz dönemde video aracılığıyla eşzamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) ders yapabilme olanağı sağlayan Zoom ve Panopto yazılımlarının lisansları satın alınarak Moodle sistemi üzerinden hizmete açılmıştır. Öğretim üyelerimiz ile Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasındaki uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin yaptığımız ankette öğretim üyelerinin % 81’inin tüm derslerinde senkron ders yaptığı, %75’inin ise ayrıca asenkron ders yaptığı anlaşılmıştır. 
  2. Sınav uygulamaları,
   Öğretim üyelerinn çoğu derslerinde birden fazla değerlendirme yöntemi kullanmaktadır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen anketin sonuçlarına göre üyelerinin %51’i lisans derslerinde çevrim içi sınav, quiz gibi uygulamalar kulanacağını, % 63’ü ise ödev vb. asenkron değerlendirme yöntemleri kullanacaklarını ifade etmişlerdir. 
  3. Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler
   Yükseköğretim Kurulu’nun uzaktan eğitim kararını müteakiben Boğaziçi Üniversitesi’nde derslerin başladığı 6 Nisan tarihine kadar Moodle, Zoom, ve Panopto programlarını bütünleşik biçimde kullanmaya yönelik eğitimci eğitimleri yapılmıştır. Derslerin başlamasında kadar tüm öğretim kadrosuna açık biçimde üç farklı seviyede dokuz ders tamamlanmıştır. Araştırma görevlileri için zorunlu tutulan bu eğitimlere 2224 kişi katılmıştır. Tüm bu dersler asenkron olarak kullanılabilecek şekilde öğretim üyelerinin hizmetine açık bulunmakatdır. Teknik konulardaki bu çalışmalara ek olarak, öğretim üyelerimize yönelik olarak Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından uzaktan eğitim pedagojisi konulu webinar’lar düzenlenmiştir.
  4. Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları)
   1. Üniversitenin COVID 19 bilgilendirme sitesi:
    https://coronavirus.boun.edu.tr/
   2. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesi-uzaktan-egitim-doneminde-esnek-not-sistemine-gecti
    Ülkemizde ve dünyada süregiden Covid-19 salgınına karşı yükseköğretim kurumlarında alınan önlemler çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yeniden başladı. Bu dönem öğrenciler derslerde Harf Notu veya dilerlerse Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilecek.
   3. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-bir-ilk-uzaktan-egitim-icin-internet-destek-bursu
    Öğrenci Burslarında Yeni Dönem: İnternet Destek Bursu...Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle yapılacak uzaktan eğitim süresince ihtiyacı olan öğrencilerine internet destek bursu vermeye başlıyor.
   4. https://burem.boun.edu.tr/node/212
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bilgilendirmesi
   5. Boğaziçi Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi uzman psikiyatristleri öğrencilere çevrim içi uzaktan tedavi hizmeti vermektedir.
 2. Ar-Ge Faaliyetleri
  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören TÜBİTAK’ın COVID-19 çerçevesinde oluşturuduğu platformun konsorsiyumun aktif bir üyesidir
   https://covid19.tubitak.gov.tr/covid19
  2. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk  İSEK Platformu ile sağlık üreticilerini ve ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarını birleştiren çalışmalar yürütmektedir. Vantilatör dağıtımına destek verilmektedir.
  3. Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşecan Boduroğlu NSF’in COVID_19 özel çağrısına başvuru yapmıştır.
  4. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören  “Firmaların Covid-19 Kaynaklı Ekonomik Durgunluk ile Başa Çıkma Yöntemleri ve İşin Dönüşümüne Etkileri” başlıklı proje ile Çeviribilim Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr.Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Ebru Diriker  “Küresel Salgın Döneminde Çeviri ve Yayıncılık"başlıklı proje ile başvuru yapmışlardır. Çağrının son bşavuru tarihi bugün ssat 23:59 oladuğundan daha başvuru gelecektir. Aynı çerçevede Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Necati Aras “Salgın hastalık yayılımının azaltılması için gerekli izolasyon ve kısıtlama kararlarının optimizasyonu” başlıklı projesi ile başvuruda bulunmuştur.
  5. İstanbul Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı çerçevesinde “Boğaziçi Üniversitesi Proje Teklifleri” ve “Boğaziçi Üniversitesi’nin Proje Ortağı” olduğu proje teklifleri aşağıda yer almaktadır:

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu projeler:
 1. “İşletmeler için Yeni Finansman Platformu – FİNKOBİ” Başlıklı Proje

Sorumlusu

Dr. Ali Coşkun

Birimi

Boğaziçi Üniversitesi Finans UYGAR (CARF) Müdürü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

 

 1. “Boğaziçi Üniversitesi’nden Hastanelere Siber Güvenlik Desteği” Başlıklı Proje

Sorumlusu

Doç. Dr. Bilgin Metin

Birimi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

İştirakçi(ler)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)

 

 1. “Türkiye’deki Farklı Şehirlerden SARS-CoV-2 Genomlarının Halk Sağlığı Çıkarımları Yapılması Amacıyla Dizilenmesi” Başlıklı Proje

Sorumlusu

Prof.Dr. Raşit Bilgin

Birimi

Çevre Bilimleri Enstitüsü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

 

 1. “Konvelasan plazma donörlerinden COVID-19 tedavisi için nötralizan antikor dizilerinin tek hücre dizilemesiyle keşfi” Başlıklı Proje

Sorumlusu

Dr. Öğretim Üyesi Tolga Sütlü

Birimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ortak(lar)

Marmara Üniversitesi

 

5. “COVID-19 Tıbbi Cihaz Yönlendirme ve Hızlandırma Platformu” başlıklı Proje*

BÜ Sorumlusu

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk 

Birimi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ortak(lar)

Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği-MASSIAD

İştirakçi(ler)

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi

 

6. “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı Alg Tabanlı İnhibitör Madde Geliştirilmesi (VirAlgİn)” başlıklı Proje**

BÜ Sorumlusu

Dr. Öğr. Görevlisi Berat Haznedaroğlu

Birimi

Çevre Bilimleri Enstitüsü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

 

7. “Ekonomik ve Ölçeklendirilebilir Bir SPO2 Takip Sistemi”  başlıklı Proje***

BÜ Sorumlusu

Doç. Dr. Esin Öztürk Işık

Birimi

Biyomedikal Enstitüsü

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

İştirakçi(ler)

S.B. Marmara Üniversitesi Pendik EAH (Başıbüyük COVID Hastanesi)

 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu projeler:
 1.  “Coronathon Türkiye” Başlıklı Proje

Sahibi

Habitat Türkiye

BÜ Sorumlusu

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Oğuzhan Aygören

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Diğer Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Türkiye Girişimcilik Vakfı

İştirakçi(ler)

TÜRKONFED, Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği

 

 1. “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın: Ortaklık Fonu Projesi” Başlıklı Proje

Sahibi

İstinye Üniversitesi

BÜ Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ali Coşkun

Program Adı

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Diğer Ortak(lar)

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUAM)

 

 

 1. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım
  1. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazicili-bilim-insanlari-koronavirus-asisinin-pesinde
   Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibi, Koronavirüs için aşı çalışmalarına başlıyor. Ekip, kendilerine ait patentli 'mikrokürecik' teknolojisini Koronavirüs aşısı için de kullanacak. Prof. Özören, aşı geliştirilmesinin bir yıl süreceğini belirterek, bir iyi ve bir kötü haber veriyor: “Koronavirüs mutasyon geçirerek daha da ölümcül hale gelebilir. Ancak yaz aylarında bulaşıcı etkisinin azalması bekleniyor.”
  2. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/koronavirusle-topyekun-mucadeleye-bogazici-destegi
   Boğaziçi Üniversitesi farklı alanlarda çalışan akademisyenleriyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) başlattığı aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme projelerinin yanı sıra tedavi süreçlerinde çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının yerli üretimine yönelik projeler için destek verici çalışmalara başladı. Ek olarak TÜSEB önderliğinde kurulan COVID-19 tanı merkezlerinde gerçekleştirilen RT-PCR tabanlı testlerin çoğaltılması için Boğaziçi Üniversitesi 5 adet qPCR cihazını kullanılması için merkezlere iletti.
  3. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/prof-dr-rana-sanyal-kanser-alaninda-elde-edilen-tecrubeyi-koronavirus-mucadelesinde-kullanacak
   Kanser alanında geliştirilen hedefli taşıma platformları ile ilaç geliştirmek üzere 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal ve Sena Nomak tarafından kurulan RS Research, COVID-19'a karşı mücadeleye güç katmaya hazırlanıyor

 

 1. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar
  1. Kampüslerde alınan önlemlere dair video haber:
   https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinde-yeni-koronaviruse-onlemler
  2. Aşı çalışmalarına dair video haber:
   https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/korona-asisi-icin-guc-birligi-bogazicibuzz
  3. COVID 19 karantina döneminde ebevenlere yönelik video haber:
   https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/once-cocuklar-bogazicibuzz
  4. Psikolojik destek içerikli video haber:
   https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/derin-bir-nefes-alin-bogazicibuzz
  5. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/mesafeyi-korusak-da-bogazici-ile-yakiniz
   Boğaziçi Üniversitesi Covid-19 salgını nedeniyle kampüslerinde bugüne kadar gerçekleşen akademik ve sanatsal etkinliklerinden bir derlemeyi online platformlar kanalıyla kamuoyu ile paylaşıyor. Video seçkisinde kara deliği görüntüleyen bilim insanları arasında yer alan Astrofizik Profesörü Feryal Özel'den Umberto Eco ve Orhan Pamuk gibi dünyaca ünlü yazar ve düşün insanlarına zengin bir derleme yer alıyor.
  6. COVID 19 dönemi çevrimiçi etkinlikler:

Etkinlik Seri

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Karantinada Stres ve Sağlık İlişkisi – Doç. Dr. Elif Aysimi Duman

28.04.2020 - 17.00

MEZUNLAR KAMPÜSTE

Ezel Akay (BÜ '84) & Aysel Yıldırım (BÜ '01) - Salgının Sanatçıya Söyledikleri: "Yaşamak mı yoksa Ölmek mi?"

30.04.2020 - 18.00

BU+ AÇIK DERS

Kriz Zamanlarında Oyun: Ebeveynler için Öneriler – Dr. Öğr. Üyesi Mine Göl Güven

03.05.2020 - 15.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Hayatta Kalmanın Yollarından Biri: Yazmak – Prof. Murat Gülsoy

05.05.2020 - 17.00

MEZUNLAR KAMPÜSTE

Piraye Kirişci (BÜ '09) Karantina Döneminde Beden ve Zihni Hareketle Dengeleyin

07.05.2020 - 18.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Bedeni zihini iyileştirmek için kullanmak – Doç Dr. Serra Müderrisoğlu

12.05.2020 - 17.00

MEZUNLAR KAMPÜSTE

Nükhet Varlık ile Cengiz Kırlı moderatörlüğünde sohbet

14.05.2020 - 18.00

BU+ AÇIK DERS

Aşı teknolojisinin gelişimi - Yeni virüslerin evrimleşmesi ve yayılması – Prof. Dr. Nesrin Özören

16.05.2020 - 15.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Corona ve Matematiksel Modelleme – Doç. Dr. Tınaz Ekim

19.05.2020 - 17.00

MEZUNLAR KAMPÜSTE

Umut Aral ile e-spor üzerine Oyun Kulübü moderatörlüğünde sohbet

21.05.2020 - 17.00

BU+ AÇIK DERS

COVID-19'un sebebi yarasalar mı? – Prof. Dr. Raşit Bilgin

23.05.2020 - 15.00

MEZUNLAR KAMPÜSTE

Aylin Yazıcıoğlu ile Yemek Atolyesi

28.05.2020 - 18.00

BU+ AÇIK DERS

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikaları: Salgından Ne Öğreniyoruz? – Doç. Dr. Volkan Yılmaz

30.05.2020 - 15.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Coronanın Gör Dediği: Yemek ve Toplumsal Cinsiyet – Prof. Zafer Yenal

02.06.2020 - 17.00

BU+ AÇIK DERS

Tehdit altında insan zihni: Salgının bize "düşündürttükleri" – Doç. Dr. Adil Sarıbay

06.06.2020 - 15.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Corona Günlerinde Uzaktan Eğitim – Dr. Öğr. Üyesi Senem Yıldız

09.06.2020 - 17.00

CORONA GÜNLERİNDE HAYAT DERSLERİ

Bir Virüs Toplumsal Değişime Neden Olabilir mi? - Biray Kolluoğlu

16.06.2020 - 17.00

 

 

 1. Yayınlar
  1. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/insanlik-bu-krizde-ayni-gemide
   Koronavirüs yaşam biçimimizi, sosyal ilişkilerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiriyor. En yakın geleceğin en iyi ihtimalle ‘’yarın’’ olduğu bugünlerde herkesin aklında pek çok soru var. Bu dönemde fiziksel mesafeyi sürdürürken belirsizlik ve kaygı duygusu ile nasıl başa çıkılır? Empati duygusu neden önemli? Karantinanın uzaması akıl ve beden sağlığımızı nasıl etkiliyor? Ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adil Sarıbay ile konuştuk.
  2. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/kuresel-piyasalarin-covid-19-sinavi-i
   https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/kuresel-piyasalarin-covid-19-sinavi-ii
   Koronavirüs salgını hayatlarımızı her açıdan değiştiriyorken salgının nasıl etkileyeceğinin en çok merak edildiği alanlardan biri küresel piyasalar. İçinde bulunduğumuz kriz insan odaklı bir finans sistemine geçişin önünü mü açacak yoksa salgından sonra servet eşitsizliğinin katlanmasına mı tanık olacağız? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Vedat Akgiray ve Prof. Dr. Burak Saltoğlu finans sisteminin bugünkü yapısının krizi çözmeye yeterli olmadığını söylüyor ve daha az borca dayalı ve daha çok insan odaklı bir sistemin gerektiğini vurguluyor.
  3. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/covid-19-tedarik-zincirinde-arz-talep-dengesini-bozdu
   Koronavirüs salgını gıda ürünlerimizin sofralarımıza ulaşmasını da tehdit ediyor. Ürünler tarlada kalırken, toplananlar da yaşanan lojistik problemler nedeniyle yolda bozulabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş, Türkiye’nin bu problemin üstesinden gelinebileceğini söylüyor. Önerileriyse; kendine yeten bir tarım politikası, üreticinin desteklenmesi ve e-ticaret olanaklarının geliştirilmesi. Tektaş, salgın günlerinde tarlada ve yolda kalan ürünler nedeniyle fiyatların da artabileceği uyarısını yapıyor.
  4. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazicililerin-gelistirdikleri-kitler-dunyayi-tariyor
   Dünya çapında Yeni Koronavirüs (COVID -19) hastalığı görülenlerin sayısı 220 bini aştı, 9 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Tüm dünya gözünü endişeyle Koronavirüs’e çevirirken, Boğaziçi Üniversitesi mezunu üç uzman, Elif Akyüz, Serhat Pala ve Onur Bilenoğlu, yakın zamanda geliştirdikleri yüksek doğruluk oranlarına sahip tespit kitlerini dünyaya ihraç etmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi, Koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yer alan Boğaziçi mezunlarıyla dünyayı tehdit eden salgını ve çalışmalarını konuştu.
  5. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/koronavirus-gunlerinde-dogru-bilgiye-nasil-ulasmali
   Koronavirüs salgını gibi geniş kitleleri etkileyen ve hayati önem taşıyan konularla birlikte gündeme gelen başlıklardan biri de doğru haber kaynaklarının önemi. Komplo teorilerinden ve dedikodulardan beslenen haberleri mercek altına alan oluşumlardan biri olan Teyit.org, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında çok önemli bir görev üstleniyor. Teyit’in editörleri arasında olan ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Mert Can Yılmaz, Teyit’in sosyal fayda yaratma amacını vurguluyor ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için bireylere önemli tavsiyeler veriyor.
  6. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazicinin-uzaktan-egitimle-taninan-hocasi-prof-dr-tuna-tugcu-uzaktan-egitim-724-ogrenme
   Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve ekibi ise 16 yılda 20 binden fazla öğrencisine kendi geliştirdikleri özgün sistemle programlama öğretmeyi başardı. 2004’ten beri geliştirilmekte olan sistem sayesinde aynı anda yüzlerce öğrenci interaktif olarak programlama öğrenebiliyor.
  7. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/koronavirus-yarasa-kanatlarindan-mi-dunyaya-yayildi
   Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Bilgin, bunun güçlü bir ihtimal olduğunu ama detaylı araştırılması gerektiğini söylüyor. Bilim insanına göre araştırmalar koronavirüsün insanlara geçişinin büyük ihtimalle yarasadan değil, onunla yaban hayatta temas ederek Çin Wuhan’daki pazarlarda satılan pangolinden bulaşmış olduğunu gösteriyor.
  8. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/turkiyenin-caresi-her-seye-ragmen-daha-fazla-para-basmak-olabilir
   Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini olumsuz etkilerken, Türkiye'de de endişeler büyüyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde istihdamda büyük mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirtiyor.
 2. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi
  Üniversitemiz salgının başlangıcından bu yana önlem amaçlı olarak aşağıdaki malzemeleri temin ederek, tüm kampsülerinde kullanmaktadır:

MALZEME/HİZMETİN ADI

MİKTARI

Dezenfektan Üretimi için Hammadde: Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride %50 (VESBAC 50)

600 kg.

Dezenfektan Üretimi için Hammadde: İzopropil alkol

165 kg.

Dezenfektan Üretimi için Hammadde: Yüzey Dezenfektanı Konsantresi

89 litre

El Dezenfekten Aparatı ve 125 L dezenfektan

125 adet

El Hijyeni dezenfektanı

850 Litre

SPREY APARATI

100 adet

Sırt Pompası Akülü

3 adet

Yüzey Dezenfektanı (Actosept Citrus), birer litrelik.

100 adet

 

 

 1. Topluma Hizmet Uygulamaları
  1. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/cocuklari-koronavirusten-korumak-ve-guvende-tutmak-icin-bogazicililerden-web-sitesi
   Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından çocuklar ve aileleri için oluşturulan Çocuk Boğaziçi web sayfası yayına girdi. ‘’Önce Çocuk’’ sloganıyla hazırlanan web sitesi Covid-19 virüsünden dolayı yaşanan salgından korunmak üzere evde zaman geçiren çocuklar ve aileleri için rehber niteliğinde…
  2. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesi-covid-19-ile-savasan-saglik-kurumlarinin-siber-mucadelelerinde-de
   Koronavirüs günlerinde uzaktan eğitim-öğretim ve uzaktan çalışma yolları ile kişisel güvenliğimizi sağlamaya ve salgının yayılmasını evde kalarak önlemeye çalışırken Internet’te her zamankinden çok daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu yüzden bu dönemde kişisel hijyen ve izolasyon gibi önem kazanan bir başka kavram da güvenli Internet kullanımı… Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi ve Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, güvenli internet kullanımı için sekiz önemli başlıkta önerilerde bulundu. Metin, BÜSİBER olarak COVID-19 ile mücadele eden sağlık kurumlarına uzaktan sızma testi ve açık siber istihbarat danışmanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVVK) kapsamında risk danışmanlığı desteği vereceklerini belirtti.
  3. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-salgin-gunlerinde-herkes-icin-acik-dersler
   Boğaziçi Üniversitesi, sosyal, beşerî ve fen bilimlerindeki güncel konuları kapsayan ve 4 yıldır “Açık Ders” adıyla düzenlediği seminerlerini online ortama taşıyor. Bu yıl Tekfen Holding desteğiyle Eskişehir, Malatya ve Ardahan’a kadar uzanan seminerler serisi, koronavirüs salgını nedeniyle verilen kısa aranın ardından halka açık ve online olarak düzenlenmeye devam ediyor. Online Açık Dersler’in ilki 3 Mayıs 2020 Pazar günü “Kriz Zamanlarında Oyun: Ebeveynler İçin Öneriler” başlığıyla verilecek.
  4. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/buyem-egitimleri-online-platformlardan-devam-ediyor
   Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine online platformlardan devam ediyor.
  5. https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinden-lise-ogrencilerine-cevrimici-atolyeler
   Boğaziçi Üniversitesi içinde olduğumuz sosyal izolasyon sürecinde, lise öğrencilerine yönelik zengin içerikli bir online eğitim programı olan BOUN101 Online Atölyeleri öğrencilerle buluşturuyor.